Ικανοποίηση Ε.Β.Ε.Π. για επιστροφή Φ.Π.Α. στις εξαγωγικές επιχειρήσεις χωρίς ελέγχους

Print Friendly, PDF & Email

Ικανοποίηση Ε.Β.Ε.Π. για επιστροφή Φ.Π.Α. στις εξαγωγικές επιχειρήσεις χωρίς ελέγχους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Γ. Κασιμάτη 1 πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς, Τηλ: 210 4177241-5, Φαξ: 210 4178680 Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci.gr

Πειραιάς, 12 Ιουλίου 2017

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Β.Ε.Π. ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

Το Ε.Β.Ε.Π. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα διαδικασία, που αποφάσισε η ΑΑΔΕ, ως προς την επιστροφή πιστωτικού Φ.Π.Α. σε εξαγωγικές εταιρείες, καθώς και στις επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων και υπηρεσιών ναυπηγοεπισκευής. Η νέα απλοποιημένη διαδικασία δίνει μία ανάσα ρευστότητας στις συνεπείς επιχειρήσεις με εξωστρεφείς δραστηριότητες, κάτι που στερούνται τα χρόνια της κρίσης από το τραπεζικό σύστημα.

Με σκοπό, λοιπόν, την αύξηση της ρευστότητας των φορολογικά συνεπών επιχειρήσεων, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής, υπέγραψε απόφαση με την οποία επιστρέφονται πλέον, άμεσα και χωρίς έλεγχο, ποσά Φ.Π.Α. σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, με βάση την απόφαση, αυτή η διαδικασία ακολουθείται για αιτήσεις με υψηλά ποσά πιστωτικού υπολοίπου, οι οποίες υποβάλλονται από επιχειρήσεις που:

 Από τη φύση της δραστηριότητάς τους δημιουργούν συστηματικά πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. (βλ. εξαγωγικές, εφοδιασμοί και επισκευές πλοίων).

 Είναι κάτοχοι αδειών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Α.Ε.Ο. – Authorized Economic Operator) ή αδειών απλουστευμένων διαδικασιών, που έχουν χορηγηθεί κατόπιν αξιολόγησης κριτηρίων και προϋποθέσεων, βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

 Πραγματοποιούν συναλλαγές, που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του κύκλου εργασιών τους για σκοπούς Φ.Π.Α., το τελευταίο ημερολογιακό έτος.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι για τις επιχειρήσεις αυτές να εμφανίζουν υψηλό βαθμό φορολογικής συμμόρφωσης. Δηλαδή, σωρευτικά:

 Να έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρεις φορολογικές περιόδους και το σύνολο των επιστραφέντων ποσών – μετά τον έλεγχο – να μη διαφέρει πάνω από 5% από το συνολικά αιτούμενο.

 Να μην έχουν υποπέσει σε φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις

 Να μην χαρακτηρίζονται – βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου – ως ύποπτοι για συμμετοχή σε απάτη για ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κου Β. Κορκίδη:

«Βασική προτεραιότητα της ΑΑΔΕ πρέπει να είναι η διευκόλυνση των συνεπών επιχειρήσεων και ειδικά η άμεση επιστροφή του πιστωτικού Φ.Π.Α., αφού για τις εξαγωγικές δραστηριότητες αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο κίνησης. Επόμενος στόχος της ΑΑΔΕ αναμένεται να είναι η ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών του δημοσίου στους συνεπείς του ιδιωτικού τομέα. Η νέα διαδικασία επιστροφής Φ.Π.Α. είναι μία καλή αρχή !»

(Visited 15 times, 1 visits today)
Please follow and like us: