Καταβολή Δωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

Print Friendly, PDF & Email

ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. Δ.ΑΣΦ. 1078/1360380/14.11.2018
Καταβολή Δωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ενιαίος Φορέας

Κοινωνικής Ασφάλισης

ΕΦΚΑ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18, 104 32, Αθήνα

Πληροφορίες: Ορφανίδου Π.

Τηλ. : 210 5285685

e-mail : d. asfalisis@efka.gov.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα , 14/11 /2018

Α.Π. : Δ.ΑΣΦ. 1078/1360380

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α΄

ΚΟΙΝ: Ως ο συν/νος Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Καταβολή Δωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

Ενόψει της καταβολής Δωροσήμου Χριστουγέννων 2018 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους υπενθυμίζουμε ότι, όπως είχε ανακοινωθεί με το υπ΄αριθμ. Δ.ΑΣΦ.787/958407/2-2-2018 Γενικό Έγγραφο, η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω Τραπεζών με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του ασφαλισμένου.

Ως εκ τούτου θα πρέπει οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό στον ΕΦΚΑ ή έχουν αλλάξει τραπεζικό λογαριασμό, να προσέλθουν στις υπηρεσίες Μητρώου Μισθωτών ΕΦΚΑ έως 30/11/2018 για την δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού ή να τον επικαιροποιήσουν αντίστοιχα.

Με ευθύνη των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποκαταστημάτων να ενημερωθεί το προσωπικό των Υπηρεσιών για την ολοκλήρωση των μεταβολών έως 30/11/2018 και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εργατοτεχνιτών οικοδόμων μέσω των τοπικών συλλόγων – σωματείων και με σχετική ανακοίνωση στις υπηρεσίες.

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλείται όπως συνδράμει στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την επικείμενη καταβολή Δωροσήμου αποκλειστικά μέσω τραπεζών και τις ενέργειες των ασφαλισμένων εργατοτεχνιτών οικοδόμων με επικαιροποίηση του ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσω τραπεζών.

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

κ.ε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ

(Visited 8 times, 1 visits today)
Please follow and like us: