Monthly Archives: April 2019

Λειτουργία Δ.Ο.Υ. για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

Λειτουργία Δ.Ο.Υ. για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α.Α.Δ.Ε.

Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ &

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)

ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2

του 10184 ΑΘΗΝΑ Πίνακα Διανομής

Πληροφορίες : Μπάκα Αικατερίνη

Τηλέφωνο : 210-32.22.516

Fax : 210-32.30.829

Url : http://www.aade.gr/
Αθήνα, 23 Απριλίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1062098 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ : Τους Αποδέκτες
ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Δ.Ο.Υ. για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26 ης Μαΐου 2019».

ΣΧΕΤ.: Οι εγκύκλιοι του Υπουργού Εσωτερικών, με αριθ.: α) 12/24344/3.4.2019 (ΑΔΑ: 65ΦΔ465ΧΘ7- 5ΟΕ) και β) 13/24460/3.4.2019 (ΑΔΑ: ΨΒ7Ζ465ΧΘ7-7Η9) και 30885/22.4.2019 για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, για την ανάδειξη των Δημοτικών και των Περιφερειακών Αρχών, αντίστοιχα.

1. Στέλνουμε, συνημμένα, τα προαναφερθέντα έγγραφα, που αφορούν στο παραπάνω σε περίληψη θέμα, για την έγκαιρη ενημέρωσή σας και εφαρμογή. Για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στα εν λόγω έγγραφα, παρακαλούμε να μεριμνήσετε, ώστε οι Δ.Ο.Υ., οι οποίες αναφέρονται στους Αποδέκτες για Ενέργεια του Πίνακα Διανομής, να παραμείνουν ανοιχτές από το πρωί μέχρι την 24η ώρα, για τον εφοδιασμό των υποψηφίων στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, με τα απαραίτητα παράβολα ή αποδεικτικά είσπραξης, κατά τις παρακάτω ημερομηνίες:

– Σάββατο, 4 Μαΐου 2019,

– Κυριακή, 5 Μαΐου 2019,

– Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019 και

– Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019

2. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι, πέραν των προαναφερόμενων ημερών, οι ως άνω υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα παράβολα ή τα αποδεικτικά είσπραξης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. Ο Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1060055 ΕΞ 2019/19.4.2019 Οδηγία της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.):

α) από την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-paravolo) ή

β) και από όλες τις Δ.Ο.Υ. της χώρας, τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, κατά τις ώρες εισόδου του κοινού σε αυτές.

3. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία επικοινωνίας των Δ.Ο.Υ. (τηλέφωνα, ΦΑΞ και ταχυδρομικές διευθύνσεις) είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.: http://www.aade.gr/, στη διαδρομή https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-04/PERIFER_YPIR.pdf

4. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την παροχή της αναγκαίας συνδρομής προς τις Δ.Ο.Υ., ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη προσέλευση των υποψηφίων ή των εκπροσώπων τους σε αυτές, κατά τις παραπάνω ημέρες και ώρες, για την προμήθεια των παραβόλων ή των αποδεικτικών είσπραξης.

Συνημμένα: Τα αναφερθέντα στο κείμενο

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Please follow and like us:

ΕΦΚΑ: Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης.

ΕΦΚΑ: Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης.

Αθήνα, 24/04/2019

Η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α., ενημερώνει τους οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο. ότι η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρύθμισης, που λήγουν στις 30/04/2019, παρατείνεται έως την Παρασκευή, 03/05/2019.

Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για τη διευκόλυνση των υπόχρεων, λόγω των συνεχόμενων αργιών του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α.

Please follow and like us:

Ταχύτερη η επιστροφή φόρου σε επιχειρήσεις.

αχύτερη η επιστροφή φόρου σε επιχειρήσεις.

Πέμπτη 25 Απριλίου 2019

Ταχύτερη η επιστροφή φόρου σε επιχειρήσεις

Γρηγορότερα θα δίνονται στο εξής οι επιστροφές φόρου σε επιχειρήσεις, καθώς καταργείται η υποχρέωση που είχαν να υποβάλουν αίτηση, προκειμένου να τους επιστραφεί φόρος εισοδήματος.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ορίζει ότι «σε περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή, παρέλκει η υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορολογουμένου, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013, καθόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος επέχει θέση έγγραφου αιτήματος».

Πρακτικά, η υποχρέωση υποβολής ιδιαίτερης αίτησης για την επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, ο οποίος προκύπτει βάσει δήλωσης, καταργείται για τις δηλώσεις που υποβάλλονται από την έκδοση της απόφασης και εφεξής.

Στις περιπτώσεις που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο φόρου, η δήλωση φόρου εισοδήματος συνιστά αυτομάτως και αίτηση επιστροφής, με αποτέλεσμα να επιταχύνεται έτσι η επιστροφή του φόρου στους δικαιούχους.

Πηγή: https://www.newmoney.gr /

Please follow and like us:

AAΔΕ: Διασταυρώνει e- πληρωμές, με στοιχεία από τράπεζες έως 27/4.

AAΔΕ: Διασταυρώνει e- πληρωμές, με στοιχεία από τράπεζες έως 27/4.

Πέμπτη 25 Απριλίου 2019

AAΔΕ: Διασταυρώνει e- πληρωμές, με στοιχεία από τράπεζες έως 27/4

Του Γιώργου Παλαιτσάκη

gpal@naftemporiki.gr

Τα στοιχεία για όλες τις πληρωμές που πραγματοποίησαν το 2018 με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα συναλλαγών 5,8 εκατομμύρια μισθωτοί, συνταξιούχοι, κατ’ επάγγελμα αγρότες και άλλοι φορολογούμενοι, προκειμένου να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου των 1.900-2.100 ευρώ, η οποία ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο εισοδήματος 8.636-9.545 ευρώ, ζητά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από όλες τις τράπεζες και τους λοιπούς παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία πρέπει να σταλούν ανά ΑΦΜ φυσικού προσώπου και να συμπεριλαμβάνουν τις δαπάνες που εξοφλήθηκαν με πληρωμές σε επαγγελματικούς λογαριασμούς επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής, όλοι οι πάροχοι ηλεκτρονικών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζών, υποχρεούνται έως τις 27 Απριλίου να έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής συγκεντρωτικά τα στοιχεία των συναλλαγών που πραγματοποίησε φυσικό πρόσωπο με πιστωτικές ή χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες ή μέσω e-banking ή με άλλες μεθόδους ηλεκτρονικών πληρωμών. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία πρέπει να σταλούν ανά ΑΦΜ φυσικού προσώπου και να συμπεριλαμβάνουν τις δαπάνες που εξοφλήθηκαν με πληρωμές σε επαγγελματικούς λογαριασμούς επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών. Ειδικότερα δε τα στοιχεία πρέπει να αφορούν πληρωμές σε επαγγελματικούς λογαριασμούς οι οποίοι δηλώθηκαν στην ΑΑΔΕ μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ενέργεια αυτή του διοικητή της ΑΑΔΕ έχει δύο στόχους:

1) Τη συγκέντρωση ορθότερων πληροφοριών για τις λιανικές συναλλαγές των φορολογουμένων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής κατά τη διάρκεια του 2018 και αφορούσαν δαπάνες για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνονται υπόψη για την κατοχύρωση του αφορολογήτου ορίου. Τα δεδομένα των πληρωμών με ηλεκτρονικά μέσα ανά ΑΦΜ φορολογούμενου τα οποία ήδη έχουν σταλεί στην ΑΑΔΕ και ήδη έχουν αναρτηθεί στους λογαριασμούς των φορολογουμένων στο σύστημα TAXISnet, προκειμένου αυτοί να έχουν ηλεκτρονική πληροφόρηση για τις δαπάνες κατοχύρωσης του αφορολογήτου και να διευκολυνθούν στην αναγραφή των δαπανών αυτών στους κωδικούς 049-050 του πίνακα 7 των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων δεν ήταν πλήρη και ορθά. Εστάλησαν μόνο από τις τράπεζες και δεν είναι βέβαιο ότι περιλαμβάνουν μόνο τις δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη για την κατοχύρωση του αφορολογήτου, αλλά, σε πάμπολλες περιπτώσεις, περιλαμβάνουν και δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για τον σκοπό αυτό. Η νέα αυτή αποστολή στοιχείων που ζητά η ΑΑΔΕ θα προέρχεται από όλους ανεξαιρέτως του παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών και όχι μόνο από τις τράπεζες. Επιπλέον τα στοιχεία που ζητούνται θα πρέπει να αφορούν κατά κύριο λόγο τις πληρωμές (μεταφορές χρηματικών ποσών μέσω καρτών και POS, e-banking κ.λπ.) που είχαν ως αποδέκτες τραπεζικούς λογαριασμούς επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών δηλωθέντες ως «επαγγελματικούς», προκειμένου να είναι διασφαλισμένο ότι πρόκειται πράγματι για δαπάνες αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών κι όχι για άλλου είδους δαπάνες που δεν «μετρούν» για την κατοχύρωση του αφορολογήτου των φυσικών προσώπων τα οποία τις εξόφλησαν. Με τη διαδικασία αυτή ενδέχεται να επαναπροσδιοριστούν σε υψηλότερα ή χαμηλότερα επίπεδα τα ποσά των δαπανών που αναγράφονται στην ηλεκτρονική πληροφόρηση των φορολογουμένων, η οποία παρέχεται κατά τη συμπλήρωση των κωδικών 049-050.

2) Την καταγραφή των εισπράξεων που πραγματοποίησαν χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες μέσω των τραπεζικών λογαριασμών τους οποίους δήλωσαν ως «επαγγελματικούς» μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019, ώστε να είναι δυνατή μια διασταύρωση των δεδομένων αυτών με τα ποσά που θα δηλώσουν οι ίδιες επιχειρήσεις και οι ίδιοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ως ακαθάριστα έσοδα στα έντυπα Ε3 και Ε1 των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα στα φετινά φορολογικά έντυπα υπολείπονται των εισπράξεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω των «επαγγελματικών» λογαριασμών, οι αρμόδιες φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα αναλαμβάνουν ελεγκτική δράση για να προσδιορίσουν τα αποκρυβέντα ποσά φορολογητέας ύλης και τα μη αποδοθέντα ποσά φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ και να βεβαιώσουν τα αναλογούντα ποσά τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων.

Πώς κατοχυρώνεται το αφορολόγητο όριο εισοδήματος

Τα φυσικά πρόσωπα που φορολογούνται με την κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος για τους μισθούς και τις συντάξεις οφείλουν, προκειμένου να κατοχυρώσουν το δικαίωμα ετήσιας έκπτωσης φόρου έως 1.900-2.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο εισοδήματος 8.636-9.545 ευρώ, να έχουν πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια του 2018 δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες, e-banking κ.λπ.) ίσες με ποσοστά:

• 10% επί του τμήματος του ετησίου ατομικού εισοδήματος από τα 0,01 έως τα 10.000 ευρώ

• 15% επί του τμήματος του ετησίου ατομικού εισοδήματος από τα 10.000,01 έως τα 30.000 ευρώ

• 20% επί του υπερβάλλοντος των 30.000 ευρώ τμήματος του ετησίου ατομικού εισοδήματος.

Ως ετήσιο ατομικό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το φορολογούμενο με βάση την κλίμακα φόρου των εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις και, σε κάθε περίπτωση, το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ αυτού που αναγράφεται στη φορολογική δήλωση και του τεκμαρτού εισοδήματος, δηλαδή του ποσού που προκύπτει με βάση:

• τα τεκμήρια διαβίωσης (άθροισμα ελαχίστου τεκμηρίου 3.000 για κάθε άγαμο ή 2.500 ευρώ για κάθε έγγαμο που υποβάλλει κοινή δήλωση+ τεκμήριο χρήσης κύριας κατοικίας και δευτερευουσών κατοικιών + τεκμήριο χρήσης Ι.Χ. αυτοκινήτων + τεκμήρια χρήσης σκαφών, αεροσκαφών, δεξαμενών κολύμβησης κ.λπ.) και

• τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (δαπάνες αγοράς ακινήτων ή κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας + έξοδα αποπληρωμής δανείων και πιστωτικών καρτών + δαπάνες για αγορές μετοχών, ομολόγων και άλλων επενδυτικών προϊόντων δαπάνες για συμμετοχή σε εταιρείες + χρηματικές δωρεές κ.λπ.), τα ποσά των οποίων προστίθενται στα τεκμήρια διαβίωσης.

Χάρτινες αποδείξεις

Από την υποχρέωση εξόφλησης με «πλαστικό» χρήμα ή με άλλα μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής των δαπανών που κατοχυρώνουν έκπτωση φόρου έως 1.900-2.100 ευρώ απαλλάσσονται (εφόσον τα πραγματικά ή τεκμαρτά εισοδήματά τους φορολογούνται με την κλίμακα υπολογισμού του φόρου για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις):

α) Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, δηλαδή γεννηθέντες έως και την 31η Δεκεμβρίου 1948.

β) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

γ) Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.

δ) Φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

ε) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.

στ) Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

ζ) Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (από ακίνητα, τόκους καταθέσεων κ.λπ.) ή και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.

η) Πολίτες των οποίων το ετήσιο πραγματικό εισόδημα του έτους 2018 δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το ετήσιο τεκμαρτό τους εισόδημα για το ίδιο έτος δεν υπερβαίνει τα 9.500 ευρώ. Σ’ αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι περιστασιακά απασχολούμενοι.

θ) Υπήκοοι τρίτων χωρών που αιτούνται ή/και λαμβάνουν διεθνή προστασία από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ι) Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους.

ια) Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

ιβ) Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

ιγ) Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

Όσοι φορολογούμενοι υπάγονται σε μία από τις παραπάνω 13 κατηγορίες υποχρεούνται να έχουν μαζέψει και να διαφυλάσσουν για μελλοντικό έλεγχο τις χάρτινες αποδείξεις. Οφείλουν δε να αναγράψουν τη συνολική τους αξία στον Πίνακα 7 του Ε1 της φορολογικής δήλωσης στον κωδικό 049 ή στον κωδικό 050 για τη σύζυγο.

Πηγή: https://www.naftemporiki.gr /

Please follow and like us:

Πώς θα γίνουν ονομαστικές οι μετοχές των Α.Ε..

Πώς θα γίνουν ονομαστικές οι μετοχές των Α.Ε..

Τετάρτη 24 Απριλίου 2019

Πώς θα γίνουν ονομαστικές οι μετοχές των Α.Ε.

Έως τέλος του έτους οι Α.Ε. θα πρέπει να έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες. Μέχρι πότε θα πρέπει να ενημερώσουν τους μετόχους. Τι μπορούν να κάνουν οι τελευταίοι, στην περίπτωση που με ευθύνη της η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει.

Στην ονομαστικοποίηση των μετοχών τους θα πρέπει να προχωρήσουν υποχρεωτικά έως τις 31/12/2019 οι ανώνυμες εταιρείες.

Σε αντίθετη περίπτωση, από την 1/1/2020, όπως ορίζει ο ν.4548/2018, οι ανώνυμες μετοχές δεν θα αναγνωρίζονται, με συνέπεια οι κάτοχοί τους να μην μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η συμμετοχή τους στις γενικές συνελεύσεις, το δικαίωμα ψήφου και φυσικά η συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας.

Επίσης, οι ανώνυμες μετοχές δεν θα μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εγγραφούν στις ενώσεις μετόχων.

Από την έναρξη ισχύος του ν.4548/2018, οι μετοχές όλων των νεοσύστατων ανώνυμων εταιρειών είναι ονομαστικές. Ωστόσο ο νόμος προβλέπει μεταβατικό διάστημα έως τις 31/12/2019 για τις υφιστάμενες.

Αν το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δεν προβεί στις δέουσες ενέργειες για την ονομαστικοποίηση των μετοχών έως τις 31/12/2019, κάθε μέτοχος που έχει ανώνυμες μετοχές μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, να υποχρεωθεί η εταιρεία να τον εγγράψει στο βιβλίο μετόχων και να εκδώσει και να παραδώσει σε αυτόν νέες ονομαστικές μετοχές.

Τη διαδικασία, τις προθεσμίες και όλες τις λεπτομέρειες για την ονομαστικοποίηση των μετοχών, περιγράφει το άρθρο 184 του ν.4548/2018.

Το άρθρο 184 ορίζει τα εξής:

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν πλέον να εκδίδουν ανώνυμες μετοχές. Ανώνυμες μετοχές που έχουν εκδοθεί από ελληνικές ανώνυμες εταιρείες ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά την 1η Ιανουαρίου 2020.

2. Για την αντικατάσταση των ανωνύμων τίτλων με ονομαστικούς ακολουθούνται οι διατάξεις του καταστατικού, που αφορούν τη διαδικασία μετατροπής ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές. Αν το καταστατικό δεν προβλέπει με πληρότητα τη διαδικασία αυτή, ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7.

3. Η εταιρεία υποχρεούται με απόφαση που λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο το αργότερο την 1η Ιουλίου 2019 να ανακοινώσει μέσω του Γ.Ε.ΜΗ. και με άλλα πρόσφορα μέσα τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι θα πρέπει να αναγγείλουν στην εταιρεία τα επί των μετοχών δικαιώματά τους, ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων και να εκδοθούν οι νέοι τίτλοι. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και ενόσω οι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι δεν έχουν αναγγείλει τα δικαιώματά τους, οι μετοχές δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ούτε και μπορούν να μεταβιβασθούν. Για την αναστολή άσκησης των μετοχικών δικαιωμάτων η παράγραφος 1 του άρθρου 50 εφαρμόζεται αναλόγως.

Η παράγραφος 1 του άρθου 50 ορίζει ότι η κατοχή από την εταιρεία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές. Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων, εκτός αν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει τη μεταβίβαση του δικαιώματος, ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας. Αν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμετέχουν στην αύξηση αυτή.

4. Με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που λαμβάνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3, εξειδικεύεται με σαφήνεια ο τρόπος αναγγελίας των δικαιωμάτων, ορίζεται δε και ο τρόπος με τον οποίο θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους μετόχους και άλλους δικαιούχους οι νέοι ονομαστικοί μετοχικοί τίτλοι. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να παραδώσει μετοχικούς τίτλους, αν οι ονομαστικές μετοχές εκδοθούν σε λογιστική μορφή, σύμφωνα με το νόμο ή η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση έκδοσης μετοχικών τίτλων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 40.

Η παράγραφος 5 του άρθρου 40 ορίζει ότι οι μετοχές της εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. Το καταστατικό της εταιρείας προβλέπει τον εκ των ανωτέρω ειδικότερο τρόπο έκδοσης και τήρησης των μετοχών της σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

5. Αν το διοικητικό συμβούλιο δεν προβεί στις παραπάνω ενέργειες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, κάθε μέτοχος που έχει ανώνυμες μετοχές μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων να υποχρεωθεί η εταιρεία να εγγράψει τον αιτούντα στο βιβλίο μετόχων και να εκδώσει και να παραδώσει σε αυτόν νέες ονομαστικές μετοχές.

6. Στις εταιρείες με μετοχές που είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ΠΜΔ, για την καταγραφή των δικαιούχων ακολουθούνται οι κανόνες για τη νομιμοποίηση των μετόχων ενόψει συμμετοχής σε γενική συνέλευση. Επιμέρους ζητήματα της αντικατάστασης των ανωνύμων εισηγμένων μετοχών με ονομαστικές ρυθμίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

7. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 για τις υφιστάμενες ανώνυμες μετοχές ισχύουν οι εξής ρυθμίσεις:

α) Σε περίπτωση μερικής καταβολής του κεφαλαίου, οι μετοχές μέχρι την αποπληρωμή τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.

β) Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 26 δεν εφαρμόζεται ενόσω οι μετοχές δεν είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.*

γ) Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για τη μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών, οι μετοχές αυτές μεταβιβάζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη μεταβίβαση κινητών πραγμάτων.

δ) Το δικαίωμα του μετόχου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 122 ισχύει μόνο αν ο μέτοχος έχει ονομαστικές μετοχές. (σ.σ.: Δηλαδή αν οι μετοχές του μετόχου (σε περίπτωση μη εισηγμένης εταιρείας) δεν είναι ονομαστικές, τότε η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει το μέτοχο ατομικά με e -mail για τη διεξαγωγή των γενικών συνελεύσεων 10 ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης).

ε) Η αποστολή στους μετόχους των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 123, είναι δυνατή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

στ) Η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση, που προβλέπεται στο άρθρο 135, είναι δυνατή μόνο αν οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές.

ζ) Το δικαίωμα του μετόχου, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 και την παράγραφο 11 του άρθρου 141 ισχύει μόνο αν η εταιρεία έχει ονομαστικές μετοχές.**

η) Μέτοχοι με ανώνυμες μετοχές δεν μπορούν να γίνουν μέλη ενώσεων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 144 και να ασκούν δικαιώματα μέσω των ενώσεων με τις μετοχές αυτές.

θ) Οι μέτοχοι με ανώνυμες μετοχές μπορούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 να ασκούν τα δικαιώματα που έχουν και οι μέτοχοι με ονομαστικές μετοχές.

Σημειώσεις συντάκτη

* Η παράγραφος 5 του άρθρου 26 ορίζει: Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται ευρύτερη δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

** Οι παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 141 ορίζουν τα εξής:

– 10. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά.

– 11. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

Σταμάτης Ζησίμου s.zisimou@euro2day.gr

Πηγή: https://www.euro2day.gr /

Please follow and like us:

Α.Α.Δ.Ε.: Προϋποθέσεις επιβολής τέλους επιτηδεύματος.

Α.Α.Δ.Ε.: Προϋποθέσεις επιβολής τέλους επιτηδεύματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α.Α.Δ.Ε.

Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 24 Απριλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε συμμόρφωση με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (απόφαση ΣτΕ 89/2019, πιλοτική δίκη), εξέδωσε Εγκύκλιο με την οποία δίνονται οδηγίες σχετικά με την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο που ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα είχε κατά το παρελθόν προβεί στην έναρξη και άλλου επαγγέλματος, διαφορετικού από αυτό που ασκεί σήμερα και στη συνέχεια το διέκοψε χωρίς να συμπληρώσει, συνολικά, πέντε έτη άσκησής του.

Σύμφωνα με την εν λόγω Εγκύκλιο, για την επιβολή τέλους επιτηδεύματος στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτείται η άσκηση της ίδιας ή συναφούς επαγγελματικής δραστηριότητας (δηλαδή δραστηριότητας στεγαζόμενης υπό τον ίδιο τετραψήφιο ΚΑΔ) επί πενταετία από την οικεία έναρξη εργασιών. Έτσι, σε περίπτωση διακοπής και εκ νέου έναρξης εργασιών στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο δραστηριότητας, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος διακοπής, για τη συμπλήρωση της πενταετίας.

Επομένως, τέλος επιτηδεύματος δεν επιβάλλεται σε περίπτωση διακοπής και έναρξης εργασιών σε αντικείμενο άλλο από το αρχικό (δηλαδή με διαφορετικό τετραψήφιο ΚΑΔ), για μια πενταετία από τη νέα έναρξη εργασιών, και τούτο ανεξαρτήτως εάν ο φορολογούμενος έχει συμπληρώσει πέντε έτη άσκησης της προηγούμενης δραστηριότητας.

Για την επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών τέλους επιτηδεύματος, λόγω των νέων δεδομένων, οι φορολογούμενοι υποβάλλουν έγγραφο αίτημα στις

Δ.Ο.Υ. και εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, εφόσον η αξίωση επιστροφής δεν έχει παραγραφεί.

Ειδικά, για την επιστροφή του τέλους επιτηδεύματος από το 2015 και μετά, οι φορολογούμενοι θα μπορούν μέσα σε δύο μήνες από την έκδοση της Εγκυκλίου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τροποποιητική δήλωση χωρίς να τους επιβληθούν κυρώσεις.

Όλα αυτά ισχύουν και για τη διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος, που θα βεβαιωθεί με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.

Σε περίπτωση έναρξης εργασιών προ του έτους 2008 οι φορολογούμενοι προσέρχονται αποκλειστικά στη Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας και τη βεβαίωση της έναρξης εργασιών.

Please follow and like us:

Κίνδυνος δίωξης για μη εξόφληση ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ.

Κίνδυνος δίωξης για μη εξόφληση ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ.

Τετάρτη 24 Απριλίου 2019

Κίνδυνος δίωξης για μη εξόφληση ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ

Παρά τις αλλαγές στις προϋποθέσεις άσκησης ποινικής δίωξης την περίοδο 2013-2017

Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να διωχθούν ποινικά και να τιμωρηθούν με ποινές φυλάκισης ακόμη και μεγαλύτερες των τριών ετών βρέθηκαν 2.666 φορολογούμενοι επειδή καθυστέρησαν για πάνω από 4 μήνες να εξοφλήσουν Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) και Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) κατά την περίοδο 2013-2017.

Από τους φορολογούμενους αυτούς, μάλιστα, οι 1.209 ήταν υπερήλικες, άνω των 65 ετών, ενώ οι 369 είχαν ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα από τα ποσά του ΕΝΦΙΑ τα οποία όφειλαν. Τα αποκαλυπτικά αυτά στοιχεία περιλαμβάνονται σε εμπιστευτικό έγγραφο που κατατέθηκε στη Βουλή στις 14 Μαρτίου από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκειμένου να απαντηθεί ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου που είχε καταθέσει ο βουλευτής της Ν.Δ. Κώστας Κατσαφάδος.

Η αιτία για την οποία οι 2.666 φορολογούμενοι κινδύνευσαν να υποστούν ποινικές κυρώσεις ήταν το γεγονός ότι τα ποσά των φόρων που βεβαιώθηκαν στα ονόματά τους ήταν υπέρογκα, υψηλότερα από τα όρια που προέβλεπε η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την εφαρμογή του μέτρου της ποινικής δίωξης, ενώ οι ίδιοι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώσουν τις συγκεκριμένες οφειλές εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο εμπιστευτικό έγγραφο της ΔΗΛΕΔ, σε βάρος των 2.666 φορολογουμένων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις επειδή καθυστέρησαν, για περισσότερους από 4 μήνες μετά τη λήξη των κανονικών προθεσμιών πληρωμής, να καταβάλουν ποσά ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ, τα οποία μαζί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις ήταν μεγαλύτερα από:

* 5.000 ευρώ την περίοδο από 1-1-2013 έως 20-3-2015

* 50.000 ευρώ την περίοδο από 21-3-2015 έως 16-10-2015

* 100.000 ευρώ την περίοδο από 17-10-2015 έως 31-12-2017.

Τα διαφορετικά ποσά ορίων οφείλονται στο γεγονός ότι την 21η-3-2015 το όριο οφειλής προς το Δημόσιο πάνω από το οποίο θεωρείτο ποινικό αδίκημα η μη έγκαιρη καταβολή αυξήθηκε από 5.000 σε 50.000 ευρώ και τη 17η-10-2015 το όριο αυτό αυξήθηκε, περαιτέρω, σε 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα, εξάλλου, με τα όσα διευκρινίζονται στο ίδιο έγγραφο, από τις 2.666 περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων για άσκηση ποινικών διώξεων λόγω μη έγκαιρης καταβολής ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ:

α) οι 1.209 περιπτώσεις αφορούσαν φορολογούμενους που συμπλήρωσαν ή είχαν ήδη συμπληρώσει τα 65 έτη ηλικίας εντός του έτους 2017.

β) οι 369 ήταν περιπτώσεις φορολογουμένων με ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα από τα ετήσια ποσά οφειλόμενου ΕΝΦΙΑ.

γ) οι φορολογούμενοι που εξόφλησαν τον ΕΝΦΙΑ μετά την υποβολή της αίτησης για άσκηση ποινικής δίωξης ήταν μόλις 126, ενώ αυτοί που εξόφλησαν τον ΦΑΠ ήταν 716.

δ) οι φορολογούμενοι που ρύθμισαν σε δόσεις τα οφειλόμενα ποσά ΕΝΦΙΑ ήταν 421, ενώ αυτοί που ρύθμισαν τις οφειλές ΦΑΠ 1.515.

ε) οι φορολογούμενοι που διατηρούν τις ρυθμίσεις μέχρι σήμερα είναι 115 για οφειλές ΕΝΦΙΑ και 515 για οφειλές ΦΑΠ.

Σημειώνεται ότι:

* Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) εφαρμόστηκε τα έτη 2010-2013. Οι υπόχρεοι πληρωμής του για το έτος 2010 ήταν όσοι κατείχαν την 1η Ιανουαρίου του έτους εκείνου κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ. Υπόχρεοι πληρωμής του φόρου αυτού για τα έτη 2011-2013 ήταν όσοι κατείχαν την 1η Ιανουαρίου καθενός από τα έτη αυτά κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ.

*Ο ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται από το 2014 μέχρι σήμερα σε όσους φορολογούμενους κατέχουν ακίνητα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, ανεξαρτήτως ορίου αξίας. Ειδικά για όσους κατείχαν την 1η-1-2014 ή και την 1η-1-2015 κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ επιβλήθηκε και συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ. Ο φόρος αυτός επιβλήθηκε επίσης και σε όσους κατείχαν την 1η-1-2016 ή και την 1η-1-2017 κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ.

* Οι ποινικές διώξεις σε βάρος των 2.666 φορολογουμένων ασκήθηκαν επειδή συσσωρεύθηκαν για πολλά έτη απλήρωτα ποσά ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ με αποτέλεσμα, σε κάθε περίπτωση, το άθροισμα των απλήρωτων αυτών ποσών να υπερβεί κάποια στιγμή της περιόδου 2013-2017 το ισχύον τότε όριο πάνω από το οποίο η μη έγκαιρη πληρωμή οφειλής προς το Δημόσιο θεωρείται ποινικό αδίκημα.

*Ποινική δίωξη ασκείται σήμερα σε όποιον δεν καταβάλει βεβαιωμένα χρέη άνω των 100.000 ευρώ προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών. Εφόσον το συνολικό χρέος (κεφάλαιο +προσαυξήσεις+τόκοι) υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ αλλά δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, προβλέπεται ποινή φυλάκισης ενός έτους τουλάχιστον. Εάν το χρέος είναι μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ προβλέπεται ποινή φυλάκισης τριών (3) τουλάχιστον ετών.

Η πράξη μπορεί να κριθεί ατιμώρητη εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.

Για χρέη βεβαιωμένα σε βάρος κληρονομούμενου η ποινική δίωξη των κληρονόμων ασκείται μετά ένα (1) έτος από την πάροδο της προθεσμίας προς αποποίηση της επαχθείσας κληρονομιάς ή κληροδοσίας.

Με την παροχή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής του χρέους κατά τις κείμενες διατάξεις, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση και ο οφειλέτης είναι συνεπής με τους όρους της ρύθμισης και τελικά εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.

Την ίδια ευθύνη με τους οφειλέτες έχουν και οι από οποιαδήποτε αιτία συνυπόχρεοι καταβολής και οι εγγυητές χρεών κατά τα ανωτέρω.

Η υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης αναστέλλει την παραγραφή του χρέους για το οποίο υποβλήθηκε μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση. Ο χρόνος παραγραφής του χρέους δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της αναστολής.

Πηγή: https://www.naftemporiki.gr

Please follow and like us:

24 April 2019

π. Οικονομικών: Παρατάσεις προθεσμιών μέχρι και την 6.5.2019.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αθήνα, 24 Απριλίου 2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με Υπουργικές Αποφάσεις που υπέγραψε σήμερα η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, παρατείνονται μέχρι και την 6.5.2019:

Οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν την 30.4.2019.
Οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, που λήγουν την 30.4.2019.
Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων τέλους κινητής-καρτοκινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας, συνδρομητικής τηλεόρασης και φόρου διαμονής, φόρου πλαστικής σακούλας, τελών χαρτοσήμου, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, καθώς και καταβολής του φόρου που προκύπτει από αυτές, που λήγουν την 30.4.2019.
Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος των φυσικών προσώπων, των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων, που λήγουν την 30.4.2019.
Η παράταση κρίνεται επιβεβλημένη για τη διευκόλυνση των υπόχρεων, λόγω των συνεχόμενων αργιών του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς.

Please follow and like us:

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 21/22.04.2019 (Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΑΣΦ.: 256 /513503/2019) Ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε..

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 21/22.04.2019 (Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΑΣΦ.: 256 /513503/2019)
Ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε..

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ενιαίος Φορέας

Κοινωνικής Ασφάλισης

ΕΦΚΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

AΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληρ. : Ρ. Παναγιωτοπούλου, Γ. Θεοδωρακάκης,

Β. Ρεσίτη

Τηλ : 210 5285573, 210 5285592, 210 5285580

Fax : 210 5229840

e-mail : d.asfalisis@efka.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληρ. : Π. Καρρά, Β. Κακαράντζα,

Ε. Βλαχογιάννη, Ε. Μπαρμπαλιά

Τηλ : 210 5285543, 210 5285642, 210 5285583

Fax : 210 5236558

e-mail : d.eisf.misth@efka.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔ. ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληρ. : Α. Μπούζα

Τηλ : 210 5285690

Fax : 210 5285599

e-mail : d.eisf.mmisth@efka.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18, 104 32 Αθήνα
Αθήνα , 22/04/2019

Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΑΣΦ.:256 /513503/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:21

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α΄

ΚΟΙΝ: Ως ο συν/νος Πίνακας

Διανομής
ΘΕΜΑ: Ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

 

Σχ.: Τα υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ΄/619/15/13-4-2018 και Φ.10141/44090/1189(2018) έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4387/2016, στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ υπάγονται υποχρεωτικά από 1/1/2017 οι ασφαλισμένοι των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων ασφάλισης, οι οποίοι εξακολουθούν να διέπονται για θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση από τις διατάξεις των φορέων αυτών, όπως ισχύουν, εκτός όσων ειδικά ορίζονται με τις διατάξεις του ίδιου νόμου.

Με τον ανωτέρω νόμο ρυθμίστηκαν θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2017.

Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα παρέχονται διευκρινίσεις όσον αφορά την υπαγωγή και εισφοροδότηση των μελών ή/και παράλληλα διαχειριστών των εταιρειών με τη νομική μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

Για την ενιαία εφαρμογή από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΩΝ/ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.

 

ΜΕΛΗ/ΕΤΑΙΡΟΙ

Τα μέλη/εταίροι των Ομόρρυθμων/Ετερόρρυθμων εταιρειών καθώς και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, εφόσον ο σκοπός των εταιρειών αυτών συνιστά δραστηριότητα επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε. (άρθρο 1 του Π.Δ. 258/2005).
Ο εταίρος μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε. (παρ. 9 άρθρο 116 Ν. 4072/12 περ. α΄)
Τα μέλη/εταίροι πολυπρόσωπων Ι.Κ.Ε. δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση. Tα πρόσωπα αυτά δύνανται να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε. (παρ. 9 άρθρο 116 Ν. 4072/12 περ. β΄)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Τα μέλη/εταίροι των ως άνω εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε) που ασκούν παράλληλα και καθήκοντα διαχείρισης στην εταιρεία έναντι αμοιβής, , για την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 1759/88).
Εταίρος Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε. (παρ. 9 άρθρο 116 Ν. 4072/12 περ. α΄)
Εταίρος Πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε.( παρ. 9 άρθρο 116 Ν. 4072/12 περ. α΄)
Διαχειριστής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. που δεν έχει την ιδιότητα του μέλους/εταίρου (Τρίτο Πρόσωπο) υπάγεται στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (άρθρο 2 Α.Ν. 1846/51)
Διαχειριστής Ι.Κ.Ε, που δεν έχει την ιδιότητα του μέλους/εταίρου και ορίστηκε με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε. (παρ. 9 άρθρ. 116 Ν. 4072/12)
Β. ΕΙΣΦΟΡΟΔΟΤΗΣΗ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.

 

ΜΕΛΗ

Τα μέλη/εταίροι των ομόρρυθμων/ετερόρρυθμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, οι ασφαλιστικές εισφορές των μελών των Ο.Ε και Ε.Ε. υπολογίζονται βάσει των κερδών και επί του ποσοστού συμμετοχής τους στην εταιρεία, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές των μελών των Ε.Π.Ε. υπολογίζονται βάσει των μερισμάτων (διανομή).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Για τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης στις εν λόγω εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.) διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

1. Μέλος/Εταίρος και διαχειριστής, χωρίς αμοιβή διαχείρισης

Στην περίπτωση που τα μέλη/εταίροι ασκούν και καθήκοντα διαχείρισης στην εταιρεία, χωρίς αμοιβή, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει.

2. Μέλος/Εταίρος και διαχειριστής με αμοιβή διαχείρισης

Μέλη/εταίροι που ασκούν παράλληλα και καθήκοντα διαχείρισης στην εταιρεία και λαμβάνουν αμοιβή, για το ποσό της συγκεκριμένης αμοιβής διαχείρισης καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4387/2016, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 Ν. 4387/2016 περί παράλληλης ασφάλισης.

 

Οι ασφαλιστικές εισφορές για το ποσό της αμοιβής διαχείρισης υπολογίζονται για τους κλάδους κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος και χρήμα και επικουρική κάλυψη, όχι όμως για τους συνεισπραττόμενους κλάδους του Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε. καθώς οι συγκεκριμένες αμοιβές δεν απορρέουν από σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας αλλά εκ της εταιρικής τους ιδιότητας.

Επιπλέον τα πρόσωπα αυτά δεν δηλώνονται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Πρόσληψη, Πίνακα Προσωπικού κτλ) της Επιθεώρησης Εργασίας.

Ως ημερομηνία έναρξης εισφοροδότησης επί των αμοιβών διαχείρισης ορίζεται η 1/6/2018.

 

3. Διαχειριστής – μη εταίρος/ Τρίτο πρόσωπο

Στην περίπτωση που για την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης έχει προσληφθεί τρίτο προς τούτο πρόσωπο, έναντι αμοιβής, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 4 του Ν. 4387/2016 για όλους τους κλάδους ασφάλισης καθώς και τους συνεισπραττόμενους κλάδους των Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.

 

Επισημάνσεις:

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει, όσον αφορά το κατώτατο όριο των μηνιαίων αποδοχών, έχουν εφαρμογή και στις αμοιβές διαχείρισης, δεδομένου ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται κατά συστηματικό τρόπο και σε τακτικό χρόνο εντός της ίδιας μισθολογικής περιόδου.

Ως εκ τούτου, σε περιπτώσεις αμοιβών διαχείρισης χαμηλότερων του κατώτατου ορίου των μηνιαίων αποδοχών, για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περί μειωμένης απασχόλησης, ενώ για τις περιπτώσεις με αμοιβές άνω του κατώτατου ορίου, αντίστοιχα οι διατάξεις περί πλήρους ασφάλισης.

 

Γ. ΕΙΣΦΟΡΟΔΟΤΗΣΗ Ι.Κ.Ε.

 

ΕΤΑΙΡΟΙ Ι.Κ.Ε.

 

Οι εταίροι των Ιδιωτικών πολυπρόσωπων Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ΙΚΕ δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, εκτός αν ασκούν καθήκοντα διαχείρισης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε.

 

Για τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης σε Ι.Κ.Ε. (εταίροι ή τρίτα πρόσωπα) διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

1. Εταίρος σε Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε και διαχειριστής

Ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που είναι ταυτόχρονα και διαχειριστής, καταβάλει εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 επί του αθροίσματος των εισοδημάτων που προέρχονται από την άσκηση των δυο δραστηριοτήτων (μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης).

2. Εταίρος και διαχειριστής πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε

Εταίρος πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε που έχει οριστεί ταυτόχρονα και διαχειριστής, καταβάλει εισφορές επί του εισοδήματος που προκύπτει μόνο από την άσκηση της διαχείρισης και εισφοροδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016

Ως ημερομηνία έναρξης εισφοροδότησης μόνο επί των αμοιβών διαχείρισης ορίζεται η 1/6/2018.

3. Διαχειριστής πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. χωρίς εταιρική ιδιότητα ( τρίτο πρόσωπο )

Διαχειριστής Ι.Κ.Ε τρίτο πρόσωπο (δεν έχει εταιρική ιδιότητα), καταβάλει εισφορές επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης και εισφοροδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016.

4. Διαχειριστής Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. – τρίτος, μη εταίρος

Διαχειριστής Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε., τρίτο πρόσωπο (μη εταίρος) εισφοροδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 και καταβάλει εισφορές επί του εισοδήματος που προκύπτει από την αμοιβή διαχείρισης.

Δ. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (Άρθρο 38 Ν. 4387/2016 )

Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων, των Μελών ή/και Διαχειριστών Εταιρειών Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ε.Π.Ε. που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης της εταιρείας έναντι αμοιβής (άρθρο 38), θα περιλαμβάνεται στις εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).

 

Οι ήδη απογεγραμμένοι εργοδότες, θα συμπεριλάβουν την εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων στην Α.Π.Δ. που υποβάλλουν για το λοιπό απασχολούμενο προσωπικό.

Επιχειρήσεις που δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες στον Ε.Φ.Κ.Α., θα πρέπει να προβούν σε απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών – Εισφερόντων με τη συνήθη διαδικασία, στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία Ε.Φ.Κ.Α. της έδρας τους, προκειμένου να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) και Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.).

Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των διαχειριστών που είναι είτε μέλη είτε τρίτα πρόσωπα σε Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του απασχολούμενου και τα στοιχεία ταυτότητας (ΕΠΙΘΕΤΟ – ΟΝΟΜΑ – ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ – ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ – ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ – Α.Φ.Μ. κ.λ.π.).

Εκτός των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει επιπροσθέτως να καταχωρούνται τα εξής:

Α. ΜΕΛΗ Ο.Ε./Ε.Ε./Ε.Π.Ε ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ

Ο Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) «0832» με λεκτική περιγραφή: «ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ, ΤΟΥ Ν.1759/1988»
Κωδικός Ειδικότητας «000858» με λεκτική περιγραφή : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «1106» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:
ΚΑΔ
ΚΩΔ.

 

ΕΙΔ.

Κ.Π.Κ.

ΑΣΦ/ΝΟΥ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΣΥΝΟΛΟ
0832
000858
1106
21,38%

Από 01.06.2018

έως 31.05.2019
12,72%

Από 01.06.2018

έως 31.05.2019
34,10%

Από 01.06.2018

έως 31.05.2019
21,13%

Από 01.06.2019

έως 31.05.2022
12,47%

Από 01.06.2019

έως 31.05.2022
33,60%

Από 01.06.2019

έως 31.05.2022
20,88%

Από 01.06.2022
12,22%

Από 01.06.202
33,10%

Από 01.06.2022
Τα στοιχεία – τιμές που πρέπει επιπλέον να δηλώνονται στα πεδία της Α.Π.Δ. πέραν των διακριτών Κ.Α.Δ., Κωδικού Ειδικότητας και Κωδικού Πακέτου Κάλυψης είναι και τα ακόλουθα:

Στο πεδίο «36»: «Τύπος Αποδοχών» της Α.Π.Δ., θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο Κωδικός Τύπου Αποδοχών «01».
Στο πεδίο «37»: «Ημέρες Ασφάλισης» θα γίνεται καταχώρηση των ημερών απασχόλησης του προσώπου.
Β. ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΈΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ

Η απεικόνιση της ασφάλισής τους γίνεται κατά τα γνωστά.

Γ. Τα οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν σε μη μισθωτούς μετά την εφαρμογή του παρόντος θα τακτοποιηθούν μέσω της ετήσιας εκκαθαριστικής διαδικασίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Για τις μισθολογικές περιόδους, 6/2018 έως 3/2019, εφόσον οι Α.Π.Δ., Κανονικές (01) ή Συμπληρωματικές (04), υποβληθούν έως τις 30/6/2019, με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια Υπηρεσία Ε.Φ.Κ.Α. της έδρας του εργοδότη και αφορούν στην ασφάλιση των προσώπων που αναφέρονται στην παρούσα, θα θεωρούνται εμπρόθεσμες.

Οι Πράξεις Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) που θα προκύψουν από την υποβολή των ανωτέρω Α.Π.Δ., θα πρέπει να ακυρωθούν οίκοθεν.

Οι ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω μισθολογικών περιόδων θα θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον καταβληθούν έως τις 30/6/2019.

Οι Πράξεις Επιβολής Προσθέτων Τελών (Π.Ε.Π.Τ.) που θα προκύψουν, θα πρέπει να ακυρωθούν ή μειωθούν οίκοθεν.

Για τις μισθολογικές περιόδους από 4/2019 και εντεύθεν, η υποβολή Α.Π.Δ. και η καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, θα πραγματοποιούνται κατά τα γνωστά.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ προβαίνουν σε ενημέρωση των υπευθύνων των συγκεκριμένων επιχειρήσεων σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση και τον νέο τρόπο υπολογισμού εισφορών.

Του παρόντος να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ

Please follow and like us:

Μετά το Πάσχα το σύστημα της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων για ελεύθερους επαγγελματίες.

Μετά το Πάσχα το σύστημα της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων για ελεύθερους επαγγελματίες.

Δευτέρα 22 Απριλίου 2019

Μετά το Πάσχα το σύστημα της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων για ελεύθερους επαγγελματίες

Προς κατάργηση οδεύουν σύντομα τα βιβλία εσόδων – εξόδων που τηρούν χειρόγραφα οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, στο συνέδριο του Αthens Tax Forum, μετά το Πάσχα θα τεθεί σταδιακά σε λειτουργία το σύστημα της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων.

Έτσι τα φορολογικά βιβλία θα καταστούν ηλεκτρονικά, ενώ στον «ηλεκτρονικό κόσμο» θα περάσουν και τα τιμολόγια. Οι επαγγελματίες θα ενημερώνουν online το ηλεκτρονικό σύστημα για τα έσοδα και τις δαπάνες τους.

Αυτό σημαίνει ότι θα καταργηθούν σε πρώτη φάση οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών και στη συνέχεια οι δηλώσεις ΦΠΑ καθώς τα στοιχεία που αναγράφονται στις δηλώσεις αυτές θα προκύπτουν αυτομάτως με την ενημέρωση των βιβλίων. Οποιαδήποτε εγγραφή εσόδων ή εξόδων θα εμφανίζεται ταυτόχρονα, τόσο στον υπολογιστή του επιτηδευματία όσο και στο Τaxisnet.

Από το 2020 και μετά, όταν θα τεθεί σε πλήρη υποχρεωτική εφαρμογή και η ηλεκτρονική έκδοση των τιμολογίων, τα ηλεκτρονικά βιβλία θα συμπληρώνονται αυτόματα με κάθε έκδοση e-τιμολογίου.

Πηγή: https://www.newmoney.gr/

Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com