Σε αναμονή υπουργική εγκύκλιος με διευκρινίσεις για το αν απαιτείται τροποποίηση της Ατομικής Σύμβασης Εργασίας με ρητή αναφορά στο κατώτατο μισθό και όχι στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Print Friendly, PDF & Email

Σε αναμονή υπουργική εγκύκλιος με διευκρινίσεις για το αν απαιτείται τροποποίηση της Ατομικής Σύμβασης Εργασίας με ρητή αναφορά στο κατώτατο μισθό και όχι στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Λόγω της σύγχυσης που επικρατεί σε όλη την αγορά σχετικά με το αν θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση των όρων της ατομικής σύμβασης εργασίας (Π.Δ. 156/1994), η επιστημονική ομάδα της Epsilon Net επικοινώνησε με το Υπουργείο Εργασίας για να αναδείξει το θέμα και σύμφωνα με πληροφορίες μας, αναμένεται από στιγμή σε στιγμή, υπουργική εγκύκλιος η οποία θα δίνει τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

Το μείζον θέμα είναι το αν η αναφορά στους όρους της ατομικής σύμβασης ότι «ο εργαζόμενος αμείβεται βάσει της ΕΓΣΣΕ» απαιτεί τροποποίηση και αναφορά στον ότι «ο εργαζόμενος αμείβεται με βάση τον νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο» ή αν τελικά οποιαδήποτε αναφορά στην ΕΓΣΣΕ νοείται ότι παραπέμπει στον νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο.

Σύμφωνα με το αρ. 5 του ΠΔ 156/94 ορίζεται ότι για κάθε μεταβολή των στοιχείων όπως π.χ. οι πάσης φύσεων αποδοχές των εργαζομένων, απαιτείται τροποποίηση του εντύπου όρων σύμβασης και επίδοσης αυτής στον εργαζόμενο εντός 1 μήνα από την μεταβολή.

Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Ν.4093/2012 (αρ.1 περ. 4 της υποπαραγράφου ΙΑ. 11) όριζε ότι «κάθε αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά στον ελάχιστο μισθό ή στο ελάχιστο ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) νοείται ο νόμιμος νομοθετημένος κατώτατος μισθός και κατώτατο ημερομίσθιο». Τονίζεται βέβαια ότι τυχόν υποχρέωση τροποποίησης της ατομικής σύμβασης δημιουργεί και υποχρέωση τροποποίησης των όρων της ατομικής σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης, άρα και υποβολή του Ε9.

Επίσης τονίζεται ότι τα παραπάνω δεν αναιρούν την δεδομένη υποχρέωση υποβολής Ε4 τροποποιητικού αποδοχών όπου σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας η προθεσμία αναγγελίας της μεταβολής των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων καθορίζεται μέχρι 28.2.2019 (αντί της προθεσμίας του 15ημέρου)

(Visited 8 times, 1 visits today)
Please follow and like us: