Έλεγχοι Σ.ΕΠ.Ε. και Ε.Φ.Κ.Α.: Το ποσοστό αδήλωτης εργασίας έχει μειωθεί στο 8,94% το 2018

Print Friendly, PDF & Email

Έλεγχοι Σ.ΕΠ.Ε. και Ε.Φ.Κ.Α.: Το ποσοστό αδήλωτης εργασίας έχει μειωθεί στο 8,94% το 2018

1
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Share to Facebook
FacebookShare to MessengerMessengerShare to TwitterTwitterShare to LinkedInLinkedInShare to GmailGmailShare to E-mailE-mailShare to PrintFriendlyPrintFriendlyShare to ΕκτύπωσηΕκτύπωση
Η έκθεση του επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» καταγράφει τα αποτελέσματα της ελεγκτικής δράσης του Σ.ΕΠ.Ε. και του Ε.Φ.Κ.Α., για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας σε όλη τη χώρα, το διάστημα 01/01/2018 – 31/12/2018.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται: α) σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο του προγραμματισμού των Υπηρεσιών ή των καταγγελιών που δέχονται, β) σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας.

Στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας, όπως προέκυψε από τους στοχευμένους ελέγχους, το ποσοστό αδήλωτης εργασίας έχει μειωθεί στο 8,94% το 2018, από 12,4% το 2017, 13,58% το 2016, 16,48% το 2015 και 19,17% το 2014. Συγκρίνοντας τα έτη 2018 και 2014 η μείωση είναι 10,23 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας το 2018 ελέγχθηκαν 37.270 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 3.869 (ποσοστό 10,38%) απασχολούσαν αδήλωτους εργαζόμενους. Σε σύνολο 112.073 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, εντοπίστηκαν αδήλωτοι 5.689 (ποσοστό 5,08%) και επιβλήθηκαν πρόστιμα, αποκλειστικά για αδήλωτη εργασία, που ανέρχονται σε 58.857.687 €.

 

Η πολιτική βούληση της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και οι συντονισμένες δράσεις για την καταπολέμηση της παραβατικότητας στους χώρους εργασίας αποδίδουν καρπούς. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται με την ίδια προσήλωση.

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα Ι , στο διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2018, διενεργήθηκαν στα πλαίσια του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου «AΡΤΕΜΙΣ» έλεγχοι σε 176.402 επιχειρήσεις όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο αυτής της δειγματοληπτικής διαδικασίας 24.769 επιχειρήσεις, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους (ποσοστό 14,04%).

Σε σύνολο 699.456 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 40.352 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 5,77%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 423.692.416 €.

Κατά το διάστημα 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018, κατά τη διάρκεια του οποίου εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι με το νέο επιχειρησιακό μοντέλο ελέγχου της αδήλωτης εργασίας από το Σ.ΕΠ.Ε. και τον Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ε.ΥΠ.Ε.Α), ελέχθησαν 37.270 επιχειρήσεις. Από αυτές τις επιχειρήσεις οι 3.869, απασχολούσαν αδήλωτους εργαζόμενους (ποσοστό 10,38%).

Σε σύνολο 112.073 εργαζομένων, διαπιστώθηκε ότι οι 5.689 εργαζόντουσαν ως αδήλωτοι (ποσοστό 5,08%) και επιβλήθηκαν πρόστιμα που φτάνουν τα 58.857.687 €.

Το διάστημα 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017, ελέχθησαν 36.683 επιχειρήσεις. Εξ’ αυτών των επιχειρήσεων, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους οι 5.357 (ποσοστό 14,60%).

Σε σύνολο 139.021 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 8.335 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 6,00%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 88.109.944 €.

Σε ότι αφορά για όλο το έτος 2016, στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου «AΡΤΕΜΙΣ» διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 34.241 επιχειρήσεις. Εξ’ αυτών των επιχειρήσεων, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους οι 5.577 (ποσοστό 16,29%).

Σε σύνολο 130.608 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 9.270 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 7,10%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 97.858.466 €.

Στον Πίνακα Ι, καταγράφονται επίσης ξεχωριστά τα στοιχεία που προέκυψαν από τους ελέγχους, στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου «AΡΤΕΜΙΣ», για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας κατά τα έτη 2015, 2014, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος από 15 Σεπτεμβρίου 2013, της Υ.Α Υπ. Αριθμ. 27397/122/19.8.2013, έως την 31/12/2013.

Οι υψηλές αυτές κυρώσεις επιβλήθηκαν άμεσα, επιτόπια και κατά «δέσμια αρμοδιότητα» του ελεγκτή, καθώς η αδήλωτη εργασία αντιμετωπίζεται πλέον, και με την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση, ενώ τα πρόστιμα έχουν αυστηροποιηθεί και ανέρχονται στα 10.500 ευρώ ανά αδήλωτο εργαζόμενο.

(Visited 9 times, 1 visits today)
Please follow and like us: