Monthly Archives: September 2018

Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις οίνου ή προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) σε χύμα μορφή.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 4204

Αριθμ. ΠΟΛ. 1173
Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις οίνου ή προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) σε χύμα μορφή.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των παραγράφων 1 , 2 , 3 , 8 και 11 του άρθρου 12 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251), «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Συναφείς Ρυθμίσεις και `Αλλες Διατάξεις», όπως ισχύει,

β) της παραγράφου 8 της ενότητας Ε΄ του άρθρου 7 του Ν. 2969/2001 (Α΄ 281), «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά», όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Ν. 4446/2016 (Α΄ 240),

γ) της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/2014 (Β΄ 3), «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.»,

δ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα των παραγράφων 1 και 2 (περιπτώσεις δ΄ και θ΄) του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

στ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 .

3. Την με αριθμ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 689 Υ.Ο.Δ.Δ./20.12.2017) «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

4. Την ανάγκη διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων στις αγορασθείσες και πωληθείσες ποσότητες οίνου και προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) σε χύμα μορφή.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

1. Για τις πωλήσεις οίνου ή προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) σε χύμα μορφή σε ιδιώτες, εκδίδονται στοιχεία λιανικής πώλησης στα οποία, εκτός από τις ενδείξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251), αναγράφονται υποχρεωτικά η ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών. Η υποχρέωση της παραγράφου αυτής είναι καθολική και καταλαμβάνει τις πωλήσεις των υπόψη αγαθών που πραγματοποιούνται από καταστήματα λιανικής πώλησης, όπως ενδεικτικά κάβες, καταστήματα εστίασης και λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων που πραγματοποιούνται λιανικώς από τους αγρότες του κανονικού ή του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α..

2. Τα στοιχεία λιανικής πώλησης οίνου και προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) σε χύμα μορφή εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (Φ.Η.Μ.), κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 12 του Ν. 4308/2014 .

3. Δεν ισχύουν οι απαλλαγές από τη χρήση Φ.Η.Μ. που προβλέπονται με τις διατάξεις της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1002/2014 της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 1, για τις υπόψη συναλλαγές.

4. Ειδικά για τις πωλήσεις των υπόψη αγαθών από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., τα σχετικά στοιχεία λιανικής πώλησης δύναται να εκδίδονται χωρίς τη χρήση Φ.Η.Μ..

5. Η απόφαση ΠΟΛ.1101/22.5.2018 (ΦΕΚ Β΄ 2102/ 8.6.2018) από τη δημοσίευσης της παρούσας παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Please follow and like us:

Εκδόθηκε η ΔΑ που αφορά το προσωπικό των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων όλης της χώρας

Εκδόθηκε η ΔΑ που αφορά το προσωπικό των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων όλης της χώρας

Σύμφωνα με ΔΤ της ΠΟΕΕΤ:

Εκδόθηκε από τον ΟΜΕΔ η Δ.Α. ΤΡΙΜ.7/2018, Π.Κ.11/25-09-2018 που αφορά το προσωπικό των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων όλης της χώρας. Η Διαιτητική Απόφαση προβλέπει αύξηση αποδοχών 1% από 21.02.2018 στους ήδη διαμορφωμένους μισθούς από την Δ.Α. ΠΕΝΤ.8/2016.

Σε συνδυασμό με την Διαιτητική Απόφαση των Ταχυφαγείων η νέα Δ.Α. διατηρεί ρυθμισμένες τις εργασιακές σχέσεις στον Επισιτισμό σε έναν κατ’ εξοχή χαοτικό και απορρυθμισμένο τομέα όπου έχουν επιβληθεί διαφορετικοί και άνισοι εργασιακοί όροι απασχόλησης σε πάνω από 270.000 εργαζόμενους.

Please follow and like us:

Ξανά σε λειτουργία η πλατφόρμα για αιτήσεις Α21

Ξανά σε λειτουργία η πλατφόρμα για αιτήσεις Α21

Εκ νέου διαθέσιμη είναι από σήμερα, Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων Α21 για το Επίδομα Παιδιού 2018.

Ο κύκλος των αιτήσεων για το Επίδομα Παιδιού 2018 θα ολοκληρωθεί στο σύνολό του στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Δυνητικοί δικαιούχοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλλει αίτηση, έχουν χρονικό περιθώριο τριών μηνών.

Προσοχή, στο νέο σύστημα οι αιτήσεις ολοκληρώνονται στο τέλος του τρέχοντος έτους επιδότησης και όχι στις 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Η επόμενη πληρωμή της 5ης από τις συνολικά έξι δόσεις για το 2018 θα πραγματοποιηθεί στις 25-27 Νοεμβρίου και θα αφορά το 2μηνο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος. Στην πληρωμή της 5ης δόσης θα συμπεριληφθούν όλοι όσοι θα έχουν υποβάλλει αίτηση Α21 έως τις 20 Νοεμβρίου. Απαραίτητη φυσικά προϋπόθεση είναι η εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση.

Υπενθυμίζεται πως στην διάθεση των δικαιούχων έχουν τεθεί διάφορα ηλεκτρονικά εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν τροποποιήσεις αιτήσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, όπως προσθήκη νέου μέλους στην οικογένεια, διόρθωση των στοιχείων των εξαρτώμενων παιδιών, ακύρωση παλαιότερης εγκεκριμένης αίτησης του 2018 και υποβολή νέας, διόρθωση ΙΒΑΝ κ.α.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑwww.opeka.gr και της ΗΔΙΚΑ www.idika.gr

Please follow and like us:

Στις 25-27 Σεπτεμβρίου η Δ΄ δόση του επιδόματος παιδιού. Έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής οι αιτήσεις Α21.

Στις 25-27 Σεπτεμβρίου η Δ΄ δόση του επιδόματος παιδιού. Έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής οι αιτήσεις Α21.

20 Σεπτεμβρίου 2018

ΣΤΙΣ 25-27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η Δ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΕΩΣ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Α21

Ο ΟΠΕΚΑ υπενθυμίζει ότι :

Αύριο, Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59 θα κλείσει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης Α21 εν όψει της πληρωμής της Δ

δόσης του Επιδόματος Παιδιού 2018. Η πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις για λίγα 24ωρα μέχρι να εκκαθαριστεί και να καταβληθεί η Δ δόση. Ακολούθως θα ενεργοποιηθεί εκ νέου και θα δέχεται νέες αιτήσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2018 για όλους όσοι δεν έχουν υποβάλλει φέτος Α21.

Δυνητικοί δικαιούχοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλλει αίτηση για το 2018, έχουν περιθώριο να καταθέσουν Α21 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, ώστε να συμπεριληφθούν στην πληρωμή της Δ δόσης του Επιδόματος Παιδιού, που θα πραγματοποιηθεί στις 25-27 Σεπτεμβρίου και θα αφορά τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο.

Please follow and like us:

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2019.

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2019.

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2019

Οι μειώσεις θα εφαρμόζονται με 3 κλιμακούμενους συντελεστές – Νομοθετική ρύθμιση μόλις ολοκληρωθούν οι επαφές με τους θεσμούς

Του Θάνου Τσίρου

ttsiros@naftemporiki.gr

«Κλείδωσε» ο νέος τρόπος υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ για το 2019 μετά και τις επαφές που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα με τα κλιμάκια των θεσμών. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει ότι ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος για να προχωρήσουν οι μειώσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ ανέρχεται περίπου στα 320 εκατ. ευρώ σε όρους βεβαίωσης ή κοντά στα 270 εκατ. ευρώ σε όρους είσπραξης.

Έτσι, μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς για το αν υπάρχει ή όχι ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος κατά το επόμενο έτος -ούτως ή άλλως η μείωση του ΕΝΦΙΑ είναι πολύ μπροστά στη λίστα με τις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης- θα κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, η οποία θα προβλέπει τα εξής:

1. Θεσπίζεται νέα κλίμακα υπολογισμού του τελικού ΕΝΦΙΑ. Η κλίμακα αυτή θα έχει μειωτικούς συντελεστές, οι οποίοι θα εφαρμόζονται επί του τελικού ποσού της βεβαίωσης από τον κύριο φόρο.

2. Η κλίμακα θα προβλέπει τρεις μειωτικούς συντελεστές. Με ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές μέχρι το τέλος του χρόνου οπότε και θα κατατεθεί η διάταξη στη Βουλή, οι συντελεστές αυτοί θα είναι 30%, 20% και 10%. Μέσα στις επόμενες ημέρες -και μέχρι να έρθει η διάταξη στη Βουλή- το υπουργείο Οικονομικών θα «τρέξει» και άλλα σενάρια συντελεστών, ώστε να διευρύνει τον κατάλογο των ωφελούμενων, πάντοτε βέβαια στο πλαίσιο που ορίζει ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος.

3. Βάση εφαρμογής αυτών των συντελεστών θα είναι η αξία της ατομικής περιουσίας του κάθε ιδιοκτήτη. Έτσι, ιδιοκτήτης με ατομική περιουσία έως 60.000 ευρώ θα έχει έκπτωση στο τελικό ποσό της βεβαίωσης 30%. Ιδιοκτήτης με περιουσία από 60.000 έως 100.000 ευρώ θα δικαιούται έκπτωση 20%, ενώ για τις περιουσίες από τις 100.000 έως τις 150.000 ευρώ το ποσοστό της έκπτωσης θα περιορίζεται στο 10%. Για περιουσίες άνω των 150.000 ευρώ δεν θα προβλέπεται κανένα ποσοστό έκπτωσης.

Τόσο ο ΕΝΦΙΑ όσο και ο συμπληρωματικός φόρος των ακινήτων θα εξακολουθήσουν να υπολογίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που υπολογίζονται και σήμερα. Δηλαδή, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα υπολογίζει τον φόρο που αναλογεί με βάση τα τετραγωνικά του ακινήτου, το ποσοστό ιδιοκτησίας, την παλαιότητα, και φυσικά τον φόρο ανά τετραγωνικό μέτρο, ο οποίος εξαρτάται από την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Έτσι, θα προκύπτει και ο φόρος που αναλογεί στον ιδιοκτήτη αλλά και το τελικό ποσό του ΕΝΦΙΑ. Αν προκύπτει ότι η ατομική περιουσία είναι χαμηλότερη των 60.000 ευρώ, αυτομάτως θα γίνεται έκπτωση 30% επί του τελικού ποσού της βεβαίωσης. Αν η αξία φτάνει στα 80.000 ευρώ, το ποσοστό της έκπτωσης θα πέφτει στο 20% κ.ο.κ.

Δεν θα έχει σημασία αν ο κάθε ιδιοκτήτης θα έχει ένα ή περισσότερα περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του ή αν θα είναι δικαιούχος μόνο ενός μικρού ποσοστού επί ενός ακριβού ακινήτου. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης τριών διαμερισμάτων η αθροιστική αξία των οποίων δεν ξεπερνά τα 60.000 ευρώ, θα κερδίζει την έκπτωση του 30%, ενώ το ίδιο ποσοστό έκπτωσης θα έχει και ο κάτοχος του 10% μιας μονοκατοικίας στην Εκάλη, η οποία έχει αντικειμενική αξία 600.000 ευρώ.

Αυτή η «λογική» εξηγεί και το πώς προκύπτουν τα παραδείγματα που διέρρευσαν την προηγούμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση. Ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος 80 τετραγωνικών μέτρων στο Κερατσίνι πληρώνει 224 ευρώ για το 2018, ενώ το 2019 θα πληρώσει 157 ευρώ, επειδή η αξία του ακινήτου του είναι στα όρια των 60.000 ευρώ. Αντίστοιχα, ιδιοκτήτης ακινήτου 100 τετραγωνικών στην Κέρκυρα με αξία 150.000 ευρώ, αντί για 370 ευρώ που πληρώνει για το 2018, θα καταβάλει 333 ευρώ, δηλαδή 10% λιγότερα.

Εκτός από τη νέα κλίμακα του ΕΝΦΙΑ, η κυβέρνηση προγραμματίζει δύο ακόμη αλλαγές, οι οποίες σχετίζονται με τη φορολόγηση των ακινήτων κατά το επόμενο έτος:

1. Την εκ νέου αλλαγή των αντικειμενικών αξιών ώστε να «πλησιάσουν» με τις εμπορικές αξίες των ακινήτων. Αυτή η αλλαγή θα αφορά συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες καταγράφονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις και φυσικά θα επηρεάσει και το τελικό ποσό βεβαίωσης του ΕΝΦΙΑ του 2019, αλλά και το ύψος του συμπληρωματικού φόρου, όπως επίσης και το σύνολο των φόρων μεταβίβασης ακινήτων.

2. Το «πάγωμα» του φόρου υπεραξίας στα ακίνητα για ακόμη ένα έτος. Το θέμα θα συζητηθεί με τους εκπροσώπους των θεσμών, αλλά το επιχείρημα της ελληνικής πλευράς είναι ότι αφενός ο μηχανισμός είναι ανέτοιμος, αφετέρου η δημοσιονομική απόδοση του μέτρου θα είναι ελάχιστη, τη στιγμή μάλιστα που επιχειρείται η τόνωση της κτηματαγοράς.

Πηγή: https://www.naftemporiki.gr /

Please follow and like us:

Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Ιούλιος 2018

Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Ιούλιος 2018

Σύμφωνα με ΔΤ της ΤτΕ:

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούλιο του 2018 εμφάνισε πλεόνασμα 3.218 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 2.776 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Ειδικότερα, αύξηση κατά 14,4% κατέγραψαν τον Ιούλιο του 2018 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, φθάνοντας τα 3.384 εκατ. ευρώ, έναντι 2.957 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017, ενώ μείωση κατά 8,0% παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιούλιος 2018: 166 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2017: 181 εκατ. ευρώ). H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 7,7%, καθώς και στην αύξηση της δαπάνης ανά ταξίδι κατά 37 ευρώ ή 6,6%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 85,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπεραντιστάθμισαν (188,5%) το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 6.980 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 5.924 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1.198 εκατ. ευρώ ή 17,0%, οι οποίες όμως αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 142 εκατ. ευρώ ή 12,7%. H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων ήταν αποτέλεσμα της ανόδου κυρίως της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 14,6% και, σε μικρότερο βαθμό, της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 14 ευρώ ή 2,7%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 60,0% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 74,4% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Ιούλιο του 2018, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 15,0% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.249 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκαν κατά 14,5% (Ιούλιος 2018: 1.060 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2017: 926 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα της ανόδου των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 12,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.376 εκατ. ευρώ, αλλά και της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 19,2% (Ιούλιος 2018: 874 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2017: 733 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 20,1% και διαμορφώθηκαν στα 495 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 8,0% και διαμορφώθηκαν στα 189 εκατ. ευρώ. Μείωση κατά 8,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 345 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 12,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 98 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 75,1% και διαμορφώθηκαν στα 215 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 17,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και διαμορφώθηκαν στα 8.232 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 23,4% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 5.671 εκατ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 κατά 5,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.347 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 22,4% και διαμορφώθηκαν στα 3.504 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν άνοδο κατά 25,0% και διαμορφώθηκαν στα 2.167 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 35,2% και διαμορφώθηκαν στα 1.467 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 2,9% και διαμορφώθηκαν στα 465 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης αυξήθηκαν κατά 1,2% και διαμορφώθηκαν στα 1.052 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 18,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 197 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ σημείωσαν αύξηση κατά 27,0% και διαμορφώθηκαν στα 503 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση (1)

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούλιο του 2018 διαμορφώθηκε στις 5.539 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 10,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 1,9%. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά 12,9%, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκε κατά 2,5%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στις 2.011 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,7%, ενώ αύξηση κατά 9,9% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ (Ιούλιος 2018: 1.846 χιλ. ταξιδιώτες, Ιούλιος 2017: 1.679 χιλ. ταξιδιώτες). Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 31,7% και διαμορφώθηκε στις 677 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 8,6% και διαμορφώθηκε στις 298 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 11,2% και διαμορφώθηκε στις 497 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, μικρή μείωση κατά 0,8% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία, η οποία διαμορφώθηκε στις 125 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 81,3% και διαμορφώθηκε στις 213 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 14,6% και διαμορφώθηκε στις 14.995 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 13.082 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 15,4%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 13,4%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στις 10.582 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκε κατά 1,8% και διαμορφώθηκε στις 4.413 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 19,8%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 22,2%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 36,5% και διαμορφώθηκε στις 2.133 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 10,1% και διαμορφώθηκε στις 756 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε αύξηση κατά 2,5% και διαμορφώθηκε στις 1.555 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 11,5% και διαμορφώθηκε στις 277 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 34,8% και διαμορφώθηκε στις 560 χιλ. ταξιδιώτες.

Σημείωση: Το επόμενο Δελτίο Τύπου για τις «Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών» με στοιχεία Αυγούστου 2018 θα δημοσιευθεί στις 23 Οκτωβρίου 2018.

(1) Επισημαίνεται ότι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση δεν περιλαμβάνει μεγέθη από κρουαζιέρες, πέραν των όσων καταγράφονται από την Έρευνα Συνόρων.

Please follow and like us:

Διευκρινίσεις σχετικά με τη μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τα πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ 1136426 ΕΞ 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ:
Διευκρινίσεις σχετικά με τη μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τα πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.3986/2011 , οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (νυν τήρηση αρχείων με το απλογραφικό ή διπλογραφικό σύστημα), υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται για τα νομικά πρόσωπα σε οκτακόσια (800) ή χίλια (1000) ευρώ, κατά περίπτωση, ανάλογα με τον πληθυσμό της πόλης στην οποία ασκείται η εμπορική επιχείρηση. Τα ως άνω ποσά επιβάλλονται για τα οικονομικά έτη 2013 και επόμενα.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόμου, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4430/2016 , ορίζεται ότι από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους εξαιρούνται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους.

Οι ως άνω διατάξεις ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4430/2016 , από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31.10.2016.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4430/2016 ορίζεται ότι «Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» είναι α) Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του άρθρου 14, β) οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) που διέπονται από το άρθρο 12 του Ν.2716/1999 , συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Ν.1667/1986, του άρθρου 12 του Ν.3842/2010 και του παρόντος νόμου, γ) οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, που συστήνονται με το άρθρο 24, δ) οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, όπως ιδίως αγροτικοί συνεταιρισμοί του Ν. 4384/2016, αστικοί συνεταιρισμοί του Ν.1667/1986, αστικές εταιρείες των άρθρων 741 επ. του Α.Κ., εφόσον σωρευτικά συντρέχουν οι ρητά οριζόμενες στις ίδιες διατάξεις προϋποθέσεις.

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.4430/2016 ορίζεται ότι Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (εφεξής «Μητρώο») είναι η βάση δεδομένων που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή από το Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οποία εγγράφονται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ίδιου πιο πάνω νόμου ορίζεται ότι ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, οι οποίες διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες: αα) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, αβ) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων, και β) Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, ενώ με την υποπερ. αγ΄ της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 ορίζεται ότι οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν.2716/1999 , θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.

4. Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) Οι σχετικές διατάξεις για την εξαίρεση από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας υπό τις ρητώς οριζόμενες μορφές ισχύουν από 31.10.2016, ήτοι για φορολογικά έτη 2016 και επόμενα. Η εξαίρεση για το εν λόγω φορολογικό έτος αφορά στο συνολικό ποσό του τέλους επιτηδεύματος χωρίς να γίνεται αναλογική μείωσή του με βάση τους μήνες του φορολογικού έτους 2016 για τους οποίους ήταν σε ισχύ η σχετική διάταξη.

β) Στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που εξαιρούνται από την επιβολή τέλους επιτηδεύματος εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους περιλαμβάνονται, εκτός από τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 14 του Ν.4430/2016 και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων που περιγράφονται στο άρθρο 24 του ίδιου νόμου, και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του Ν.2716/1999 , καθόσον με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4430/2016 ορίζεται ρητά ότι οι εν λόγω Συνεταιρισμοί θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.

γ) Η εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος καταλαμβάνει τους φορείς με τις πιο πάνω μορφές που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Ν.4430/2016, ενώ ειδικά για το φορολογικό έτος 2016 η εν λόγω εξαίρεση καταλαμβάνει φορείς με τη μορφή Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών Εργαζομένων που ήταν εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Ν.4019/2011 και εξακολουθούσαν να είναι εγγεγραμμένοι, από την έναρξη ισχύος του Ν.4430/2016, ήτοι από 31.10.2016 και μετά, και στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, καθόσον νέοι φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας δεν είχαν πιστοποιηθεί εντός του 2016 στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Ν.4430/2016 (σχετ. το αριθ. πρωτ.1402/Δ5.35/2.2.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Προκειμένου για τη διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος που βεβαιώθηκε στους ως άνω φορείς για το φορολογικό έτος 2016 απαιτείται η προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ. της βεβαίωσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αναφέρεται στην περ. κζ΄ της παρ. 3 του Κεφαλαίου Α΄ της ΠΟΛ. 1030/2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016. δ) Η χρονική περίοδος των πέντε (5) ετών ξεκινάει από την ημερομηνία πρώτης έναρξης των εν λόγω προσώπων και για το φορολογικό έτος 2016 είναι αυτά που έκαναν έναρξη μετά την 31.10.2011. Ως ημερομηνία πρώτης έναρξης των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του Ν.2716/1999 θεωρείται η ημερομηνία της αρχικής έναρξής τους, ανεξάρτητα από τη μεταγενέστερη εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ως Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης.

Please follow and like us:

Η πώληση αδιάθετων ακινήτων από λυθείσα ατομική επιχείρηση επιφέρει στο φυσικό πρόσωπο κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

Η πώληση αδιάθετων ακινήτων από λυθείσα ατομική επιχείρηση επιφέρει στο φυσικό πρόσωπο κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το με αριθμό πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1136043 ΕΞ 2018/17.9.2018 έγγραφο της ΑΑΔΕ με θέμα «Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από πώληση αδιάθετων ακινήτων ατομικής επιχείρησης ανέγερσης και πώλησης οικοδομών μετά τη διακοπή των εργασιών της, καθώς και από την πώληση ακινήτων που είχαν ανεγερθεί με σκοπό την ιδιοχρησιμοποίηση ή ιδιοκατοίκηση».

Ως κύριο αντικείμενο του εγγράφου είναι η προσέγγιση της έννοιας της επιχειρηματικής συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. Σύμφωνα με το έγγραφο «Για τους σκοπούς του άρθρου 21 ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους».

Το έγγραφο επικεντρώνεται αμέσως μετά στις οικοδομικές επιχειρήσεις, διασαφηνίζοντας πως σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι οι διατάξεις του νόμου αυτού για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα των οικοδομικών επιχειρήσεων εφαρμόζονται για ακίνητα για τα οποία η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί από την 1.1.2006 και μετά, ενώ για πωληθέντα ακίνητα με ημερομηνία έκδοσης της άδειας μέχρι 31.12.2005 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.2238/1994 (σχετ. η ΠΟΛ.1042/2016 εγκύκλιος).

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του εγγράφου αφορά τις ατομικές οικοδομικές επιχειρήσεις, αναφέροντας ότι όταν ατομική επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης οικοδομών διακόπτει τις εργασίες της, τα εμπορεύσιμα αγαθά της, δηλαδή τα διαμερίσματα που δεν έχουν πωληθεί, παραμένουν στην κυριότητα του φυσικού προσώπου-εργολάβου και δεν θεωρείται ότι αποκτάται ακαθάριστο έσοδο για τον φορέα της. Το όποιο κέρδος (αξία πώλησης μείον κόστος κατασκευής) θα προκύψει μελλοντικά από την πώληση των πιο πάνω διαμερισμάτων και φορολογείται στο όνομα του φυσικού προσώπου ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4172/2013 και όχι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.2238/1994 (τεκμαρτός προσδιορισμός εισοδήματος) ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Τέλος, σύμφωνα με το επίμαχο έγγραφο το ίδιο συμβαίνει και σε περιπτώσεις αυτοπαράδοσης ακινήτων, στην περίπτωση κατά την οποία ένας κατασκευαστής πολυκατοικιών, που ασκεί ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών την πώληση ανεγειρόμενων διαμερισμάτων, αποφασίσει να κρατήσει ένα από τα διαμερίσματα που ανέγειρε προς πώληση προς ιδίαν χρήση. Το κέρδος που τυχόν θα προκύψει από την πώληση μελλοντικά του πιο πάνω διαμερίσματος αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα του άρθρου 21 του Ν.4172/2013, για τον προσδιορισμό του οποίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν.4172/2013, καθώς και τα όσα έχουν ειδικότερα διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιο.

Από το συγκεκριμένο έγγραφο θεωρούμε ότι προκύπτουν τρία σημαντικά συμπεράσματα.

1. Η ανάληψη αδιάθετων ακινήτων από λυθείσα ατομική οικοδομική επιχείρηση από τον φορές – φυσικό πρόσωπο, δεν αποτελεί εισόδημα για την ατομική επιχείρηση.

2. Η αυτοπαράδωση ακινήτου από λειτουργούσα οικοδομική επιχείρηση για ιδία χρήση του φορέα της φυσικού προσώπου, δεν αποτελεί εισόδημα για την ατομική επιχείρηση.

3. Το όποιο κέρδος (αξία πώλησης μείον κόστος κατασκευής) θα προκύψει μελλοντικά από την πώληση των πιο πάνω διαμερισμάτων, φορολογείται στο όνομα του φυσικού προσώπου ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4172/2013. Συνεπώς, οι κωδικοί 427 – 428 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1), αν και αναφέρουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα της παρ. 3 άρθρου 21 Κ.Φ.Ε., στην ουσία, βάσει του ανωτέρω εγγράφου, θα περιλαμβάνουν την αξία πώλησης μείον το κόστος κατασκευής και όχι το σύνολο του αναγραφόμενου στο πωλητήριο συμβόλαιο ποσό.

Please follow and like us:

On line σύνδεση ταμειακών μηχανών με το υπουργείο Οικονομικών.

On line σύνδεση ταμειακών μηχανών με το υπουργείο Οικονομικών.

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018

On line σύνδεση ταμειακών μηχανών με το υπουργείο Οικονομικών

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τέλος στους υπάρχοντες φορολογικούς μηχανισμούς έκδοσης αποδείξεων επιχειρεί να βάλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τη δημιουργία από το νέο έτος κλειστού κυκλώματος με το υπουργείο Οικονομικών, όπου θα καταγράφονται on line, δηλαδή τη στιγμή που γίνονται, οι συναλλαγές των επιχειρήσεων.

Τα διαφυγόντα έσοδα ΦΠΑ ανέρχονται σε δισ. ευρώ, υποστηρίζει στέλεχος της φορολογικής διοίκησης, επισημαίνοντας ότι «οι φορολογικοί μηχανισμοί δεν μας λένε όλη την αλήθεια για τις συναλλαγές των επιχειρήσεων». Είναι ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να αλλάξει ώστε να περιοριστεί η απόκρυψη εισοδημάτων και η φοροδιαφυγή που συντελείται μέσω των φορολογικών μηχανισμών και των λογισμικών που χρησιμοποιούνται.

Οι ελεγκτές, από την πλευρά τους, βρίσκονται απέναντι σε ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Οπως σημειώνουν, κατά τον έλεγχο οι υπεύθυνοι στο ταμείο της επιχείρησης με το πάτημα ενός κουμπιού σβήνουν το παράλληλο σύστημα στο οποίο καταγράφονταν σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο οι αποδείξεις και επιστρέφουν στο κανονικό σύστημα, όπου οι παλαιές αποδείξεις χάνονται και παραμένουν μόνο τα στοιχεία και οι αποδείξεις των πελατών που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στο κατάστημα, με αποτέλεσμα να χάνονται τα ίχνη και, φυσικά, σημαντικά έσοδα για το Δημόσιο.

Για παράδειγμα, σε μεγάλη επιχείρηση εστίασης στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος οι ελεγκτές ανακάλυψαν ότι ο τζίρος τριμήνου αντιστοιχούσε σε 1,7 εκατ. ευρώ ενώ στον φορολογικό μηχανισμό είχαν καταγραφεί περίπου 180.000 ευρώ. Στις προθέσεις, λοιπόν, της ΑΑΔΕ είναι η χρησιμοποίηση συστημάτων που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζεται η δημιουργία κλειστού κυκλώματος διαβίβασης των συναλλαγών των επιχειρήσεων online μέσω Διαδικτύου, τη στιγμή που πραγματοποιείται η συναλλαγή.

Το σύστημα θα έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και κανείς δεν θα μπορεί να παρέμβει. Θα λειτουργεί λίγο-πολύ με τη λογική των POS. Βέβαια, η φοροδιαφυγή δεν μπορεί να παταχθεί εξ ολοκλήρου με την υιοθέτηση νέων εξελιγμένων συστημάτων, καθώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της μη έκδοσης αποδείξεων.

Στο πλαίσιο αυτό θα συνεχιστούν οι φυσικοί έλεγχοι και δεν αποκλείεται να επεκταθεί το μέτρο της συλλογής αποδείξεων, το οποίο συνδέεται με το αφορολόγητο όριο και στους ελεύθερους επαγγελματίες με διαφορετικά όμως κίνητρα.

Ενα ακόμη πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η εφορία είναι αυτό της διαχείρισης των πληροφοριών, καθώς το προσωπικό δεν επαρκεί. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος θα προσληφθούν στο πρώτο τρίμηνο του 2019 περίπου 1.800 νέοι υπάλληλοι στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, που θα καλύψουν διάφορες θέσεις στη φορολογική διοίκηση. Σημειώνεται ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία η παραβατικότητα αγγίζει το 60% σε ολόκληρη την επικράτεια, με τη φοροδιαφυγή να αγγίζει τα 16 δισ. (με βάση διάφορες εκθέσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί).

Οπως προκύπτει από τις εκθέσεις, τα διαφυγόντα έσοδα από τη φοροδιαφυγή των φυσικών προσώπων εκτιμώνται σε 1,9%-4,7% του ΑΕΠ ετησίως, ενώ τα διαφυγόντα έσοδα από ΦΠΑ ανέρχονται σε 3,5% του ΑΕΠ ή διαφορετικά σε 6,3 δισ. Στους βασικούς παράγοντες που τροφοδοτούν τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος και η συνεχιζόμενη αύξηση των φόρων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αλλά και του φόρου εισοδήματος, τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/

Please follow and like us:

Χρέη και του 2017 στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Χρέη και του 2017 στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018

Χρέη και του 2017 στον εξωδικαστικό μηχανισμό

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Τη δυνατότητα να προσθέσουν χρέη και του 2017 έχουν πλέον από χθες οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Ειδικότερα, από χθες τέθηκε σε λειτουργία η εκσυγχρονισμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι που είχαν υποβάλει αιτήσεις πριν από την αλλαγή του νόμου να προσθέσουν και οφειλές του 2017. Η πλατφόρμα παρείχε αυτή τη δυνατότητα ήδη από την 1η Ιουλίου 2018 στην περίπτωση αιτήσεων που δεν είχαν υποβληθεί ακόμη.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις αλλαγές που έγιναν τον περασμένο Ιούνιο στον νόμο 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, παρέχεται πλέον η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση και οφειλών που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, ενώ μέχρι πρότινος αφορούσε μόνο οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Η εκσυγχρονισμένη πλατφόρμα παρέχει επίσης τη δυνατότητα να ανακτώνται αυτόματα και να συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής του οφειλέτη 11 δικαιολογητικά, γεγονός που μεταφράζεται σε μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα:

1) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών.

2) Το Ε3 των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών.

3) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών.

4) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).

5) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ του τελευταίου φορολογικού έτους.

6) Εκκαθαριστικό εφορίας του τελευταίου φορολογικού έτους.

7) Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2).

8) Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση.

9) Αριθμός και ύψος των δόσεων καταβολής των οφειλών προς το Δημόσιο βάσει υφιστάμενων ρυθμίσεων.

10) Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

11) Αριθμός και ύψος των δόσεων καταβολής των οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης βάσει υφιστάμενων ρυθμίσεων.

Τα πρώτα εννέα ανακτώνται απευθείας από το Taxis και τα δύο τελευταία από τη βάση δεδομένων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής τους από τον οφειλέτη, παρά μόνο σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν ανακτηθούν αυτόματα.

Επίσης, συμπληρώνονται αυτόματα οι πίνακες οφειλών τραπεζών και Δημοσίου και δεν χρειάζεται να τα συμπληρώσει ο χρήστης μόνος του.

Με απόφαση εξάλλου του ειδικού γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτη Κουρμούση ξεκίνησε να λειτουργεί το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Εξωδικαστικού Μηχανισμού, το οποίο αποτελείται από 323 άτομα. Από αυτό το μητρώο γίνεται επιλογή εμπειρογνώμονα για την εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας και σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών μιας επιχείρησης, όταν είναι το Δημόσιο ή ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης ο πιστωτής που προτείνει εμπειρογνώμονα. Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο άρθρο 11 του νόμου 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Σε μηνιαία βάση θα εκδίδονται και άλλες αποφάσεις από τον ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους βάσει των οποίων θα συμπληρώνεται το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/

Please follow and like us: