Επιδότηση €43,95 στις εργοδοτικές εισφορές νέων.

Print Friendly, PDF & Email

Επιδότηση €43,95 στις εργοδοτικές εισφορές νέων.

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

Επιδότηση €43,95 στις εργοδοτικές εισφορές νέων

Αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2019 ισχύει η επιδότηση 50% της εργοδοτικής εισφοράς. Αφορά μόνο τις εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ και όχι υπέρ ΕΟΠΥΥ ή ΕΤΕΑΕΠ. Μέσω Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων θα γίνει η υπαγωγή στο πρόγραμμα. Στη συνέχεια θα γίνει έλεγχος από το Ταμείο.

Το 1/4 της συνολικής αύξησης του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για τους νέους, ηλικίας έως 25 ετών, απασχολούνται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που επήλθε από 1η Φεβρουαρίου 2019 εξαιτίας της κατάργησης του υποκατώτατου μισθού και της αύξησης του κατώτατου στα 650 ευρώ, επιδοτεί το υπουργείο Εργασίας.

Πρόκειται για το πρόγραμμα επιδότησης του 50% των εργοδοτικών εισφορών για κύρια σύνταξη, κάθε εργαζόμενου που δεν έχει κλείσει τα 25 έτη της ηλικίας του και μέχρι πρότινος αμειβόταν με 510,95 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψαν χθες η υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου και ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, η επιδότηση ισχύει αναδρομικά, από την 1η Ιανουαρίου 2019. Αφορά δε, το 50% ή το 6,66% από τη συνολική ποσοστιαία επιβάρυνση του 13,33% που καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ οι εργοδότες.

Συνολικά, η επιδότηση ανέρχεται σε 43,29 ευρώ και αντιστοιχεί στο 1/4 της συνολικής αύξησης της μισθολογικής και μη μισθολογικής δαπάνης, από την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ από 510,95 ευρώ τον μήνα που ίσχυε έως 31/1/2019.

Προσοχή: Η επιδότηση καλύπτει το 50% της εργοδοτικής εισφοράς που αφορά την κάλυψη κύριας σύνταξης, ήτοι την εισφορά 13,33% υπέρ ΕΦΚΑ και όχι τις εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ, υπέρ ΕΟΠΥΥ και υπέρ ΟΑΕΔ. Η επιδότηση καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας.

Καθώς μάλιστα η επιδότηση ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου, στην απόφαση ξεκαθαρίζεται ότι οι εργοδότες που έχουν ήδη καταβάλει ή θα καταβάλουν την πλήρη εισφορά, μπορούν να ζητήσουν συμψηφισμό ή επιστροφή του επιδοτούμενου μέρους της, σύμφωνα με την πάγια διαδικασία. Αυτή προβλέπει ότι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον ΕΦΚΑ συμψηφίζονται με πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, κι αν δεν υπάρχουν οφειλές ή αν ύστερα από τον συμψηφισμό προκύπτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους.

Η υπαγωγή στο πρόγραμμα γίνεται με την υποβολή της ΑΠΔ από τον υπόχρεο εργοδότη, με τη μειωμένη εργοδοτική εισφορά. Ο ΕΦΚΑ θα προχωρήσει σε έλεγχο των προϋποθέσεων και κατά συνέπεια της εγκυρότητας των ΑΠΔ που έχουν υποβληθεί, απολογιστικά. Ο εργοδότης μπορεί να αιτείται και να λαμβάνει βεβαίωση υπαγωγής του στο πρόγραμμα μετά από έλεγχο των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.

Η μειωμένη εργοδοτική εισφορά καταβάλλεται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας μέχρι και τον μήνα που συμπληρώνεται το 25ο έτος της ηλικίας του ασφαλισμένου. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών, επιβάλλονται προσαυξήσεις μόνο στις οφειλόμενες εισφορές και όχι στις επιδοτούμενες.

Ρούλα Σαλούρου salourou@euro2day.gr

Πηγή: https://www.euro2day.gr/

(Visited 8 times, 1 visits today)
Please follow and like us: