Ανακοίνωση ΕΛΣΤΑΤ για την αναπροσαρμογή μισθωμάτων, μηνός Ιουνίου 2019

Print Friendly, PDF & Email

Ανακοίνωση ΕΛΣΤΑΤ για την αναπροσαρμογή μισθωμάτων, μηνός Ιουνίου 2019

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ( ΕΛΣΤΑΤ ) ανακοινώνεται ότι :

1. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο Ιουνίου 2018 – Μαΐου 2019 παρουσίασε αύξηση (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) κατά 0,2% (αύξηση δύο δέκατα τοις εκατό).

2. Στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό αύξησης του μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2019 διαμορφώθηκε σε 0,2% (αύξηση δύο δέκατα τοις εκατό) επί του καταβαλλόμενου μισθώματος.

(Visited 488 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com