Στην ΑΑΔΕ οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες «Μιας Στάσης».

Print Friendly, PDF & Email

Στην ΑΑΔΕ οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες «Μιας Στάσης».

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018

Στην ΑΑΔΕ οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες «Μιας Στάσης»

Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μεταφέρεται, από το υπουργείο Οικονομίας, η ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης για τη διευκόλυνση των διαδικασιών του Εξωτερικού Εμπορίου (Ενιαία Θυρίδα).

Αυτό προβλέπει σχετική τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που θα συζητηθεί σήμερα το μεσημέρι στην ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου του υπουργείου με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Πηγή: http://www.enikonomia.gr/

(Visited 8 times, 1 visits today)
Please follow and like us: