Καθυστέρει η επανεξέταση των φορολογικών κίνητρων των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Print Friendly, PDF & Email

Καθυστέρει η επανεξέταση των φορολογικών κίνητρων των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Τετάρτη 4 Απριλίου 2018

Καθυστέρει η επανεξέταση των φορολογικών κίνητρων των ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Αν και το τρίτο από τα 88 προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης προβλέπει πως η κυβέρνηση θα έπρεπε να επανεξετάσει έως το τέλος Μαρτίου τα φορολογικά κίνητρα προς τη ναυτιλιακή βιομηχανία, προκειμένου να εναρμονίζονται με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμβατότητα των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στον ναυτιλιακό τομέα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, το χρονικό αυτό ορόσημο πέρασε χωρίς να έχει γίνει τίποτα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει στοχοποιήσει το σύστημα φορολόγησης της ποντοπόρου ναυτιλίας που ισχύει στην Ελλάδα ήδη από το 1975, με το πρόσχημα ότι ορισμένες πτυχές του συστήματος φόρου χωρητικότητας, θεωρούνται μη συμβατές με τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσσιες μεταφορές και ως εκ τούτου θα πρέπει να τροποποιηθούν.

Συγκεκριμένα, ήδη από το 2012 η ΕΕ έχει υποστηρίξει πως το πλαίσιο που εφαρμόζεται στην Ελλάδα μπορεί να παραβιάζει τους κανόνες της Κοινότητας για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς παρέχει τη δυνατότητα σε μετόχους ναυτιλιακών εταιρειών να επωφελούνται από ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση η οποία θα έπρεπε να παρέχεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις θαλάσσιων μεταφορών. Επίσης, έχει εκφράσει την ανησυχία ότι η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση επεκτείνεται και σε ενδιάμεσους φορείς του ναυτιλιακού τομέα και εταιρείες εκμετάλλευσης πλοίων που δεν παρέχουν υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών.

Οι Έλληνες εφοπλιστές την προηγουμένη διετία επιδόθηκαν σε εντατικό lobbying στις Βρυξέλλες προκειμένου να μεταπείσουν την ΕΕ και να επιτύχουν μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα σέβεται τη θεσμική και συνταγματική κατοχύρωση του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου της ναυτιλίας. Αυτό που πέτυχαν ήταν να καταδείξουν στην ηγεσία της Κομισιόν πως το ελληνικό σύστημα δεν αποτελεί παρέκκλιση και δεν παραβιάζει το κοινοτικό κεκτημένο.

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού μετέθεσε την προσοχή της στο κατά πόσο το ελληνικό φορολογικό πλαίσιο είναι σωστά στοχευμένο στις ναυτιλιακές δραστηριότητες και δεν επωφελούνται από αυτό αμιγώς εμπορικές δραστηριότητες. Με τον τρόπο αυτό επετεύχθη να μην απενταχθούν από το σύστημα φορολόγησης των επιχειρήσεων με βάση τον φόρο τόνου χωρητικότητας (tonnage tax) που υπολογίζεται με συντελεστή επί της ολικής χωρητικότητας (gp) των πλοίων, αμιγώς ναυτιλιακές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» αυτό που εκκρεμεί πλέον είναι η «συναντίληψη» της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού να αποτυπωθεί και στο «χαρτί» και συγκεκριμένα να συμπεριληφθεί στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες θα τροποποιηθεί το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο.

Το μόνον που πρέπει να γίνει είναι η κυβέρνηση να ορίσει ποια πλοία είναι επιλέξιμα για υπαγωγή στο υφιστάμενο σύστημα φορολόγησης και ποια θα εξαιρεθούν από το προτιμησιακό καθεστώς. Στα υπό εξαίρεση πλοία αναμένεται να υπαχθούν τα αλιευτικά σκάφη, τα πλοία της ακτοπλοΐας, τα ρυμουλκά, καθώς και τα σκάφη αναψυχής χωρίς πλήρωμα που ενοικιάζονται σε τουρίστες, οι εταιρείες εκμετάλλευσης των οποίων θα υπόκεινται πλέον στον γενικό φόρο εισοδήματος.

Η μνημονιακή προθεσμία για αυτό έχει ήδη παρέλθει γεγονός που επηρεάζει την αξιολόγηση. Να σημειωθεί πως σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα οφείλει να τροποποιήσει τους σχετικούς εθνικούς κανόνες, ώστε να αρχίσουν να ισχύουν το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Πηγή: http://www.cnn.gr/

(Visited 9 times, 1 visits today)
Please follow and like us: