Φορολογικές και Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Μαρτίου 2019

Print Friendly, PDF & Email

Φορολογικές και Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Μαρτίου 2019

2
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Share to Facebook
FacebookShare to MessengerMessengerShare to TwitterTwitterShare to LinkedInLinkedInShare to GmailGmailShare to E-mailE-mailShare to PrintFriendlyPrintFriendlyShare to ΕκτύπωσηΕκτύπωση
Δείτε τις σημαντικότερες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και τις προθεσμίες τους για το μήνα Μάρτιο 2019.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (Αποκτήσεις και Παραδόσεις)
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. ( Άρθρο 36 Ν.2859/2000, ΠΟΛ. 1127/2009, ΠΟΛ. 1098/2006)

Διαχειριστική περίοδος Φεβρουαρίου 2019

Μέχρι 26 Μαρτίου 2019

Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ
Διαχειριστική περίοδος Φεβρουαρίου 2019 (για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο)

Μέχρι 29 Μαρτίου 2019

Στατιστική δήλωση (INTRASTAT)
Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT, ακολουθούν τις ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ.

Η υποβολή της στατιστικής δήλωσης είτε γίνεται ηλεκτρονικά είτε σε ΔΟΥ πραγματοποιείται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.

Για τον μήνα Φεβρουάριο 2019

Μέχρι 29 Μαρτίου 2019

Παρακράτηση φόρου σε εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
Το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παροχών σε είδος και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 του Ν.4172/2013 μετά από προηγούμενη αναγωγή του σε ετήσιο.

Για εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μηνός Ιανουαρίου 2019 που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται φόρος:

Μέχρι 1 Απριλίου 2019

Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με τους κατ΄ αποκοπή συντελεστές
Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δικαιούνται επιστροφής Φ.Π.Α. που υπολογίζεται με κατ΄ αποκοπή ποσοστά επί της αξίας πώλησης των αγροτικών προϊόντων.

Η επιστροφή του Φ.Π.Α. των εισροών στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος πραγματοποιείται με την υποβολή Αίτησης Επιστροφής από τον δικαιούχο. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται από την 1η Μαρτίου μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους για τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών
Οι καταστάσεις που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2017 και επόμενα, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

Για το ημερολογιακό έτος 2018,

μέχρι 1 Απριλίου 2019

Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι την 15η Μαρτίου 2019.

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών
Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή όχι μόνο των εισφορών που τους βαρύνουν (εργοδοτικές εισφορές), αλλά και των εισφορών που βαρύνουν τους μισθωτούς τους (εργατικές εισφορές).

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2019 γίνεται:

Μέχρι 29 Μαρτίου 2019

Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων
Υποβολή ΑΠΔ, για Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2019 και Δ.Χ. 2018:

Μέχρι 8 Μαρτίου 2019 (Παράταση με ΔΤ ΕΦΚΑ)

Υποβολή ΑΠΔ, για Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2019:

Μέχρι 1 Απριλίου 2019

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων
 

Για τη μισθολογική περίοδο Ιανουαρίου 2019 και Δ.Χ. 2018:

Μέχρι 8 Μαρτίου 2019 (Παράταση με ΔΤ ΕΦΚΑ)

Για τη μισθολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2019 η ΑΠΔ υποβάλλεται:

Μέχρι 1 Απριλίου 2019

Υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθμού)
Για τη μισθολογική περίοδο Δεκεμβρίου 2018:

Μέχρι 8 Μαρτίου 2019 (Παράταση με ΔΤ ΕΦΚΑ)

Για τη μισθολογική περίοδο Ιανουαρίου 2019 η ΑΠΔ υποβάλλεται:

Μέχρι 1 Απριλίου 2019

Υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών (ΑΚΑ) και Αναλυτικής Κατάστασης Εσόδων (ΑΚΕ) υπέρ ΕΔΟΕΑΠ
Η Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) και η Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που υποβάλλεται και η αναλυτική περιοδική δήλωση στον ΕΦΚΑ, κατά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες και περιλαμβάνουν στοιχεία αποκλειστικώς της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται (μήνας). Σε περίπτωση μηδενικού μηνιαίου κύκλου εργασιών, ο υπόχρεος θα πρέπει να υποβάλει Α.Κ.Ε. μηδενικού ποσού.

Για τον μήνα Φεβρουάριο η Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) και η Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ) υποβάλλεται

Μέχρι 1 Απριλίου 2019

 

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον μήνα Φεβρουάριο καταβάλλονται

 

Μέχρι 1 Απριλίου 2019

(Visited 12 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com