Μόνο οφειλές του 2020 στη νέα πάγια ρύθμιση.

Print Friendly, PDF & Email

Μόνο οφειλές του 2020 στη νέα πάγια ρύθμιση.

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019

Μόνο οφειλές του 2020 στη νέα πάγια ρύθμιση

Μένουν εκτός χρέη του 2019 που δεν εντάχθηκαν στις 120 δόσεις

Του Γιώργου Παλαιτσάκη

gpal@naftemporiki.gr

Μόνο οι οφειλές προς το Δημόσιο που θα βεβαιώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά θα επιτρέπεται να ρυθμίζονται με τη νέα πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων την οποία προτίθεται να νομοθετήσει η κυβέρνηση και θα εφαρμοστεί από τον προσεχή Ιανουάριο και μετά. Όσες οφειλές βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν εντός του 2019, καθώς και όσες οφειλές έχουν βεβαιωθεί πριν από το 2019 -ληξιπρόθεσμες ή μη- αλλά δεν θα έχουν ενταχθεί έως τις 7 Οκτωβρίου στη ρύθμιση των 120 δόσεων δεν θα είναι δυνατό να ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, αλλά θα μπορούν να τακτοποιηθούν μόνο με την ήδη ισχύουσα ρύθμιση των 12 ή 24 μηνιαίων δόσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών υποχρεώθηκε από τους εκπροσώπους των δανειστών να κρατήσει εκτός της νέας πάγιας ρύθμισης όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο που βεβαιώθηκαν μέχρι σήμερα και δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων, καθώς και όλες τις οφειλές που θα βεβαιωθούν μέχρι τις 31-12-2019. Γι’ αυτές τις οφειλές οι επικεφαλής των κλιμακίων των δανειστών διεμήνυσαν στην ελληνική πλευρά ότι δεν πρέπει να καλλιεργηθεί καμία προσδοκία περισσότερων δόσεων από τις 12 ή τις 24 που ήδη προβλέπει η ισχύουσα σήμερα πάγια ρύθμιση, ώστε οι φορολογούμενοι που χρωστούν τα ποσά αυτά να μην τα αφήσουν απλήρωτα ή αρρύθμιστα, περιμένοντας μέχρι τις αρχές του 2020 που θα εφαρμοστεί η νέα πάγια ρύθμιση. Τόνισαν μάλιστα στην ελληνική πλευρά ότι όσοι από τους οφειλέτες αυτούς δεν εντάξουν τα αρρύθμιστα ληξιπρόθεσμα χρέη τους στην ήδη ισχύουσα πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 μηνιαίων δόσεων, νομίζοντας ότι θα μπορούν να περιμένουν για να τα εντάξουν στην πιο ευνοϊκή νέα πάγια ρύθμιση που θα ισχύσει από το 2020, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με μεγάλη αυστηρότητα, δηλαδή να βρεθούν άμεσα αντιμέτωποι με κατασχέσεις σε εισοδήματα, καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία!

12 ή 24 δόσεις

Συνεπώς, με βάση τα δεδομένα αυτά, η νέα πάγια ρύθμιση για τις οφειλές προς το Δημόσιο, η οποία θα συμπεριληφθεί στο υπό κατάρτιση φορολογικό νομοσχέδιο, θα τεθεί σε ισχύ από την 1η-1-2020 και θα αφορά μόνο τα χρέη που βεβαιώνονται μετά την ημερομηνία αυτή. Η -εφαρμοζόμενη από το 2013- πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων θα εξακολουθεί να ισχύει και μετά την 31η-12-2019 για όλα τα υπόλοιπα χρέη, δηλαδή για:

* τα ήδη υφιστάμενα χρέη τα οποία δεν θα έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων έως τις 7 Οκτωβρίου 2019, με επιλογή των ίδιων των οφειλετών τους

* τα ήδη υφιστάμενα χρέη, τα οποία εξαιρούνται από τη ρύθμιση των 120 δόσεων βάσει της σχετικής νομοθεσίας

* τα χρέη που θα προκύψουν από τώρα μέχρι και τις 31-12-2019.

Οι ευνοούμενοι

Ουσιαστικά, οι αποφάσεις στις οποίες φαίνεται να καταλήγει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν πιέσεων από τους εκπροσώπους των δανειστών, ευνοούν μόνο δύο κατηγορίες φορολογουμένων:

α) αυτούς οι οποίοι είχαν παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη βεβαιωθέντα μέχρι τις 31-12-2018 ή χρέη που βεβαιώθηκαν εντός του 2019 αλλά αφορούσαν χρήσεις ή υποθέσεις για τις οποίες η προθεσμία υποβολής των σχετικών φορολογικών δηλώσεων έληξε έως και τις 31-12-2018

β) όσους θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέα χρέη από την 1η-1-2020.

Οι μεν πρώτοι έχουν ήδη ενταχθεί ή δικαιούνται να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση των 120 δόσεων, οι δε δεύτεροι θα μπορούν να κάνουν χρήση της νέας πάγιας ρύθμισης που προβλέπει τη δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών έως και σε 24 ή 48 δόσεις, αντί σε 12 ή 24 που προβλέπει η ήδη ισχύουσα πάγια ρύθμιση.

Όσοι φορολογούμενοι έχουν χρέη βεβαιωθέντα εντός του 2019 τα οποία προκύπτουν από φορολογικές δηλώσεις οι οποίες έπρεπε να υποβληθούν σε προθεσμίες λήγουσες εντός του 2019 θα εξακολουθήσουν να έχουν ως μόνη επιλογή την ισχύουσα πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 μηνιαίων δόσεων.

Αποδέσμευση

Πάντως, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προσπαθεί, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους των δανειστών, να καταστήσει ακόμη πιο ευνοϊκό το καθεστώς της νέας πάγιας ρύθμισης, το οποίο, όπως προαναφέραμε, θα ισχύει για τα χρέη προς το Δημόσιο που θα βεβαιώνονται από την 1η-1-2020 και μετά. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», η ηγεσία του υπουργείου επιδιώκει να συμπεριλάβει στις διατάξεις για τη νέα πάγια ρύθμιση το ευεργέτημα της πλήρους αποδέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών το οποίο εφαρμόζεται ήδη στο πλαίσιο της ρύθμισης των 120 δόσεων. Ειδικότερα, όσοι οφειλέτες υπάγονται στη νέα πάγια ρύθμιση έχοντας ήδη δεσμευμένους τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους για τις απλήρωτες οφειλές τους προς το Δημόσιο οι οποίες εντάσσονται στη ρύθμιση, θα δικαιούνται το ακόλουθο ευεργέτημα: οι λογαριασμοί τους θα αποδεσμεύονται εφόσον εισέλθουν σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο σύστημα TAXISnet και λάβουν Βεβαίωση Αποδέσμευσης, την οποία θα πρέπει να κοινοποιούν άμεσα, με κάθε πρόσφορο μέσο στις τράπεζες στις οποίες τηρούν τους συγκεκριμένους λογαριασμούς.

Ανάλογο ευεργέτημα θα έχουν και οι εντασσόμενοι στη νέα πάγια ρύθμιση οφειλέτες εναντίον των οποίων θα έχει ληφθεί το μέτρο της κατάσχεσης των μισθών ή των συντάξεών τους ή άλλων εισοδημάτων τους στα χέρια αυτών που τους τα καταβάλλουν. Για τους οφειλέτες αυτούς, οι κατασχέσεις στους μισθούς ή τις συντάξεις τους ή τα άλλα εισοδήματά τους θα σταματούν εφόσον εισέλθουν σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο σύστημα TAXISnet και λάβουν Βεβαίωση Αποδέσμευσης, την οποία θα πρέπει να κοινοποιήσουν άμεσα, με κάθε πρόσφορο μέσο, στον εργοδότη ή στο ασφαλιστικό ταμείο, κατά περίπτωση.

Σε κάθε περίπτωση, η αποδέσμευση θα ισχύει μόνο για τα ποσά καταθέσεων ή εισοδημάτων που δικαιούνται να λάβουν οι οφειλέτες από τη στιγμή της κοινοποίησης της Βεβαίωσης και μετά και όχι για ποσά που έχουν ήδη δεσμευθεί και κατασχεθεί.

Πηγή: https://www.naftemporiki.gr/

(Visited 7 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com