Από την Παρασκευή 22.09.2017 οι αλλαγές στο Εργάνη για την οικειοθελή αποχώρηση με τον Ν.4488/2017

Print Friendly, PDF & Email

Από την Παρασκευή 22.09.2017 οι αλλαγές στο Εργάνη για την οικειοθελή αποχώρηση με τον Ν.4488/2017.

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017

Από την Παρασκευή 22.09.2017 οι αλλαγές στο Εργάνη για την οικειοθελή αποχώρηση με τον Ν.4488/2017

Με την Αριθ. Πρωτ. : 43433/Δ.10.126/20.09.2017 απόφαση του Υπ. Εργασίας που δημοσιεύτηκε σήμερα ορίζονται τα εξής:

«Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθ. 38 του ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137/Α/13.09.2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», και δεδομένου ότι, διαπιστώνεται η ανάγκη της ομαλής μετάβασης και προσαρμογής της αγοράς εργασίας στις νέες διαδικασίες, σας ενημερώνουμε ότι, κατά την τακτική διακοπή την Τετάρτη 27.09.2017, θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη στα κάτωθι:

Στο έντυπο Ε5: Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού, προστίθενται νέα πεδία ως εξής: «Επιδίδεται με εξώδικη δήλωση», «ΝΑΙ/ΟΧΙ», «Ημερομηνία επίδοσης» καθώς και οι περιορισμοί που ορίζονται από τις διατάξεις.

Στο έντυπο Ε5: Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού, καθιερώνεται η υποχρεωτικότητα της επισύναψης του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με τις ιδιόχειρες υπογραφές εργοδότη-εργαζόμενου και στη περίπτωση επίδοσης από δικαστικό επιμελητή, η επισύναψη της εξώδικης δήλωσης.

Εφαρμόζονται οι νέες προθεσμίες των (4) τεσσάρων εργάσιμων ημερών στα έντυπα Ε5: Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού, Ε6ΧΠ, Ε6ΜΠ: Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας αορίστου χρόνου (χωρίς/με προειδοποίηση) και Ε7: Βεβαίωση -Δήλωση Εργοδότη για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ή ‘Εργου.

Στην αρχική σελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, από την Παρασκευή 22.09.2017, θα είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση του αρχείου *.xsd, που αφορά στις προδιαγραφές για μαζική καταχώριση εντύπων Ε5.»

(Visited 37 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com