Παράταση προθεσμίας υποβολής Ε4 (Πίνακας προσωπικού) έως και την 15η Νοεμβρίου 2019.

Print Friendly, PDF & Email

Παράταση προθεσμίας υποβολής Ε4 (Πίνακας προσωπικού) έως και την 15η Νοεμβρίου 2019.

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

Παράταση προθεσμίας υποβολής Ε4 (Πίνακας προσωπικού) έως και την 15η Νοεμβρίου 2019.

Δημοσιεύτηκε η Αριθμ. 47711/Δ1.15631/22.10.2019 (ΦΕΚ Β΄ 3944/25.10.2019) απόφαση του Υπ. Εργασίας με την οποία ορίζονται τα εξής:

« Παρατείνεται για το έτος 2019, η προθεσμία της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπ’ αριθμ. οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/ 19-9-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», έως και την 15η Νοεμβρίου 2019.»

(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com