Εργασιακά: Τι αλλάζει σε διαιτησία και συμβάσεις.

Print Friendly, PDF & Email

Εργασιακά: Τι αλλάζει σε διαιτησία και συμβάσεις.

Παρασκευή 25 Μαΐου 2018

Εργασιακά: Τι αλλάζει σε διαιτησία και συμβάσεις

Με νόμο θα πρέπει να ενισχυθεί η διαδικασία της μεσολάβησης έναντι της διαιτησίας, όπως προβλέπει η συμφωνία. Με εγκύκλιο θα δημιουργηθεί ο νέος μηχανισμός εξακρίβωσης της αντιπροσωπευτικότητας των κλαδικών συμβάσεων.

 

Την ενίσχυση της μεσολάβησης, περιορισμούς στη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και εγκύκλιο με την οποία θα καθοριστεί ο μηχανισμός εξακρίβωσης της αντιπροσωπευτικότητας των κλαδικών συμβάσεων περιλαμβάνει η νέα συμφωνία όπως αποκαλύπτεται από το επικαιροποιημένο μνημόνιο.

Κυβέρνηση και δανειστές παραδέχονται ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στους θεσμούς της ελληνικής αγοράς εργασίας και στα συστήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων, για να καταστεί η αγορά εργασίας πιο ευέλικτη.

Μάλιστα, η κυβέρνηση δεσμεύεται «να επιτύχει την καλύτερη πρακτική της ΕΕ σε όλα τα θεσμικά όργανα της αγοράς εργασίας και να προωθήσει εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων», εξισορροπώντας την ευελιξία και τη δικαιοσύνη για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες και λαμβάνοντας υπόψη το πολύ υψηλό επίπεδο ανεργίας και την ανάγκη για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη.

Ως προς τις νέες υποχρεώσεις, προβλέπει ότι:

Α) Προκειμένου να προωθηθεί και να ελεγχθεί η αντιπροσωπευτικότητα των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, η κυβέρνηση, ύστερα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και σε συμφωνία με τα θεσμικά όργανα, θα εκδώσει εγκύκλιο διευκρινίζοντας τη διοικητική διαδικασία αξιολόγησης της αντιπροσωπευτικότητας σε κλαδικό επίπεδο

Β) Ως προς τον ρόλο της διαιτησίας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να ψηφιστεί νόμος που θα επαναφέρει τη διακριτική ευχέρεια του διαμεσολαβητή να υποβάλει πρόταση που θα επιτρέπει στα μέρη να επαναλάβουν τις διμερείς διαπραγματεύσεις. Με τον ίδιο νόμο, θα πρέπει να επιτρέπεται η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία μόνο για το μέρος που έχει αποδεχθεί την πρόταση διαμεσολάβησης.

Παράλληλα θα παραταθεί η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΕΔ και θα επανεξεταστεί ο κατάλογος των κριτηρίων που θα λαμβάνονται υπόψη στη διαιτητική απόφαση και θα προστεθεί σε αυτά η αγοραστική δύναμη των μισθών. Επιπλέον, το υπουργείο Εργασίας θα πρέπει να λάβει σε συνεργασία με τον ΟΜΕΔ μέτρα που θα βελτιώνουν τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης μεσολαβητών και διαιτητών.

Μεταξύ των συμφωνηθέντων περιλαμβάνεται επίσης η απλούστευση της εργατικής νομοθεσίας, η υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, με την αναθεώρηση του συστήματος των προστίμων και κίνητρα συμμόρφωσης προς τους εργοδότες που παρανομούν, ενώ πρέπει να ολοκληρωθεί και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των βάσεων δεδομένων του υπουργείου Εργασίας, του υπουργείου Οικονομικών, του ΣΕΠΕ, της ΑΑΔΕ, του ΟΑΕΔ, του ΕΦΚΑ και της ελληνικής αστυνομίας.

Ρούλα Σαλούρου salourou@euro2day.gr

Πηγή: http://www.euro2day.gr/

(Visited 7 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com