Ετήσια αύξηση 1,8% στο Δείκτη Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο

Print Friendly, PDF & Email

Ετήσια αύξηση 1,8% στο Δείκτη Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο
0

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, καθώς και τους Δείκτες Ωρών Εργασίας και Μισθών και Ημερομισθίων, με νέο έτος βάσης 2015=100,0 και περίοδο αναφοράς το Γ΄ τρίμηνο 2018, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο του Γ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 1,8% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2018, αύξηση 0,1%.
Ο Δείκτης Ωρών Εργασίας στο Λιανικό Εμπόριο του Γ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 2,3%, και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2018, μείωση 0,2%.
Ο Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων στο Λιανικό Εμπόριο του Γ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 6,8% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2018, μείωση 5,7%).
Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων του Γ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,4%, ο αντίστοιχος Δείκτης Ωρών Εργασίας αύξηση 1,2% και ο αντίστοιχος Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων αύξηση 1,7%.

(Visited 12 times, 1 visits today)
Please follow and like us: