Κορωνοϊός: Σε 10 έως 48 δόσεις οι πληρωμές για τα πρόστιμα των 300 ευρώ.

Print Friendly, PDF & Email

Κορωνοϊός: Σε 10 έως 48 δόσεις οι πληρωμές για τα πρόστιμα των 300 ευρώ.

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Κορωνοϊός: Σε 10 έως 48 δόσεις οι πληρωμές για τα πρόστιμα των 300 ευρώ

Η δυνατότητα ρύθμισης υφίσταται από τη στιγμή που τα ποσά των οφειλών μεταφέρονται και βεβαιώνονται στην ΑΑΔΕ και εμφανίζονται στο TAXISnet

Τη δυνατότητα ρύθμισης σε 10 έως 48 μηνιαίες δόσεις για τα πρόστιμα των 300 ευρώ που επιβάλλει η αστυνομία για τα περιοριστικά μέτρα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορωνοϊού, δίνει η «πάγια ρύθμιση» οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, που προβλέπεται από τον ν. 4646/2019 και έχει τεθεί σε ισχύ από τον Φεβρουάριο 2020.

Η δυνατότητα ρύθμισης υφίσταται από τη στιγμή που τα ποσά των οφειλών μεταφέρονται και βεβαιώνονται στην ΑΑΔΕ και εμφανίζονται στη συνέχεια στους λογαριασμούς των πολιτών στο TAXISnet.

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4646/2019, οι οφειλές από έκτακτες αιτίες που βεβαιώνονται σε ΔΟΥ και τελωνεία, δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται έως και σε 48 μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης των οφειλετών πριν ή μετά τη λήξη προθεσμίας της καταβολής τους.

Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ. Αν τα πρόστιμα είναι περισσότερα από ένα, τότε μπορεί να γίνει σχετική ρύθμιση σε μηνιαίες δόσεις τουλάχιστον των 30 ευρώ, ανάλογα με το ποσό της οφειλής.

Πάντως, κάθε οφειλέτης μπορεί να επιλέξει μικρότερο αριθμό δόσεων, αρκεί το ποσό κάθε μίας να μην είναι μικρότερο των 30 ευρώ. Η Φορολογική Διοίκηση καθορίζει τον ακριβή αριθμό των δόσεων λαμβάνοντας υπόψη και εισοδηματικά κριτήρια.

Για φυσικά πρόσωπα, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση το ύψος της οφειλής και:

• Τον μέσο όρο του συνολικού εισοδήματος (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση

• Το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο

Το ποσό του εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη (ο μέσος όρος της τελευταίας τριετίας ή το εισόδημα του αμέσως προηγούμενου έτους) πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή ως εξής:

• από 0,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή 4%

• από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 6%

• από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή 8%

• από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή 10%

• από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 12%

• από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή 15%

• από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή 20%

• πάνω από 100.000 ευρώ με συντελεστή 25%

Κάθε ένας από τους συντελεστές μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη, κατά μία εκατοστιαία μονάδα για ένα τέκνο, κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες για δύο τέκνα και κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες για τρία τέκνα και άνω.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει υποβάλει μηδενικές δηλώσεις για όλα τα φορολογικά έτη που λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον καθορισμό της ικανότητας αποπληρωμής, χορηγείται ο μέγιστος αριθμός δόσεων, υπό τον περιορισμό του ποσού της ελάχιστης μηνιαίας δόσης των 30 ευρώ.

Πηγή: https://www.newmoney.gr

(Visited 28 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com