Στα 1.160,92€ ο μέσος μισθός των ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση

Print Friendly, PDF & Email

Στα 1.160,92€ ο μέσος μισθός των ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση

 

Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 20,95 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,07 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 14,34.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 50,37€ και ο μέσος μισθός σε 1.160,92€, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 23,38€ και 385,53€. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 39,42€ και ο μέσος μισθός 565,28€. Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 63,33% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 60,55%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 87,47% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 95,62%.

(Visited 4 times, 1 visits today)
Please follow and like us: