Κατάργηση Έντυπων βιβλιαρίων Υγείας

Print Friendly, PDF & Email

Κατάργηση Έντυπων βιβλιαρίων Υγείας

Με το έγγραφο Αρ. Πρωτ. 439031 του ΕΦΚΑ, ο φορέας ενημερώνει ότι με το άρθρο 67 του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/14-03-2019) καταργούνται τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών οικογενείας τους.

Όπως αναφέρεται στο με αρ. Πρωτ. ΔΒ3/Γ/504/01-04-2019 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ:

«Η ταυτοποίηση των ασφαλισμένων κατά την εισαγωγή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα όπως κρατικό νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική, Κέντρα Αποκατάστασης & Αποθεραπείας, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, θα πιστοποιείται με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.α.).»

Κάθε σχετικό προηγούμενο έγγραφο παύει να ισχύει από την έκδοση του εν λόγω εγγράφου.

(Visited 18 times, 1 visits today)
Please follow and like us: