Καθυστερούν οι εγγραφές στο ΓΕΜΗ λόγω νέου νόμου για Α.Ε..

Print Friendly, PDF & Email

Καθυστερούν οι εγγραφές στο ΓΕΜΗ λόγω νέου νόμου για Α.Ε..

Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019

Καθυστερούν οι εγγραφές στο ΓΕΜΗ λόγω νέου νόμου για Α.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Για καθυστερήσεις στην καταχώριση στοιχείων των εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) –πέραν των όσων ήδη παρατηρούνται εδώ και χρόνια– προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. Μάλιστα, με σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε σπεύδει να νομιμοποιήσει τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις, ενεργοποιώντας σχετικό άρθρο στη νομοθεσία που προβλέπει παράταση των προθεσμιών λόγω μεγάλου όγκου αιτήσεων. Οι νέες αυτές καθυστερήσεις αναμένεται να προκληθούν από το γεγονός ότι από την 1η Ιανουαρίου 2019 ισχύει ο νέος νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες, ο νόμος 4548/2018, που επιφέρει αλλαγές, μεταξύ άλλων, και σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα των περιφερειών επί των στοιχείων των Α.Ε.

Αρκετές, πάντως, από τις καθυστερήσεις αυτές ίσως να είχαν αποφευχθεί εάν είχε επιταχυνθεί η κατάρτιση του νομοσχεδίου για την εποπτεία των εταιρειών και την αναμόρφωση του ΓΕΜΗ. Αν και έχει εξαγγελθεί από τις αρχές του καλοκαιριού του 2018, το εν λόγω νομοσχέδιο προγραμματίζεται να κατατεθεί στη Βουλή τον Μάρτιο του 2019.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο που απέστειλε προς τις περιφέρειες και τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ ο γ.γ. Εμπορίου κ. Δ. Αυλωνίτης αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο ΓΕΜΗ έως και τις 31/12/ 2018, αλλά ο σχετικός έλεγχος νομιμότητας από την αρμόδια περιφερειακή ενότητα δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, επιστρέφονται χωρίς διοικητική έγκριση, από τις Περιφέρειες στις αρμόδιες υπηρεσίες ΓΕΜΗ στην περίπτωση που αφορούν πράξεις που δεν εμπίπτουν σε διοικητική έγκριση και έλεγχο νομιμότητας. Θα πρέπει εδώ να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο οι Περιφέρειες έχουν πλέον αρμοδιότητα να πραγματοποιήσουν έλεγχο νομιμότητας στις εξής πράξεις: τροποποίηση του καταστατικού, μετατροπή εταιρείας άλλης μορφής σε ανώνυμη εταιρεία και αντίστροφα, λύση της ανώνυμης εταιρείας ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης και αναβίωσή της και κάθε άλλο μετασχηματισμό. Οι υπόλοιπες πλέον πράξεις ελέγχονται μόνο ως προς την πληρότητα των εγγράφων από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ και όχι από τις περιφέρειες.

«Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι μεγάλος όγκος αιτήσεων ενδέχεται να επιστραφεί στις αρμόδιες υπηρεσίες ΓΕΜΗ, προκειμένου να προβούν στη σχετική καταχώριση αυτών στο ΓΕΜΗ. Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιμο να τύχει εφαρμογής η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9α του άρθρου 7 του νόμου 3419/2005 προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη η διαχείριση του μεγάλου όγκου αιτήσεων από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο. Τι προβλέπει η παραπάνω διάταξη; Οτι αν και ο νόμος υπαγορεύει πως αν και οι διάφορες αλλαγές που επέρχονται σε βασικά στοιχεία μιας εταιρείας (όπως η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό της, οικονομικές καταστάσεις, λύση της εταιρείας, μεταβολή έδρας κ.ά.) καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ εντός 21 ημερών, η ταυτόχρονη υποβολή ασυνήθως μεγάλου αριθμού αιτήσεων για καταχώριση δικαιολογεί την ανάλογη παράταση της προθεσμίας.

Σε ό,τι αφορά την εξακρίβωση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου θα ισχύσουν σε αυτή τη μεταβατική περίοδο τα εξής: αιτήσεις που αφορούν την πιστοποίηση από το διοικητικό συμβούλιο της καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή αύξησης αυτού και υποβλήθηκαν στο ΓΕΜΗ μέχρι τις 31/12/2018 υπόκεινται στον σχετικό έλεγχο νομιμότητας από τις Α.Ε. Αιτήσεις μετά την 1/1/2019 καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ, χωρίς να αποσταλούν στις Περιφέρειες για έλεγχο νομιμότητας.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr /

(Visited 7 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com