Υπ. Εργασίας Αρ.Πρ.Δ13οικ.60459/2927/19.11.2018 Παροχή κατευθύνσεων για την προστασία αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα.

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Εργασίας Αρ.Πρ.Δ13οικ.60459/2927/19.11.2018
Παροχή κατευθύνσεων για την προστασία αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29

Ταχ. Κώδ.: 101 10

Τηλέφωνο: 210 5281152

Fax: 210 5281174

Πληροφορίες: Σ. Καμπουρίδης

E-mail: skampouridis@yeka.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 19 / 11 / 2018

Αρ.Πρ.Δ13οικ.60459/2927

ΠΡΟΣ :

Όλους τους Δήμους της χώρας

(αποστέλλεται με ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο)

ΘΕΜΑ: «Παροχή κατευθύνσεων για την προστασία αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα».

Προκειμένου να αποτραπεί η έκθεση αστέγων σε κίνδυνο εξαιτίας χαμηλών θερμοκρασιών κατά την περίοδο του χειμώνα, παρακαλούμε για τον ορισμό κλειστών θερμαινόμενων κτιρίων στο Δήμο σας, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για προσωρινή φιλοξενία αστέγων και προσβάσιμα σε 24ωρη βάση (ή τουλάχιστον σε 12ωρη βάση κατά τις ώρες 20:00 μ.μ. έως 08:00 π.μ.) κατά τις ημέρες με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Για την αποτελεσματική λειτουργία του μέτρου παρακαλούμε για την εκπόνηση σχεδίου δράσης σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

Α. Τον ορισμό ενός υπαλλήλου με τον αναπληρωτή του, κατά προτίμηση από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου σας, ως υπεύθυνου για το συντονισμό της δράσης και ενός υπαλλήλου του Δήμου σας με τον αναπληρωτή του (ή του αρμόδιου Φορέα διαχείρισης του κτιρίου) ως υπεύθυνου για το κτίριο που θα οριστεί.

Β. Την επιλογή του κτιρίου λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη παροχής θέρμανσης, τήρησης των όρων υγιεινής, επαρκούς δυναμικότητας και ευκολίας πρόσβασης. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί, όπου χρειάζεται, για τη διασφάλιση διακριτών χώρων ή κτιρίου για τις περιπτώσεις αστέγων χρηστών ουσιών, καθώς και για την παροχή της κατάλληλης υποστήριξης.

Γ. Τη διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού σε κουβέρτες ή/ και υπνόσακους. Σε περίπτωση ύπαρξης δυσκολιών συνεργασίας με αστέγους που διαμένουν στο δρόμο, προκειμένου να προσέλθουν για παραμονή στο κτίριο, να υπάρξει πρόβλεψη για τη διάθεσή τους επιτόπου.

Δ. Τη διάθεση ζεστών ροφημάτων και, αν είναι εφικτό, ατομικών ειδών υγιεινής και ελαφρού γεύματος.

Ε. Την ενημέρωση των αστέγων για δομές παροχής υπηρεσιών σε αστέγους. Η ενημέρωση θα γίνεται τόσο προφορικά, όσο και με αναρτημένη ανακοίνωση σε εμφανή χώρο του κτιρίου ή με μοίρασμα φυλλαδίου.

ΣΤ. Τη συγκρότηση ομάδας υποστήριξης της δράσης για τον εντοπισμό, ενημέρωση και υποστήριξη αστέγων στο δρόμο, τη μεταφορά τους και τη διασφάλιση ομαλής λειτουργίας του κτιρίου διανυκτέρευσης. Η ομάδα αυτή μπορεί να αποτελείται είτε από υπαλλήλους του Δήμου είτε και από εθελοντές με τη συνδρομή κοινωνικών οργανώσεων, η οποία θα συντονίζεται από τον υπεύθυνο της δράσης. Η ομάδα υποστήριξης θα πρέπει να βρίσκεται σε επικοινωνία με άλλες Υπηρεσίες τους Δήμου, όπως η Υπηρεσία καθαριότητας και η Δημοτική Αστυνομία και να ενημερώνεται άμεσα σε περίπτωση εντοπισμού αστέγων από αυτές, καθώς και από τους πολίτες.

Ζ. Την ευρεία δημοσιοποίηση της δράσης, προκειμένου να ενημερωθεί η ομάδα στόχος, οι Υπηρεσίες και φορείς που δραστηριοποιούνται στο Δήμο σας (ιδίως οι Υπηρεσίες υγείας, οι κοινωνικές οργανώσεις, η αστυνομία κλπ), το ευρύ κοινό και να ενεργοποιηθούν εθελοντές. Η δημοσιοποίηση μπορεί να γίνει με ανάρτηση ανακοινώσεων σε Υπηρεσίες, στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε δημόσιους χώρους, σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με έγγραφη ενημέρωση όλων των Υπηρεσιών σας, ιδίως την Υπηρεσία καθαριότητας και τη Δημοτική Αστυνομία, με παροχή ενημερωτικών φυλλαδίων από την ομάδα υποστήριξης ή και τον ορισμό τηλεφωνικής γραμμής . Οι ενέργειες δημοσιότητας θα γίνονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της δράσης και ιδίως τις ημέρες με χαμηλές θερμοκρασίες.

Η. Τη συνεχή λήψη ενημέρωσης από την ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας http://www.emy.gr/ για την πρόγνωση των καιρικών συνθηκών στην περιοχή ευθύνης σας.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε έγκαιρα για τον ορισμό κτιρίου/ων, με τα ακόλουθα στοιχεία σε μορφή excel, προκειμένου να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου για θέματα αστεγίας astegoi.gov.gr Τα στοιχεία θα αποστέλλονται στο e-mail skampourdis@yeka.gr .

ΔΗΜΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.

E-MAIL

Ιδιαίτερα επισημαίνουμε την ανάγκη για συνεργασία σας με άλλες Υπηρεσίες και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και ιδίως για την ενεργοποίηση εθελοντών, με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού δικτύου παροχής υπηρεσιών έκτακτης παρέμβασης σε ευπαθείς ομάδες.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θ. ΦΩΤΙΟΥ

(Visited 11 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com