Έκδοση τιμολογίων από excel.

Print Friendly, PDF & Email

Έκδοση τιμολογίων από excel.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Αθήνα, 06.04.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 626 ΕΞ
( – ΜΟΡΦΗ TEST – )

ΘΕΜΑ : Έκδοση τιμολογίων από excel

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Αρχιτέκτονας με έδρα την οικία του και τζίρο κάτω των € 10.000,00 ετησίως, επιθυμεί να εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και τιμολόγια από excel, όπου θα τηρεί αρχείο με αρίθμηση ανά ημερομηνία χωρίς να τηρεί χειρόγραφο μπλοκάκι.

Ρωτάει εάν κάτι τέτοιο είναι νόμιμο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κάθε έγγραφο, που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής πώλησης (βάσει των άρθρων 9 και 12 του ν.4308/2014), θεωρείται νόμιμο παραστατικό, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο εκδίδεται.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

(Visited 28 times, 1 visits today)
Please follow and like us: