Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Print Friendly, PDF & Email

Η Ενιαία Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική οικονομική ενίσχυση για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις.

Βασικοί στόχοι είναι:

η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας επιστημονικού προσωπικού

•   η μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα η οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση

και τη βιώσιμη εξειδίκευση.

•   η έμφαση σε τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (όπως Πληροφορική, Τεχνητή Νοημοσύνη, Φωτονική, Προηγμένα Υλικά, Βιοτεχνολογία Νανοτεχνολογία, Ρομποτική)

Παρέμβαση I

Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

Προτάσεις έως 600.000€ – Επιδότηση από 25% έως 80%[1]

Παρέμβαση II

Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς Προτάσεις έως 1.000.000€ – Επιδότηση από 25% έως 100%*

Παρέμβαση III

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Προτάσεις έως 2.000.000€ – Επιδότηση από 25% έως 70%*

Πρόσκληση Β’ ΚΥΚΛΟΥ

«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Με τη Συμμετοχή Καινοτόμων Επιχειρήσεων

Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις,

μεμονωμένες ή σε ομάδες ή σε συμπράξεις με ερευνητικούς οργανισμούς.

Σε Δυναμικούς Τομείς Δραστηριότητας

Υλικά – Κατασκευές

Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων

•     Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Υγεία & Φάρμακα

Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα Ενέργεια

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Επιδοτούνται Δαπάνες

Προσωπικού

•     Οργάνων και εξοπλισμού, κτίριων και γήπεδων

‘Ερευνας επί συμβάσει και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Διεξαγωγής Μελέτης Σκοπιμότητας Καινοτομίας (μόνο για ΜμΕ)

Συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις (μόνο για ΜμΕ)

Λειτουργικών εξόδων (και έμμεσες δαπάνες 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού

[1] Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται από το είδος της έρευνας και το μέγεθος της επιχείρησης.

Ηλεκτρονική υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης από 28 Μαρτίου 2019 έως 29 Μαΐου 2019 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis

(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com