«Μαύρο» χρήμα αναζητάει η εφορία μέσω του Ε3.

Print Friendly, PDF & Email

«Μαύρο» χρήμα αναζητάει η εφορία μέσω του Ε3.

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

«Μαύρο» χρήμα αναζητάει η εφορία μέσω του Ε3

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τις συναλλαγές ανά περίπτωση που είχαν το προηγούμενο έτος ζητεί η εφορία από τους μεσίτες ακινήτων, εμπόρους και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας, όπως πολυτελών αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, έργων τέχνης, μέσω του νέου εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης.

Στόχος, όπως αναφέρουν στελέχη της φορολογικής διοίκησης, είναι ο εντοπισμός υποθέσεων και συναλλαγών που είναι ύποπτες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Συγκεκριμένα, με το νέο Ε3 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4557/2018 περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υποχρεώνει για πρώτη φορά τους συγκεκριμένους επαγγελματίες να δηλώσουν τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν το 2018. Στον νέο πίνακα Ι του εντύπου Ε3 θα πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά:

1. Η δραστηριότητα του επαγγελματία.

2. Το είδος της συναλλαγής για τους μεσίτες. Δηλαδή αγορά ή πώληση ακινήτων.

3. Το πλήθος των συναλλαγών που η καθεμία υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Την πληροφορία αυτή θα δώσουν τόσο οι μεσίτες ακινήτων όσο και οι έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας.

4. Το σύνολο της αξίας των συναλλαγών που έγιναν σε μετρητά και πραγματοποιήθηκαν τόσο μέσω των μεσιτών ακινήτων όσο και των εμπόρων και εκπλειστηριαστών αγαθών μεγάλης αξίας.

5. Το σύνολο της αξίας των συναλλαγών που είχαν οι παραπάνω επαγγελματικοί κλάδοι.

Με βάση τις νέες διατάξεις του νόμου για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος οι μεσίτες και οι έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας υποχρεούνται να ενημερώνουν τις Αρχές για περίεργες συναλλαγές, χωρίς μάλιστα να το γνωστοποιούν στους πελάτες τους. Για όσους παραλείψουν να αναφέρουν ύποπτες ή ασυνήθιστες συναλλαγές ή παρουσιάσουν ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης μέχρι και δύο έτη αλλά και πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και το ένα εκατ. ευρώ.

Πότε χτυπάει «καμπανάκι»

Ως ασυνήθιστες καταστάσεις που υποκρύπτουν ύποπτες συναλλαγές νοούνται:

• Απροθυμία πελάτη να προσκομίσει κατά τη σύναψη της συναλλαγής τα προβλεπόμενα έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητάς του.

• Επιμονή του πελάτη για διενέργεια και πληρωμή σε μετρητά συναλλαγών μεγάλης αξίας.

• Αγορές αγαθών μεγάλης αξίας, όπως σκαφών αναψυχής, πολυτελών αυτοκινήτων ή έργων τέχνης, από πρόσωπα εγκατεστημένα σε περιοχή εξωχώριων δραστηριοτήτων ή χώρα χαμηλής φορολογίας, των οποίων ο πραγματικός δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο με δηλούμενο εισόδημα που δεν δικαιολογεί τις αγορές αυτές.

• Ασυνήθης νευρικότητα στη συμπεριφορά προσώπων κατά τη διεξαγωγή συναλλαγής.

• Επαναλαμβανόμενες όμοιες συναλλαγές για ποσά λίγο κάτω από το ελάχιστο όριο, για το οποίο απαιτείται εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας.

• Συχνή αλλαγή διεύθυνσης του πελάτη που δεν δικαιολογείται από την επαγγελματική του δραστηριότητα.

• Περιπτώσεις πελατών, των οποίων αλλάζει συνεχώς η εμφάνιση και η συμπεριφορά, υποδηλώνοντας αλλαγή του βιοτικού τους επιπέδου.

• Το τηλέφωνο του σπιτιού ή της επιχείρησης του πελάτη είναι απενεργοποιημένο.

• Αγοραπωλησία ακινήτου που εμφανίζεται να έχει πραγματοποιηθεί χωρίς να έχει τηρηθεί το νομικό πλαίσιο που απαιτείται, π.χ. με ιδιωτικό συμφωνητικό.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/

 

(Visited 9 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com