Στο «σκοτάδι» οι εισφορές διαχειριστών μελών ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ.

Print Friendly, PDF & Email

Στο «σκοτάδι» οι εισφορές διαχειριστών μελών ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ.

Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019

Στο «σκοτάδι» οι εισφορές διαχειριστών μελών ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη πώς θα υποβληθούν εισφορές για τους διαχειριστές-μέλη Ομόρρυθμων ή Εταιρόρρυθμων Εταιρειών, καθώς και ΕΠΕ. Θα κληθούν κάποια στιγμή να καταβάλουν εισφορές, αναδρομικά από τον Ιούνιο του 2018. Αναλυτικά παραδείγματα.

Οδηγίες περιμένουν, εδώ και μήνες, λογιστές και επιχειρηματίες για τις εισφορές που πρέπει να πληρώσουν για τους διαχειριστές-μέλη Ομόρρυθμων ή Εταιρόρρυθμων εταιρειών, καθώς και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Ακόμη δεν έχουν εκδοθεί από τον ΕΦΚΑ τα απαιτούμενα πακέτα κάλυψης, ενώ δεν υπάρχουν και οι αναγκαίες οδηγίες για την υποβολή των σχετικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ).

Η σχετική υπουργική απόφαση εκδόθηκε στις 13 Απριλίου του 2018 και προέβλεπε, μεταξύ άλλων, ότι οι αμοιβές διαχείρισης των μελών ΟΕ και ΕΕ καθώς και των εταίρων ΕΠΕ υπόκεινται σε εισφορές ΕΦΚΑ από 01/06/2018 σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν4387/2016, που εφαρμόζεται για τους μισθωτούς.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μέλη των παραπάνω εταιρειών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβές διαχείρισης, θα πρέπει να καταβάλλουν εισφορές στον ΕΦΚΑ σύμφωνα με ό,τι ισχύει για τους μισθωτούς, υποβάλλοντας δηλαδή Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) κάθε μήνα κ.λπ. Συγκεκριμένα, η απόφαση ορίζει πως αν οι εταίροι ασκούν συγχρόνως καθήκοντα διαχείρισης, χωρίς να προβλέπεται αμοιβή για την άσκηση αυτών των καθηκόντων, αλλά πρόκειται να λάβουν την αναλογία επί των κερδών της επιχείρησης, εξακολουθούν να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί των σχετικών μερισμάτων, ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Στην περίπτωση, όμως, που για την άσκηση καθηκόντων διαχείρισης προβλέπεται αμοιβή, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ και από 1η Ιουνίου 2018 θα πρέπει να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ως μισθωτοί. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που διαχειριστής στις συγκεκριμένες ΟΕ, ΕΠΕ ή ΕΕ, έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο και λαμβάνει αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του.

Σύμφωνα με τον λογιστή-φοροτεχνικό Νίκο Φραγκιαδάκη, η εν λόγω απόφαση προέβλεπε ότι θα εκδοθούν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία, τα πακέτα κάλυψης καθώς και τα ποσοστά των εισφορών για τις συγκεκριμένες αμοιβές, οι οποίες δεν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, αφήνοντας στο «σκοτάδι» επιχειρηματίες και λογιστές για το πώς πρέπει να πράξουν. Και αυτό, με δεδομένο ότι η απόφαση ισχύει από 1/6/2018, γεγονός που σημαίνει ότι όταν εκδοθούν οι οδηγίες, τα ποσά των εισφορών θα πρέπει να καταβληθούν από τις επιχειρήσεις σωρευτικά, δυσχεραίνοντας έτσι το ήδη δύσκολο, από θέμα ρευστότητας, πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Για παράδειγμα για διαχειριστή Ο.Ε. ο οποίος λαμβάνει αμοιβές διαχείρισης 2.000 ευρώ τον μήνα, βάσει της απόφασης, από 1/6/2018, θα πρέπει να αποδίδονται εισφορές πιθανότατα αντίστοιχες των μελών ΔΣ Ανωνύμων Εταιρειών, ήτοι 34,10%. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποδίδονται εισφορές 682 ευρώ τον μήνα, και συνολικά 4.774 ευρώ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο κ. Φραγκιαδάκης, οφείλουν η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ να προχωρήσουν άμεσα σε λύση του προβλήματος, για να επιστρέψει η συγκεκριμένη ομάδα στην κανονικότητα, χωρίς περαιτέρω συνέπειες.

Ρούλα Σαλούρου salourou@euro2day.gr

Πηγή: https://www.euro2day.gr/

(Visited 9 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com