Αίτημα των ναυτιλιακών εταιρειών για μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα εισιτήρια.

Print Friendly, PDF & Email

Αίτημα των ναυτιλιακών εταιρειών για μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα εισιτήρια.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

______

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας 10672 Αθήνα

Πληροφορίες Μ.Κακούνη

Τηλέφωνο 2132122416

Fax 210 3645413

E-Mail

Url www.aade.gr
Αθήνα , 27/08/2019

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΕΦ A 1117629 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ :

Αυτοτελές Τμήμα

Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Λεωχάρους 2

Τ.Κ. 10562 Αθήνα

(υπόψη κ. Δ. Δημητρόπουλου)
Θέμα: Αίτημα των ναυτιλιακών εταιρειών για μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα εισιτήρια.

Σχετ: Η με αριθ. πρωτ. 331/21.8.2019 ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους βουλευτές κ.κ. Κυριάκο Βελόπουλο και Αναστασία Αικατερίνη Αλεξοπούλου και αφορά αίτημα για τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα εισιτήρια, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν εξ αφορμής της επικείμενης αύξησης των καυσίμων που θα χρησιμοποιούνται στο εξής από τις ναυτιλιακές εταιρείες, ως προς τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σάς γνωρίζουμε τα εξής:

Το Παράρτημα III του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, περιέχει τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία έχουν εφαρμογή οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. 13% και επί ειδικής προβλέψεως 6% στη φορολογητέα αξία. Το εν λόγω Παράρτημα στη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει υποστεί μια σειρά από τροποποιήσεις, με τελευταία αυτή που ισχύει από 20.5.2019 βάσει του άρθρου 121 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α ), με σκοπό την ανάγκη για σταθεροποίηση των δημοσιονομικών συνθηκών στη χώρα μας.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα ΦΠΑ καθώς επίσης και το Κεφάλαιο Β’ «Υπηρεσίες» του ανωτέρω αναφερόμενου Παραρτήματος, η μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους δεν περιλαμβάνονται πλέον στο υφιστάμενο Παράρτημα III και κατά συνέπεια υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%.

Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ είναι φόρος ουδέτερος για την επιχείρηση, η οποία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής, οπότε στην ουσία βαρύνει τον τελικό καταναλωτή χωρίς να αποτελεί κόστος για την επιχείρηση.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο κάθε διαδικασίας επανεξέτασης του ύφους των συντελεστών ΦΠΑ λαμβάνονται υπόψη αφενός η συμβατότητα των μεταβολών αυτών με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ για την εφαρμογή του ΦΠΑ από τα κράτη μέλη της ΕΕ, η εφαρμογή της οποίας είναι υποχρεωτική, αφετέρου οι επιπτώσεις των μεταβολών αυτών υπό τις σημερινές συνθήκες καταβάλλοντας σε κάθε περίπτωση προσπάθεια περιορισμού τυχόν δυσμενών συνεπειών με βασικό γνώμονα τη φορολογική δικαιοσύνη.

Η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης

Αικατερίνη Σταυροπούλου

(Visited 16 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com