Περισσότερες επιχειρήσεις συστάθηκαν και λιγότερες έκλεισαν το 2017.

Print Friendly, PDF & Email

Περισσότερες επιχειρήσεις συστάθηκαν και λιγότερες έκλεισαν το 2017.

Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018

Περισσότερες επιχειρήσεις συστάθηκαν και λιγότερες έκλεισαν το 2017

Περισσότερες επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, πέρυσι ιδρύθηκαν 30.103 επιχειρήσεις ή 6% περισσότερες σε σχέση με το 2016, ενώ οι διαγραφές εταιρειών στο ίδιο χρονικό διάστημα μειώθηκαν κατά 22%.

Την πιο αξιοσημείωτη άνοδο σημείωσαν οι συστάσεις Ετερόρρυθμων Εταιρειών (αύξηση κατά 43%) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (αύξηση κατά 42%).

Οι συστάσεις ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες συνήθως αφορούν εταιρικά σχήματα μεγαλύτερου μεγέθους, αυξήθηκαν κατά 7%.

Οι παραπάνω δείκτες προστίθενται σε μία σειρά ποσοτικών στοιχείων τα οποία πιστοποιούν την σταθερή πορεία εξόδου της ελληνικής οικονομίας από την κρίση και την ύφεση, αναφέρει η ανακοίνωση.

Πηγή: http://www.enikonomia.gr/

(Visited 5 times, 1 visits today)
Please follow and like us: