Σε ΦΕΚ η απόφαση για την παράταση των ΜΥΦ

Print Friendly, PDF & Email

Σε ΦΕΚ η απόφαση για την παράταση των ΜΥΦ

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση Α.1116/2019 με θέμα Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ 2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

Με την ανωτέρω απόφαση τροποποιείται την Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 απόφαση (179 Β’) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για το ημερολογιακό έτος 2018, η υποβολή των καταστάσεων των ως άνω περιπτώσεων θεωρείται εμπρόθεσμη μέχρι και την 22/4/2019».

(Visited 7 times, 1 visits today)
Please follow and like us: