ΕΡΓΑΝΗ: Μετατίθεται στις 19.06.2019 η ημερομηνία αναβάθμισης για τον βάσιμο λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου,

Print Friendly, PDF & Email

13.06.2019
ΕΡΓΑΝΗ: Μετατίθεται στις 19.06.2019 η ημερομηνία αναβάθμισης για τον βάσιμο λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου,

 

Με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΡΓΑΝΗ ορίζονται τα ακόλουθα:

 

” ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13.06.2019: ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΠ: 26100/98/07.06.2019, ΑΔΑ:7Χ9Ρ465Θ1Ω-Χ54, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19.06.2019 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ.”

(Visited 25 times, 1 visits today)
Please follow and like us: