Monthly Archives: October 2018

Χρέη στην Εφορία: Πώς μπορείτε να αποφύγετε την κατάσχεση λογαριασμού

Χρέη στην Εφορία: Πώς μπορείτε να αποφύγετε την κατάσχεση λογαριασμού

Ως γνωστόν ανεξόφλητες οφειλές πάνω από 500 ευρώ για περισσότερους από τρεις μήνες μπαίνουν αυτόματα στην διαδικασία ενεργοποίησης «αναγκαστικών μέτρων» που ξεκινά από την κατάσχεση χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς μπορεί να επεκταθεί στην κατάσχεση « εις χείρας τρίτων» δηλαδή την κατάσχεση του μισθού από τον εργοδότη και μπορεί να κλιμακωθεί και σε κατάσχεση κινητής περιουσίας (πχ ενός αυτοκινήτου) ή ενός ακινήτου.

Οι μεγαλοοφειλέτες (αυτοί που χρωστούν πάνω από 100.000 ευρώ), οι οποίοι αντιμετωπίζουν και ποινικές κυρώσεις για την οφειλή τους έχουν σίγουρα ένα νομικό σύμβουλο να τους καθοδηγήσει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα έχουν τα περίπου 3 εκατομμύρια των φορολογούμενων που χρωστούν ως 3.000 ευρώ και παρόλα αυτά δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν μέσω της πάγιας δωδεκάμηνης ρύθμισης που είναι διαθέσιμη.

Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πρέπει οπωσδήποτε να κατοχυρώσουν ένα τραπεζικό λογαριασμό ως «ακατάσχετο». Αυτό γίνεται με την εισαγωγή στην ηλεκτρονική υπηρεσία του Taxisnet από την αρχική σελίδα www.gsis.gr και να επιλέξει «Δήλωση Ακατάσχετου Λογαριασμού» στην κατηγορία «Υπηρεσίες προς πολίτες».
Πώς κατοχυρώνουμε «ακατάσχετο» λογαριασμό

Εκεί υποβάλλεται ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (σε μορφή ΙΒΑΝ). Από τη στιγμή που θα δηλωθεί το ΙΒΑΝ, πρέπει να εκτυπωθεί η αίτηση και να προσκομιστεί στην τράπεζα.

H ισχύς του εντύπου προστασίας έναντι των κατασχέσεων στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλωθεί, ξεκινά από την επόμενη ημέρα της προσκόμισης του αποδεικτικού στην τράπεζα. Μετά την υποβολή της αίτησης από τον φορολογούμενο, ακολουθούν τρία στάδια έως ότου ενεργοποιηθεί το μέτρο του ακατάσχετου ορίου των 1.250 ευρώ:

– Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) στέλνει αυθημερόν στις τράπεζες τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

– Οι τράπεζες ελέγχουν κατά πόσο το ΑΦΜ της αίτησης ταιριάζει με το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος και απαντούν επίσης αυθημερόν στην ΔΗΛΕΔ για το αν εγκρίνεται ή απορρίπτεται το σχετικό αίτημα.

– Ενημερώνεται ο φορολογούμενος για το αν εγκρίθηκε το αίτημά του ή όχι.
Τι προστατεύει ο «ακατάσχετος» λογαριασμός

Το ανώτατο όριο του – μοναδικού – ακατάσχετου λογαριασμού είναι τα 1.250 ευρώ. Προστατεύονται μισθοί, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το συνολικό ποσό αυτών, μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση του 50% για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του υπερβάλλοντος ποσού των 1.000 ευρώ και έως του ποσού των 1.500 ευρώ, ενώ για το επιπλέον των 1.500 ευρώ ποσό κατάσχεται στο σύνολο του.

Ωστόσο η εφορία μπορεί να κατασχέσει

το ¼ οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος καταβάλλεται περιοδικά στον οφειλέτη, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ
το 1/5 των καταβαλλόμενων ημερομισθίων
το ½ του εφάπαξ
έως και το 100% των ενοικίων
έως και το 100% των αποζημιώσεων
έως και το 100% από πωλήσεις ακινήτων, ΙΧ αυτοκινήτων, σκαφών
ολόκληρα τα ποσά των οικογενειακών επιδομάτων που χορηγεί ο ΟΓΑ

Πότε αίρεται μια εντολή κατάσχεσης

Εκτός από την πλήρη αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού ή τουλάχιστον του 50% του ποσού μια εντολή κατάσχεσης αίρεται

Με την υπαγωγή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής: μπορούν να ρυθμιστούν έως και 12 μηνιαίες δόσεις ή εάν προέρχονται από έκτακτη φορολογία έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις

Με την τμηματική αποπληρωμή του ληξιπρόθεσμου χρέους ανά μη τακτά διαστήματα με την καταβολή ποσών «έναντι», ιδίως αν το ποσό του χρέους υπερβαίνει κατά πολύ τα 500 ευρώ

Με πώληση ακίνητου περιουσιακού στοιχείου για την απόδοση μέρους ή ολόκληρου του εισπραττόμενου τιμήματος για την αποπληρωμή της οφειλής
Μικρά ένοχα μυστικά

Στην όλη διαδικασία είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών η εφορία αλλά και οι τράπεζες χρησιμοποιούν τακτικές που δεν είναι ηθικές αλλά είναι νόμιμες.

Αν παρ ελπίδα σε κάποιον οφειλέτη της εφορίας επιβληθούν « αναγκαστικά μέτρα» κανείς δεν θα τον ειδοποιήσει ότι πρόκειται να κατασχεθεί το ποσό της οφειλής ( μαζί με τις προσαυξήσεις ) από τον τραπεζικό του λογαριασμό . Ο λόγος είναι απλός , αν έχετε ειδοποίηση θα αδειάσετε τον λογαριασμό και η οφειλή θα παραμείνει. Γι αυτό αν είστε οφειλέτης με ληξιπρόθεσμες οφειλές θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το e-banking στην τράπεζα ( ή τις τράπεζες ) που διατηρείται λογαριασμό και παρακολουθείτε ή μέσω ATM ή από το ν υπολογιστή την κίνηση τους ειδικά αν υπάρχει κάποια εντολή για κάποια υποχρέωση . Διαφορετικά μπορεί εκτός από την εφορία μπορεί να αρχίσετε να έχετε και αλλού ληξιπρόθεσμες οφειλές ( ΔΕΚΟ Τράπεζες δόσεις για αγορά ΙΧ κτλ )

Οι τράπεζες επίσης δεν ειδοποιούν σε περίπτωση κατάσχεσης απλώς διεκπεραιώνουν την εντολή από την ΑΑΔΕ για την αφαίρεση από τις καταθέσεις το ποσό της οφειλής και την απόδοση στην οικεία Δ.Ο.Υ. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε όσους έχουν παραπάνω από ένα λογαριασμό σε διαφορετικές τράπεζες . Η εντολή της ΑΑΔΕ δίνεται ταυτόχρονα σε όλες τις τράπεζες όπου ο οφειλέτης έχει λογαριασμούς και κατάσχεται το ίδιο ποσό σε παραπάνω από μια τράπεζες . Γι αυτό σε περίπτωση παραπάνω του ενός λογαριασμού επιβάλλεται η παρακολούθηση για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεως. Αν παρόλα αυτά κατασχεθεί το ίδιο ποσό σε δεύτερο λογαριασμό που είστε δικαιούχος – ή συνδικαιούχος- θα μπορείτε θεωρητικά να διεκδικήσετε την επιστροφή του αδίκως κατασχεθέντος επιπλέον ποσού και κάτι τέτοιο θα γίνει σε μεγάλο χρόνο και με μεγάλο κόπο .

Please follow and like us:

Πετρόπουλος: Θα εφαρμόσουμε την απόφαση του ΣτΕ για τα αναδρομικά.

Πετρόπουλος: Θα εφαρμόσουμε την απόφαση του ΣτΕ για τα αναδρομικά.

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

Πετρόπουλος: Θα εφαρμόσουμε την απόφαση του ΣτΕ για τα αναδρομικά

Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει τη νέα απόφαση του ΣτΕ, όποια κι αν είναι αυτή, για όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ή δεν έχουν υποβάλει αίτηση ή αγωγή, σημείωσε ο υφυπουργός.

Από μια νέα μελλοντική απόφαση του ΣτΕ, η οποία θα κρίνει αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων, εξαρτά την τύχη των νέων αγωγών για τα αναδρομικά ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος.

Με συνέντευξή του στο “Έθνος”, ο κ. Πετρόπουλος παρεμβαίνει στον δημόσιο διάλογο για το θέμα που απασχολεί 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους και ξεκαθαρίζει πως η κυβέρνηση θα εφαρμόσει τη νέα απόφαση του ΣτΕ, όποια κι αν είναι αυτή, για όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ή δεν έχουν υποβάλει αίτηση ή αγωγή.

Υπενθυμίζεται πως στο επίκεντρο είναι οι νομοθετικές ρυθμίσεις του 2012 για “ψαλίδι” σε κύριες και επικουρικές συντάξεις από κοινού με την ολοκληρωτική κατάργηση των δώρων, οι οποίες κρίθηκαν το 2015 αντισυνταγματικές από το ΣτΕ.

Ο κ. Πετρόπουλος τονίζει ότι δημιουργήθηκε ηλεκτρονική εφαρμογή στον ΕΦΚΑ προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται οι συνταξιούχοι και συνωστίζονται σε ουρές αναμονής. Πρόκειται για την www.efka.gov.gr και δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά.

«Το ΣτΕ θα επαναλάβει την απόφασή του ή θα την αλλάξει. Την απόφασή του θα την εφαρμόσουμε. Η δική μας πολιτική είναι πολιτική ενίσχυσης και διαρκών βελτιώσεων της κοινωνικής ασφάλισης. Και το αποδεικνύουμε συνεχώς. Όχι μόνο με την επιστροφή εισφορών του ΑΚΑΓΕ και του ΕΟΠΥΥ. Και έτσι θα συνεχίσουμε», υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Τάσος Πετρόπουλος.

Πηγή: https://www.euro2day.gr/

Please follow and like us:

Η ΑΑΔΕ «ξεκλειδώνει» θυρίδες.

Η ΑΑΔΕ «ξεκλειδώνει» θυρίδες.

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

Η ΑΑΔΕ «ξεκλειδώνει» θυρίδες

Η ανεξάρτητη αρχή προωθεί μέχρι το τέλος του έτους ένα νέο, απλούστερο νομοθετικό πλαίσιο

Του Γιώργου Κούρου

gkouros@naftemporiki.gr

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την απλοποίηση της διαδικασίας ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων από τις εφορίες, προκειμένου να εντοπιστούν χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή που μπορεί να κρύβουν σε αυτές φορολογούμενοι οι οποίοι χρωστούν στην εφορία και ενώ έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, ούτε πληρώνουν ούτε προχωρούν σε κάποια ρύθμιση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η σχετική εισήγηση για την απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου διάρρηξης τραπεζικών θυρίδων από κατάσχεση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στο οικονομικό επιτελείο μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Επισημαίνεται ότι το άνοιγμα θυρίδας και η κατάσχεση του περιεχομένου της προβλέπεται ήδη, αλλά οι διαδικασίες είναι αυστηρές, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη δικαστικής απόφασης ή εισαγγελικής παραγγελίας. Στην πράξη εξάλλου εφαρμόζεται σε ελάχιστες περιπτώσεις και μόνο για μεγαλοοφειλέτες με χρέη άνω του 1,5 εκατ. ευρώ.

Ο ισχύων πάντως Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας προβλέπει τη δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης, όταν διαπιστώσει παραβάσεις φοροδιαφυγής άνω των 150.000 ευρώ, ή των 300.000 ευρώ ειδικά στην περίπτωση εικονικών και πλαστών τιμολογίων, να επιβάλλει έπειτα από ειδική έκθεση ελέγχου τη δέσμευση του 50% των καταθέσεων αλλά και του περιεχομένου των θυρίδων.

Δέσμευση για το μη χρηματικό περιεχόμενο

Σε αντιδιαστολή μάλιστα με τα μετρητά, όπου προβλέπεται δέσμευση του 50%, για το μη χρηματικό περιεχόμενο των θυρίδων ο νόμος δίνει τη δυνατότητα πλήρους δέσμευσης.

Μόνο με εντολή εισαγγελέα

Σε κάθε περίπτωση με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας οι θυρίδες μπορεί να

ανοίξουν μόνο με εντολή εισαγγελέα και οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο μπορεί να κατασχεθεί σε περίπτωση που διαπιστωθεί έκνομη δραστηριότητα ή οφειλές προς τοΔημόσιο. Η πρόσβαση γίνεται μόνο σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής ή όταν υπάρχουν κατηγορίες για κακουργηματικές πράξεις, όπως «ξέπλυμα» χρήματος.

Ειδικότερα, οι τράπεζες έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν το όνομα κατόχου τραπεζικής θυρίδας στις φορολογικές αρχές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της θυρίδας. Αν η εφορία θέλει να κατάσχει το περιεχόμενο τραπεζικής θυρίδας, πρέπει πρώτα να έχει στα χέρια της δικαστική απόφαση.

Η κίνηση βέβαια της διάρρηξης τραπεζικών θυρίδων από κατάσχεση κάθε άλλο παρά τυχαία μπορεί να θεωρηθεί, αφού η ΑΑΔΕ προχωρά στην υλοποίηση του μέτρου για να βάλει στα κρατικά ταμεία περισσότερα έσοδα από απλήρωτους φόρους, καθώς μεγάλος αριθμός κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών αποδεικνύεται ατελέσφορος.

Κατασχέσεις και λογαριασμοί

Είναι αξιοσημείωτο ότι τα κατασχετήρια για τους οφειλέτες μπορεί να πέφτουν «βροχή», όμως οι λογαριασμοί έχουν μέσα μικροποσά, της τάξης των 10 ευρώ, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι λογαριασμοί είναι άδειοι.

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι από τις εντολές για δεσμεύσεις καταθέσεων που έστειλε πέρυσι η ΑΑΔΕ στις τράπεζες βρέθηκαν χρήματα σε 580.000 λογαριασμούς, εκ των οποίων οι 290.000, δηλαδή στο 50% των λογαριασμών, είχαν υπόλοιπο έως 10 ευρώ, ενώ μόλις το 2% των λογαριασμών είχε πάνω από 5.000 ευρώ.

Για τον λόγο αυτό άλλωστε και τα στελέχη των ελεγκτικών υπηρεσιών θεώρησαν αναγκαίο να αλλάξουν τον τρόπο προσέγγισης του εν λόγω θέματος και να βάλουν στο «στόχαστρο» τους υπόχρεους οι οποίοι σκέφτηκαν να μεταφέρουν τις καταθέσεις τους σε θυρίδες για να τις προστατέψουν από την εφορία.

Θα ανοίγουν… ευκολότερα

Στο πλαίσιο αυτό η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προωθεί μέχρι το τέλος του έτους ένα νέο, απλούστερο νομοθετικό πλαίσιο διάρρηξης τραπεζικών θυρίδων από κατάσχεση, που ουσιαστικά σημαίνει ότι οι θυρίδες όσων χρωστούν στην εφορία θα ανοίγουν ευκολότερα.

Το περιεχόμενό τους θα δεσμεύεται και στη συνέχεια θα κατάσχεται από το Δημόσιο προκειμένου να αποπληρωθεί η οφειλή.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τραπεζικά στελέχη αναφέρουν ότι καταθέσεις της τάξης των 7 έως 10 δισ. ευρώ υπολογίζεται ότι έχουν τοποθετηθεί σε τραπεζικές θυρίδες. Καθαρή φυσικά εικόνα για τις αξίες που έχουν μέσα οι θυρίδες δεν μπορεί να υπάρχει, καθώς το περιεχόμενό τους καλύπτεται από το τραπεζικό απόρρητο.

Το 25% των εκροών φυλάχθηκε

Εκτιμήσεις όμως από τις εκροές των καταθέσεων των τελευταίων ετών και από την αύξηση της ζήτησης για μισθώσεις θυρίδων δείχνουν ότι έως και το 25% φυλάχθηκε εκεί. Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν περί τις 325.000 θυρίδες, εκ των οποίων το 60%70% είναι μισθωμένο.

Το τραπεζικό «manual»

Προς το παρόν πάντως το τραπεζικό «manual» ορίζει ότι οι θυρίδες είναι απαραβίαστες τόσο από την τράπεζα όσο και από κάθε τρίτο. Στο πλαίσιο αυτό, απόντος του μισθωτή, π.χ. λόγω θανάτου ή εγκατάλειψης της θυρίδας, η τελευταία μπορεί να ανοιχτεί μόνο αν συντρέχουν οι νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις και εφόσον τηρηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Επιπλέον, οι τράπεζες δεν μπορούν να δεσμεύσουν το περιεχόμενο των θυρίδων ή να απαγορεύσουν το άνοιγμά τους από τον μισθωτή, παρά μόνο σε περιπτώσεις εκτέλεσης αποφάσεων της Δικαιοσύνης ή άλλων αρχών. Οι τράπεζες, προκειμένου να εξασφαλίσουν την προστασία των θυρίδων, των συναλλασσομένων και του προσωπικού τους, καθορίζουν, πέραν των όσων προβλέπονται στη νομοθεσία, τα είδη τα οποία απαγορεύεται να φυλάσσονται σε αυτές. Οφείλουν δε να ενημερώσουν σχετικά τον πελάτη πριν από τη μίσθωσή της.

Πηγή: https://www.naftemporiki.gr/

Please follow and like us:

Η 9η ώρα επί εκ περιτροπής απασχόλησης συνιστά υπερωρία

Η 9η ώρα επί εκ περιτροπής απασχόλησης συνιστά υπερωρία

Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής. Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας (8 ώρες ή 6 ώρες και 40 λεπτά).

Πιο συγκεκριμένα, η εκ περιτροπής εργασία αποτελεί ειδικότερη μορφή μερικής απασχόλησης, κατά την οποία ο μισθωτός απασχολείται στην επιχείρηση ή σε ορισμένο τμήμα αυτής λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή λιγότερες εβδομάδες τον μήνα ή λιγότερους μήνες το έτος, αλλά πάντα κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας.

Το νόμιμο (ανώτατο) ημερήσιο ωράριο εργασίας ενός μισθωτού που απασχολείται με καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας αντιστοιχεί σε 9 (εννέα) ώρες. Αντίθετα, για όσους απασχολούνται με καθεστώς εξαήμερης εβδομάδας εργασίας ή με άλλο σύστημα εργασίας εκτός του πενθημέρου (π.χ. εκ περιτροπής εργασία), το νόμιμο (ανώτατο) ημερήσιο ωράριο εργασίας αντιστοιχεί σε 8 (οκτώ) ώρες.

Συνεπώς, εάν για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος έχει προσληφθεί από μία επιχείρηση για να απασχολείται δύο ημέρες την εβδομάδα με πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας και συγκεκριμένα οκτώ (8) ώρες ημερησίως (εκ περιτροπής απασχόληση), η 9η ώρα απασχόλησης του εργαζομένου, καθώς και οι επόμενες (10η ώρα κ.λπ.), θεωρείται ως υπερωρία, για την οποία οφείλεται πρόσθετη αμοιβή σύμφωνα με τις διατάξεις πού αφορούν την υπερωριακή απασχόληση (άρθρο 1 του Ν.3385/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Τα παραπάνω έχει υποστηρίξει και το Υπουργείο Εργασίας με το έγγραφο 30291/16.3.2007 (Τμ. Κοιν. Επιθ. Ν. Ιωνίας).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εάν για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος έχει προσληφθεί από μία επιχείρηση για να απασχολείται δύο ημέρες την εβδομάδα με πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας και συγκεκριμένα έξι ώρες και 40 λεπτά ημερησίως, ως νόμιμο (ανώτατο) ημερήσιο ωράριο εργασίας ορίζεται το 8ωρο. Στην περίπτωση αυτή, η απασχόληση μέχρι τις οκτώ (8) ώρες (δηλαδή η μία ώρα και είκοσι λεπτά) αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο χωρίς επιπλέον προσαυξήσεις. Αυτονόητο είναι ότι η 9η ώρα (και οι επόμενες) θεωρείται ως υπερωρία και αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν.

Βέβαια, εφόσον παραστεί έκτακτη, μη προβλεπόμενη και πρόσκαιρη ανάγκη για απασχόληση των μερικώς ή εκ περιτροπής απασχολούμενων εργαζομένων πέρα από τη συμφωνηθείσα, δύναται να απασχοληθούν σε εργασία πέραν της προβλεπομένης, υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις:

οι εργαζόμενοι να συναινέσουν στην παροχή αυτής της πρόσθετης εργασίας (αν είναι σε θέση να το κάνουν και η άρνησή τους θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη) και
η παροχή της πρόσθετης εργασίας να μην λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο

Ανώτατο όριο της πρόσθετης αυτής εργασίας, σε ημερήσια βάση, και σε ότι αφορά το σύστημα της εκ περιτροπής απασχόλησης, αποτελεί το νόμιμο ημερήσιο ωράριο (8ωρο) [Έγγραφο 41430/751/2-10-2017].

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση της εκ περιτροπής εργασίας δεν τίθεται θέμα πραγματοποίησης υπερεργασίας, αφού η υπερεργασιακή απασχόληση σχετίζεται αποκλειστικά με την υπέρβαση του συμβατικού εβδομαδιαίου ωραρίου των σαράντα 40 ωρών.

Please follow and like us:

ΑΑΔΕ: Νέο τηλεφωνικό κέντρο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στο πλαίσιο της εξοικονόμησης
και περιστολής των δαπανών, προχώρησε στην αντικατάσταση των επιμέρους
γραμμών στη Δ/νσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης
Φορολογικής Διοίκησης, από σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο με μενού επιλογών.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.,
ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι βρίσκεται ήδη σε λειτουργία το νέο
τηλεφωνικό κέντρο της Δ/νσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, με αριθμό
κλήσης το 213 212 2400.
Οι γραμμές που καταργούνται είναι οι ακόλουθες: 210 3645177, 210 3646252, 210
3627747, 210 3645615, 210 3645378, 210 3627717, 210 3645832, 210 3645848, 210
3645869, 210 3642859, 210 3375169, 210 3604308, 210 3642570, 210 3644781, 210
3642922, 210 3602480.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο νέο αριθμό για εξειδικευμένες
ερωτήσεις σε θέματα αρμοδιότητας της Δ/νσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας και
συγκεκριμένα: α) ΦΠΑ, β) Τελών και Ειδικών Φορολογιών και γ) Επιστροφών
ΦΠΑ σε επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός και εκτός Ε.Ε.., ακολουθώντας το
ακόλουθο μενού επιλογών:
 Για το Τμήμα A΄ ΦΠΑ: επιλογή 1
 Για το Τμήμα Β΄ Τελών και Ειδικών Φορολογιών: επιλογή 2
 Για το Τμήμα Γ΄ Επιστροφής ΦΠΑ σε αλλοδαπές επιχειρήσεις (VAT
REFUNDS): επιλογή 3.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι θα συνδέονται με τη
Γραμματεία της Διεύθυνσης.
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν το Τμ. ΦΠΑ (επιλογή 1 του κεντρικού μενού)
θα παραπέμπονται στο ακόλουθο μενού:
 Για αγαθά: επιλογή 1
 Για υπηρεσίες: επιλογή 2
 Για δηλώσεις, επιστροφές, δικαίωμα έκπτωσης: επιλογή 3
 Για αγρότες και ειδικά καθεστώτα: επιλογή 4
 Για ακίνητα: επιλογή 5
 Για άλλα θέματα: επιλογή 6
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν το Τμ. Τελών & Ειδικών Φορολογιών
(επιλογή 2 του κεντρικού μενού), θα παραπέμπονται στο ακόλουθο μενού:
 Για χαρτόσημο, φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, τέλος πλαστικής σακούλας:
επιλογή 1
 Για τέλη κυκλοφορίας, φόρο διαμονής, φόρο ασφαλίστρων και λοιπές
φορολογίες: επιλογή 2
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν το Τμ. Επιστροφής ΦΠΑ σε επιχειρήσεις με
εγκατάσταση εντός και εκτός Ε.Ε. (επιλογή 3 του κεντρικού μενού), θα
συνδέονται με το τμ. Γ΄ της Υπηρεσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν και στους
τηλεφωνικούς καταλόγους της Α.Α.Δ.Ε., όπως είναι αναρτημένοι στον ιστότοπό της:
www.aade.gr.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/st/42566.html

Please follow and like us:

Ρύθμιση «τελευταίας ευκαιρίας» για 3,8 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Ρύθμιση «τελευταίας ευκαιρίας» για 3,8 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018

Ρύθμιση «τελευταίας ευκαιρίας» για 3,8 εκατομμύρια νοικοκυριά

του Κωστή Πλάντζου

«Σανίδα σωτηρίας» για τα κρατικά έσοδα που δείχνουν ανησυχητικά σημάδια κάμψης, αλλά κυρίως για να βάλει ξανά «στο παιχνίδι» 3,8 εκατομμύρια μικροφειλέτες που χρωστούν κάτω από 10.000 ευρώ και δεν έχουν να πληρώσουν ούτε τις δόσεις για τους τρέχοντες φόρους, επιχειρεί να ρίξει το υπουργείο Οικονομικών. Η νέα ρύθμιση βρίσκεται ήδη «στα σκαριά» αλλά έχει μπλέξει σε διελκυνστίδα ανάμεσα στο πολιτικώς επιθυμητό και στο οικονομικά ορθολογικό, καθώς διατυπώνονται πολλές και διαφορετικές εισηγήσεις που έρχονται από παντού (κόμμα, υπουργείο, Μαξίμου, φορείς της αγοράς κλπ).

Το σίγουρο είναι ότι η νέα ρύθμιση θα έχει πάνω από 100 ή και από 120 δόσεις, θα είναι «μιας χρήσεως» για όσους αδυνατούν να ενταχθούν στις πάγιες των 12 ή 24 δόσεων και θα ισχύσουν εξατομικευμένα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία που θα λαμβάνουν υπόψην και τα έξοδα για κάλυψη παγίων αναγκών των νοικοκυριών.

Η πραγματική «μάχη» όμως γίνεται για το αν θα σπάσει το «ταμπού» της μηνιαίας δόσης των 50 ευρώ κατ’ελάχιστον. Καθώς πάνω από 2,5 εκατομμύρια οφειλέτες χρωστούν έως 5.000 ευρώ μόλις, η ελάχιστη δόση των 50 ευρώ που ισχύει σήμερα σημαίνει ότι κανείς εξ αυτών δεν θα «πιάνει» τις 100 δόσεις. Για αυτό έχει προταθεί να μειωθεί στα 30 (ή και στα 20) ευρώ το μήνα.

Ωστόσο μια τέτοια εξέλιξη αντιμετωπίζεται επιφυλακτικά από τους τεχνοκράτες του υπουργείου Οικονομικών, γιατί θα μπορούσε να οδηγήσει στην δημιουργία νέων χρεών και εγκατάλειψη των ρυθμίσεων που πληρώνονται κανονικά ως τώρα από όσους «με νύχια κι με δόντια» αντέχουν να τις τηρούν, προκειμένου να μεταφέρουν όλες τις οφειλές τους στη νέα ρύθμιση για να πληρώνουν όλοι λιγότερα. Στην περίπτωση αυτή, εαν και πάλι δεν αντέξουν πολλοί να πληρώνουν τις δόσεις αυτές ταυτόχρονα με τους επόμενους νέους φόρους του τελευταίου τριμήνου του 2018, μετά από 3-4 μήνες θα οδηγούσε ίσως σε νέες απώλειες των ρυθμίσεων και σε καθίζηση των εσόδων που ήδη έρχονται.

Για τον λόγο αυτόν άλλωστε αναζητούνται και άλλες δικλείδες ασφαλείας, όπως να αφορά συγκεκριμένο μέρος των οφειλών ή να εξετάζεται η συνολική συμπεριφορά του φορολογουμένου, ενδεχομένως και κοινωνικά κριτήρια που θα περιόριζαν το πλήθος των φορολογουμένων που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό την νέα ρύθμιση.

Επειδή όμως εν αναμονή της ρύθμισης δημιουργούνται κίνδυνοι «χαλάρωσης» για την είσπραξη των εσόδων –από πλευράς των οφειλετών αλλά ακόμα και εκ μέρους του φοροελεγκτικού μηχανισμού- στο οικονομικό επιτελείο θέλουν να βάλουν τέλος το συντομότερο στην αβεβαιότητα και την «παραφιλολογία», καταθέτοντας ως τις αρχές Νοεμβρίου στη Βουλή το τελικό σχέδιο που θα ξεκαθαρίζει το τοπίο.

Πηγή: https://www.newmoney.gr/

Please follow and like us:

Επενδύσεις €124 εκατ. σε ριζικά καινοτόμες μελλοντικές τεχνολογίες

Επενδύσεις €124 εκατ. σε ριζικά καινοτόμες μελλοντικές τεχνολογίες

Την ανάπτυξη νέων ιδεών, σχετικά με ριζικά καινοτόμες μελλοντικές τεχνολογίες, χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συνολικά κεφάλαια €124 εκατ. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή στηρίζει χρηματοδοτικά 38 καινοτόμα σχέδια, μεταξύ των οποίων και τέσσερα ελληνικά, προκειμένου να εισέλθουν σε φάση υλοποίησης. Τα σχέδια θα λάβουν περίπου από €3 εκατ. έκαστο, με στόχο τη συνεργατική και διεπιστημονική έρευνα σε θέματα, που κυμαίνονται από την κβαντική υπολογιστική και τη θέση διαστημικών αντικειμένων εκτός τροχιάς, μέχρι την καταπολέμηση των εγκεφαλικών ιών. Τα συγκεκριμένα σχέδια επελέγησαν στο πλαίσιο του πιλοτικού σταδίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ), το οποίο στοχεύει σε ταχέως εξελισσόμενα καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες ή επιχειρηματικά μοντέλα υψηλού κινδύνου με μεγάλες δυνατότητες για τη δημιουργία νέων αγορών.

Η Επιτροπή στηρίζει 38 σχέδια, μεταξύ των οποίων και τέσσερα με ελληνική συμμετοχή
Τα σχέδια που επελέγησαν, θα λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του σκέλους “Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες” του πιλοτικού προγράμματος ΕΣΚ ύψους €2,7 δις, το οποίο διαρκεί από το 2018 έως το 2020 στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε. “Ορίζων 2020”. “Μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ), στηρίζουμε μελλοντικές και αναδυόμενες πρωτοποριακές τεχνολογίες που μπορούν να “ξεκλειδώσουν” πολλά από τα μυστικά για ένα καλύτερο μέλλον και μια καλύτερη κοινωνία. Επενδύουμε σε καινοτόμες ιδέες και στους εμπνευστές τους, προκειμένου να δημιουργηθούν οι νέες αγορές του μέλλοντος”, ανέφερε σχετικά ο αρμόδιος Επίτροπος για την επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία, κ. Κάρλος Μοέδας.

Απολογισμός
Μέχρι σήμερα, το πιλοτικό πρόγραμμα ΕΣΚ έχει ήδη στηρίξει 1.599 έργα με χρηματοδότηση ύψους €967,22 εκατ. Όπως ανακοινώθηκε στην Ανανεωμένη Ατζέντα για την Έρευνα και την Καινοτομία, η Επιτροπή πρότεινε, επίσης, να δοθεί συνέχεια στη πιλοτική αυτή φάση με τη δημιουργία ενός “Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας” πλήρους κλίμακας. Το προτεινόμενο όργανο θα προσφέρει υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης στις πρωτοποριακές τεχνολογίες υψηλών δυνατοτήτων, καθώς και στις καινοτόμες επιχειρήσεις, που έχουν δυνατότητες αναβάθμισης.

Συνολικά, το πρόγραμμα “Ορίζων 2020” για την περίοδο 2018-2020 δίνει προτεραιότητα σε τομείς της τεχνολογίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η γενετική, η τεχνολογία “blockchain”. Αυτές ακριβώς τις καινοτομίες επιδιώκει να στηρίξει η Ευρώπη, σε μια προσπάθεια να καταλάβει ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας.

“Ορίζων 2020”
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει, ήδη, τον τρόπο με τον οποίο θα δαπανηθούν €30 δις του ευρωπαϊκού προγράμματος χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας “Ορίζων 2020” κατά την περίοδο 2018-2020, συμπεριλαμβανομένων €2,7 δις για την ώθηση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. Στόχος της Επιτροπής είναι να παράσχει στις πολλές καινοτόμες ευρωπαϊκές εταιρείες, ένα εφαλτήριο για να καταστούν παγκόσμιες ηγέτιδες. Έτσι, τα επόμενα τρία χρόνια, η Επιτροπή θα επιδιώξει η χρηματοδότηση της έρευνας να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο, εστιάζοντας σε λιγότερα αλλά πιο σημαντικά θέματα, όπως η μετανάστευση, η ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η καθαρή ενέργεια και η ψηφιακή οικονομία. Το “Ορίζοντας 2020” για την επόμενη τριετία θα προσανατολιστεί περισσότερο προς την προώθηση καινοτομιών αιχμής, που θα δημιουργήσουν νέες αγορές.

Please follow and like us:

Η εργαζόμενη σε άδεια μητρότητας εξακολουθεί να αμείβεται όσο απουσιάζει από την εργασία της;

Η εργαζόμενη σε άδεια μητρότητας εξακολουθεί να αμείβεται όσο απουσιάζει από την εργασία της;
2

Η εργαζόμενη, που βρίσκεται σε άδεια μητρότητας εξακολουθεί να αμείβεται κατά το χρονικό διάστημα της άδειας.

Ο εργοδότης μπορεί να αφαιρέσει από το μισθό της μόνο το επίδομα κυήσεως ή λοχείας, το οποίο λαμβάνει από το ασφαλιστικό ταμείο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένη υποχρεωτικά.

Please follow and like us:

Στoυς 326 εκατ. μειώθηκαν οι μηνιαίοι χρήστες του Twitter στο τρίμηνο

Στoυς 326 εκατ. μειώθηκαν οι μηνιαίοι χρήστες του Twitter στο τρίμηνο

Στoυς 326 εκατ. μειώθηκαν οι μηνιαίοι χρήστες του Twitter στο τρίμηνο

Μεγαλύτερη από την αναμενόμενη μείωση στους μηνιαίους χρήστες το τρίτο τρίμηνο, ανακοίνωσε το Twitter. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη μηνιαία πτώση, ενώ προβλέπεται νέα στην τρέχουσα περίοδο.

Οπως μεταδίδει το Reuters, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα και κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street με τις διαφημιστικές πωλήσεις να ενισχύονται 29%.

Για την πτώση στους χρήστες ευθύνεται η προσπάθεια να ξεκαθαρίσει το δίκτυο από τους ύποπτους, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών που χρησιμοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις πολιτικής επιρροής, καθώς και η αντίδραση στις νέες ρυθμίσεις προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι μηνιαίοι χρήστες υποχώρησαν στους 326 εκατ. το τρίτο τρίμηνο, χαμηλότερα από τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών για 331,5 εκατ. σύμφωνα με το FactSet.

Τα τριμηνιαία διαφημιστικά έσοδα έκαναν άλμα 29% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, στα $650 εκατ., με ώθηση από το ενδιαφέρον προβολής εταιρειών μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των Live Nation

Entertainment, Major League Baseball και Major League Soccer.

Το γεγονός βοήθησε να ενισχυθούν τα έσοδα κατά 29% από πέρυσι, φτάνοντας στα $758 εκατ., ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση αναλυτών για $702,6 εκατ.

Η εταιρεία δημοσίευσε προσαρμοσμένα κέρδη 21 σεντς ανά μετοχή, υψηλότερα από τη μέση πρόβλεψη για 14 σεντς.

Πηγή: reporter.gr

Please follow and like us:

Οριακά θετική η παγκόσμια αγορά υπολογιστών το 3ο τρίμηνο του 2018

Οριακά θετική η παγκόσμια αγορά υπολογιστών το 3ο τρίμηνο του 2018

Ανταλλαγή

Οριακή ανάπτυξη της τάξης του 0,1% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα κατέγραψαν οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά το 3ο τρίμηνο του 2018. Στη διεθνή αγορά διατέθηκαν το εξεταζόμενο διάστημα 67,2 εκατ. συσκευές, με τις πωλήσεις να παραμένουν σταθερές για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Η περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Αφρικής (ΕΜΕΑ), καθώς και η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, αλλά και η Ιαπωνία, βρέθηκαν στο πεδίο με τα θετικά πρόσημα όσον αφορά τις πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2018.

Στασιμότητα κατέγραψαν οι πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2018
Στον αντίποδα, οι πωλήσεις στις ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική περιορίστηκαν, με την τελευταία να σημειώνει αρνητική επίδοση κατά 8,5%. Σύμφωνα με σχετική ανάλυση της Gartner, την παγκόσμια αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών συνεχίζει να τροφοδοτεί η αυξημένη ζήτηση για συσκευές για επαγγελματική χρήση, η οποία -με τη σειρά της- προέρχεται από τις αναβαθμίσεις των Windows 10. Ο κύκλος αυτός της αναβάθμισης εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί μέχρι και το 2020, οπότε θα αρχίσει να μειώνεται η ζήτηση για αναβαθμίσεις. Σύμφωνα με τους αναλυτές, στη διάρκεια του 3ου τριμήνου του έτους, παρατηρήθηκε πτώση της ζήτησης για υπολογιστές για προσωπική χρήση, γεγονός που αντιστάθμισε τις ισχυρές πωλήσεις στην αγορά των επαγγελματικών συσκευών.

Οι κατασκευαστές
Από τα προκαταρκτικά στοιχεία της Gartner αναδεικνύονται οι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, με τη Lenovo να εξασφαλίζει την πρώτη θέση, πετυχαίνοντας αύξηση 10,7%. Η HP Inc. υποχώρησε στη δεύτερη θέση, αλλά κατέγραψε το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο της ετήσιας αύξησης των αποστολών της, κυρίως στους επιτραπέζιους υπολογιστές. Η Dell, που βρέθηκε στην τρίτη θέση, κατέγραψε το 10ο συνεχόμενο τρίμηνο ανάπτυξης, με αύξηση 5,3%, πετυχαίνοντας καλά αποτελέσματα σε EMEA, Ασία/Ειρηνικό και Ιαπωνία, με τις αποστολές, ωστόσο, να μειώνονται σε Λατινική Αμερική και ΗΠΑ. Στην τέταρτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης των κορυφαίων κατασκευαστών ηλεκτρονικών υπολογιστών βρέθηκε κατά το 3ο τρίμηνο του 2018 η Apple, με την Acer Group να ακολουθεί και την Asus να τη διαδέχεται.

Οι επιδόσεις στην ΕΜΕΑ
Οι αποστολές ηλεκτρονικών υπολογιστών στην περιοχή EMEA ανήλθαν σε 18,9 εκατ. μονάδες το 3ο τρίμηνο του 2018, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 1,1%. Η ζήτηση των καταναλωτικών προσωπικών υπολογιστών συνολικά συνέχισε να μειώνεται, ενώ οι πωλήσεις επαγγελματικών προσωπικών υπολογιστών παρέμειναν ισχυρές, στηρίζοντας τη συνολική αγορά, Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, η ζήτηση που οδηγείται από τις αναβαθμίσεις των Windows 10 στη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να επιβραδυνθεί.

Στο μεταξύ, οι πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών στην περιοχή της Ασίας/Ειρηνικού ανήλθαν σε 24,3 εκατομμύρια μονάδες, καταγράφοντας αύξηση κατά 0,3% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2017. Ειδικότερα, οι αποστολές στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 0,8% το 3ο τρίμηνο του 2018, παρουσιάζοντας μια συνεχή σταδιακή ανάκαμψη από μια σταθερή μείωση που εμφάνιζαν κατά τα τελευταία τρίμηνα.

Please follow and like us: