Αίτημα για υπαγωγή των καυσόξυλων στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

Print Friendly, PDF & Email

Αίτημα για υπαγωγή των καυσόξυλων στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας : 10672 Αθήνα

Πληροφορίες : Μ. Κακούνη

Τηλέφωνο : 210 3645848

Fax : 210 3645413

E-Mail : dfpa.b1@1992. syzefxis.gov.gr

Url : www.aade.gr

Αθήνα , 16/01/2018

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ A 1006540 ΕΞ 2018

Εισ. Ap. Πρωτ. ATKE 0000150 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ :

Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Λεωχάρους 2 Τ.Κ. 10562 Αθήνα (υπόφη κ. Μ. Λυμπέρη)

Θέμα: Αίτημα για υπαγωγή των καυσόξυλων στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

Σχετ: Η με αριθ. πρωτ. 2402/08.01.2018 ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής με το θέμα ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το βουλευτή κ. Θεόδωρο Καράογλου και αφορά τη δυνατότητα υπαγωγής των καυσόξυλων στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%, σάς γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις των νόμων 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α’) και 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α’) αντικαταστάθηκε από 20.7.2015 το Παράρτημα III του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), περιορίζοντας σημαντικά τον αριθμό των αγαθών και υπηρεσιών για τα οποία έχουν εφαρμογή οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. 13% και, επί ειδικής προβλέφεως, 6% στη φορολογητέα αξία. Έκτοτε, και έως την πιο πρόσφατη τροποποίηση του Παραρτήματος III με το νόμο 4509/2017 (ΦΕΚ 201 Α’), η πώληση καυσόξυλων δεν περιλαμβάνεται στο εν λόγω Παράρτημα και ως εκ τούτου υπάγεται στο ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή 24%.

Η θεσμοθέτηση των μέτρων αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ στην διάρκεια των τελευταίων ετών κατέστη αναγκαία προκειμένου να διευρυνθεί η φορολογητέα βάση και να αυξηθούν τα έσοδα Φ.Π.Α., ενώ εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων δημοσιονομικής προσαρμογής.

Σημειώνεται πάντως ότι στα πλαίσια κάθε διαδικασίας επανεξέτασης του ύφους των συντελεστών ΦΠΑ καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις από τις πιθανές μεταβολές (όπως για παράδειγμα η υπαγωγή της παροχής υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%) ενώ γενικότερα το ζήτημα των μειωμένων συντελεστών αντιμετωπίζεται πάντοτε με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία και με βασικό γνώμονα την φορολογική δικαιοσύνη.

Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης

Ευθύμιος Σαίτης

(Visited 9 times, 1 visits today)
Please follow and like us: