Παράταση προθεσμίας υποβολής Ε4 (Πίνακας προσωπικού) έως και την 15η Νοεμβρίου 2019.

Print Friendly, PDF & Email

Παράταση προθεσμίας υποβολής Ε4 (Πίνακας προσωπικού) έως και την 15η Νοεμβρίου 2019.

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

Παράταση προθεσμίας υποβολής Ε4 (Πίνακας προσωπικού) έως και την 15η Νοεμβρίου 2019.

Δημοσιεύτηκε η Αριθμ. 47711/Δ1.15631/22.10.2019 (ΦΕΚ Β΄ 3944/25.10.2019) απόφαση του Υπ. Εργασίας με την οποία ορίζονται τα εξής:

« Παρατείνεται για το έτος 2019, η προθεσμία της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπ’ αριθμ. οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/ 19-9-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», έως και την 15η Νοεμβρίου 2019.»

(Visited 1 times, 1 visits today)
Please follow and like us: