Πώς θα σβήσετε την προκαταβολή φόρου αν κλείσατε βιβλία.

Print Friendly, PDF & Email

Πώς θα σβήσετε την προκαταβολή φόρου αν κλείσατε βιβλία.

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017

Πώς θα σβήσετε την προκαταβολή φόρου αν κλείσατε βιβλία

Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει το τοπίο για όσους έκλεισαν τα βιβλία. Τα παρατράγουδα στις Εφορίες και πώς ξεκαθαρίζει το τοπίο. Τι θα πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι.

Χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι προχώρησαν τους προηγούμενους μήνες σε διακοπή των εργασιών τους, βρέθηκαν με την εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων μπροστά σε μία δυσάρεστη έκπληξη.

Η εφορία προχώρησε στη βεβαίωση προκαταβολής φόρου και για το τρέχον έτος, παρότι έχουν κλείσει τα βιβλία των επαγγελματιών και δεν έχουν προχωρήσει στην έναρξη νέας δραστηριότητας. Στις Εφορίες οι αιτήσεις διαγραφής πέφτουν βροχή και όπως παρατηρούν φοροτεχνικοί, δεν λείπουν οι περιπτώσεις όπου διαγράφεται μέρος της προκαταβολής που χρεώθηκε. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα έχει ζητηθεί και η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Τα πατατράγουδα αυτά έρχεται να αντιμετωπίσει διευκρινιστική εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, με την οποία επί της ουσίας επαναλαμβάνονται οι ισχύουσες διατάξεις. Ορίζεται ρητά ότι εφόσον έχει γίνει διακοπή, για παράδειγμα στις 31 Δεκεμβρίου 2016, και δεν έχει μεσολαβήσει η έναρξη νέας δραστηριότητας, η προκαταβολή φόρου η οποία βεβαιώθηκε θα πρέπει να διαγραφεί.

Με την εγκύκλιο γίνεται παραπομπή στις διατάξεις των άρθρων 67, 69 και 70 του νόμου 4172/2013 αναφορικά με την προκαταβολή φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα.

Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν.4172/2013 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, βεβαιώνεται ποσό ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για τα κέρδη που προκύπτουν από το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1-1-2016.

Αν στη δήλωση περιλαμβάνονται και εισοδήματα για τα οποία ο φόρος παρακρατείται ή καταβάλλεταικατά τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων, ο φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε για τα εισοδήματα αυτά εκπίπτει από τον φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το προηγούμενο εδάφιο.

Αν το εισόδημα με βάση το οποίο ενεργείται η βεβαίωση του φόρου προσδιορίζεται κατά τρόπο τεκμαρτό, ο φόρος που αναλογεί στο τεκμαρτό αυτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το άρθρο αυτό.

Όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά, το προς βεβαίωση ποσό της παραγράφου αυτής περιορίζεται στο μισό. Οι διατάξεις αυτές διέπουν την προκαταβολή φόρου κατά τη φορολόγηση των περυσινών εισοδημάτων, μετά την αύξηση του ποσοστού στο 100% έναντι 75% και για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Στο άρθρο 69 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι αν δεν υποβληθεί δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει στη βεβαίωση του προκαταβλητέου ποσού φόρου, με βάση την υπάρχουσα εγγραφή για το εγγύτερο, πριν από την παράλειψη υποβολής της δήλωσης οικονομικό έτος, εφόσον διαπιστώνεται ότι ο υπόχρεος εξακολουθεί να αποκτά το εισόδημα.

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις, η εγκύκλιος Πιτσιλή σημειώνει πως «δεδομένου ότι η βεβαίωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα γίνεται, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους, σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης κατά το φορολογικό έτος που αφορά η δήλωση και δεν έχει υποβληθεί εκ νέου έναρξη εργασιών μέχρι την υποβολή της δήλωσης, δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου, καθόσον δεν υφίσταται εισόδημα στο διανυόμενο αυτό έτος (έτος υποβολής της δήλωσης)».

Η «ζημιά» όμως έχει ήδη γίνει. Κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων και με δεδομένο ότι στη δήλωση δεν υπάρχει ειδικός κωδικός όπου να καταγράφεται η διακοπή εργασιών, η προκαταβολή φόρου βεβαιώθηκε στο 100% ακόμα και για όσους είχαν κλείσει τα βιβλία τους.

Με το έντυπο της διακοπής εργασιών θα πρέπει τώρα να απευθυνθούν στην εφορία τους, για να τη «σβήσουν».

Έλενα Λάσκαρη

e.laskari@euro2day.gr

Πηγή: http://www.euro2day.gr/

(Visited 22 times, 1 visits today)
Please follow and like us: