Η ώρα της κρίσης για το αφορολόγητο του 2017

Print Friendly, PDF & Email

Η ώρα της κρίσης για το αφορολόγητο του 2017.

Τρίτη 3 Απριλίου 2018

Η ώρα της κρίσης για το αφορολόγητο του 2017

Οι τράπεζες στέλνουν σήμερα τα στοιχεία των ηλεκτρονικών πληρωμών των φορολογουμένων. Ποιοι απειλούνται με έξτρα «επιβάρυνση» 22%. Πόσες e-δαπάνες απαιτούνται για να «χτιστεί» το αφορολόγητο. Ποιοι εξαιρούνται.

Όλες τις συναλλαγές που διενήργησαν οι φορολογούμενοι στη διάρκεια του 2017 μέσω πλαστικού χρήματος ή ευρύτερα μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής θα πρέπει να αποστείλουν σήμερα οι τράπεζες στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Με βάση αυτό το αρχείο θα κριθεί η κατοχύρωση της έκπτωσης φόρου 1.900-2.100 ευρώ για τα περυσινά εισοδήματα μισθωτών, συνταξιούχων και αγροτών, ενώ σε περίπτωση που δεν καλύπτονται τα απαιτούμενα όρια πληρωμών με πλαστικό χρήμα, καραδοκεί ο κίνδυνος έξτρα φόρου με συντελεστή 22% στις δαπάνες που θα «λείπουν».

Η σχετική εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στο πλαίσιο προετοιμασίας της Φορολογικής Διοίκησης για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Η αποστολή των στοιχείων αποτελεί απαραίτητο βήμα για την κατοχύρωση του αφορολογήτου καθώς από το 2017 και μετά, προκειμένου να υπάρξει η προβλεπόμενη έκπτωση φόρου 1.900-2.100 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει ένα συγκεκριμένο ποσοστό (κλιμακωτά) δαπανών σε σχέση με το συνολικό τους εισόδημα με πλαστικό χρήμα.

Στην εγκύκλιο ορίζεται ότι ειδικά για τις συναλλαγές του φορολογικού έτους 2017, οι Πάροχοι υποχρεούνται να αποστείλουν άπαξ τα στοιχεία των συναλλαγών για το έτος 2017, συγκεντρωτικά, ανά ΑΦΜ, μέχρι τις 2 Απριλίου 2018, πέραν της υποχρέωσης που ήδη υπάρχει για αποστολή των συγκεκριμένων στοιχείων σε μηνιαία βάση έως τις 20 του επόμενου μηνός από τον μήνα διενέργειας των συναλλαγών.

Τι στέλνουν οι τράπεζες

Τα τραπεζικά ιδρύματα αποστέλλουν συγκεντρωτικά ανά ΑΦΜ τόσο πληρωμές οι οποίες έγιναν με μεταφορά πιστώσεων και άμεση χρέωση σε πίστωση επαγγελματικών λογαριασμών όσο και συναλλαγές με χρήση χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών, με εξαίρεση τις εταιρικές. Ειδικότερα:

1. Μεταφορές πίστωσης και άμεσες χρεώσεις σε πίστωση επαγγελματικών λογαριασμών (ΕΛ).

Ο Πάροχος δημιουργεί συγκεντρωτικές εγγραφές μεταφοράς πιστώσεων και άμεσων χρεώσεων, με τα ακόλουθα κριτήρια:

• Συναλλαγές με βάση την ημερομηνία εκκαθάρισης (settlementyearmonth) για τον μήνα αναφοράς καθώς και την ημερομηνία οφειλής (acceptanceyearmonth) για τις μεταφορές πίστωσης.

• Συναλλαγές που αφορούν ηλεκτρονικές πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών με ηλεκτρονικό χρήμα για αγορά αγαθών και υπηρεσιών σε πίστωση ενεργών λογαριασμών πληρωμών που περιλαμβάνονται και δηλώνονται στην εφαρμογή Επαγγελματικών Λογαριασμών (ΕΛ), των ακόλουθων κατηγοριών:

-Συναλλαγές Χρεώσεων = Συναλλαγές με πίστωση ενεργών λογαριασμών πληρωμών που περιλαμβάνονται και δηλώνονται στην Εφαρμογή ΕΛ.

-Συναλλαγές Πιστώσεων = επιστροφές, θετικές απαντήσεις ανακλήσεων, αντιλογισμούς ή απορρίψεις (γενικότερα R-μηνύματα) που παρέλαβε για τις συναλλαγές χρεώσεων.

• Συναλλαγές με βάση την κατηγορία ΕΛ που αναγράφεται στη δήλωση ΕΛ.

Σε κάθε περίπτωση, οι περιλαμβανόμενες συναλλαγές αφορούν και αναφέρονται στον ΑΦΜ του δικαιούχου του λογαριασμού πληρωμών χρέωσης και όχι στους τυχόν συνδικαιούχους κάθε λογαριασμού πληρωμών.

2. Συναλλαγές με χρήση καρτών (χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων) εξαιρουμένων των εταιρικών.

Ο Πάροχος συγκεντρώνει τα μηνιαία στοιχεία εκκαθαρισμένων συναλλαγών καρτών, εφαρμόζοντας τα ακόλουθα κριτήρια:

• Συναλλαγές με βάση την ημερομηνία πραγματοποίησής τους.

• Συναλλαγές που αφορούν πληρωμές για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, των ακόλουθων κατηγοριών:

-Συναλλαγές Χρεώσεων = Συναλλαγές κάθε είδους πληρωμών για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών με τη χρήση κάρτας.

-Συναλλαγές Πιστώσεων = Συναλλαγές κάθε είδους επιστροφών (μερικώς ή ολικώς).

Εξαιρούνται συναλλαγές όπως, πληρωμή κάρτας από τον κάτοχο της κάρτας, money transfer μέσω κάρτας ή και χρεώσεις για μεταφορά χρημάτων, αναλήψεις μετρητών, original credits κ.λπ.

• Συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Πόσες e-δαπάνες απαιτούνται για το αφορολόγητο

Το ελάχιστο ποσό των e-αποδείξεων που θα έπρεπε να είχαν συγκεντρώσει πέρυσι οι φορολογούμενοι ανάλογα με το εισόδημά τους προσδιορίζεται με την εξής προοδευτική κλίμακα:

– 10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ,

– 15% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ και

– 20% για εισόδημα από 30.000,01 και άνω, με το ανώτατο ποσό που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο φορολογούμενος να ανέρχεται στις 30.000 ευρώ.

Στην περίπτωση συζύγων με κοινό τραπεζικό λογαριασμό, όπου ο ένας φορολογούμενος δικαιούται αφορολόγητο (π.χ. μισθωτός) και ο έτερος δεν δικαιούται (π.χ. ελεύθερος επαγγελματίας), ο δικαιούχος αφορολογήτου μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύνολο των ηλεκτρονικών πληρωμών του κοινού λογαριασμού για το χτίσιμο του αφορολογήτου.

Εξτρα φόρος

Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό, τότε ο φόρος εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22%.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με εισόδημα 10.000 ευρώ πραγματοποιεί φέτος πληρωμές με πλαστικό χρήμα 500 ευρώ, αντί των απαιτούμενων ύψους 1.000 ευρώ. Στη διαφορά των 500 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής 22% και προκύπτει επιπλέον φόρος 110 ευρώ.

Το αφορολόγητο

Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενου, η έκπτωση φόρου διαμορφώνεται ως εξής:

– 1.900 ευρώ χωρίς προστατευόμενα τέκνα.

– 1.950 ευρώ για φορολογούμενους με 1 προστατευόμενο τέκνο.

– 2.000 ευρώ για φορολογούμενους με 2 προστατευόμενα τέκνα.

– 2.100 ευρώ για φορολογούμενους με 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.

Εξαιρέσεις

Σημειώνεται ότι μισθωτοί και συνταξιούχοι 70 ετών και άνω, τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικού χρήματος. Ωστόσο θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει αποδείξεις για τις αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών και να δηλώσουν το ποσό των δαπανών με αποδείξεις στον κωδικό 049-050 του Ε1.

Έλενα Λάσκαρη e.laskari@euro2day.gr

Πηγή: http://www.euro2day.gr

(Visited 5 times, 1 visits today)
Please follow and like us: