ΦΚΑ Εγκύκλιος 13/20.03.2019 (Αριθ. Πρωτ. Σ22/3) Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 36 του Ν. 4387/2016 σχετικά με την αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης

Print Friendly, PDF & Email

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 13/20.03.2019 (Αριθ. Πρωτ. Σ22/3)
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 36 του Ν. 4387/2016 σχετικά με την αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ενιαίος Φορέας

Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ &

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22 10671 Αθήνα

Πληροφορίες: Μ. Πολυχρονοπούλου

Αριθ. Τηλ: 210 3666322

FAX: 210 3666010

e-mail: d.sintaxeon@efka.gov.gr
Αθήνα, 20 . 3 . 2019

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ :13

Αριθ. Πρωτ. Σ22 /3

ΠΡΟΣ

Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Δ/νση Χορήγησης Συντάξεων

Δημοσίου Τομέα

Κάνιγγος 29, 10110 Αθήνα

2. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ

Πατησίων 12, 10672 Αθήνα

3. «ΙΡΙΔΑ»

Κολοκοτρώνη 4 10561 Αθήνα
ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 36 του Ν. 4387/2016 σχετικά με την αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης »

ΣΧΕΤ: Οι εγκύκλιοι 37/2017 και 11, 23/2018

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το με αρ. πρωτ Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969/14.3.2019 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ:677Ψ465Θ1Ω-ΑΛΡ), με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 36 του Ν. 4387/2016 σχετικά με την αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Οι παραπάνω οδηγίες εφαρμόζονται από 13.5.2016 ημερομηνία ισχύος του Ν. 4387/2016.

Όσον αφορά τη διαδικασία διεκπεραίωσης και εφαρμογής των ανωτέρω, θα επανέλθουμε με νεότερο έγγραφο.

Συν.: Το με αρ. πρωτ. Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969/14.3.2019 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ:677Ψ465Θ1Ω-ΑΛΡ)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Η Προϊσταμένη

Του Αυτοτελούς Τμήματος ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ

Διοικητικής Μέριμνας

Π. Κατωπόδη

(Visited 39 times, 1 visits today)
Please follow and like us: