Αυτή είναι η διάταξη για την αύξηση των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών.

Print Friendly, PDF & Email

Ειδήσεις (Τετάρτη – 10/05/2017)
Αυτή είναι η διάταξη για την αύξηση των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών.

Τετάρτη 10 Μαΐου 2017

Αυτή είναι η διάταξη για την αύξηση των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών

Η ρύθμιση για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών βρίσκεται στην σελίδα 16 του κειμένου της συμφωνίας Αθήνας -δανειστών και δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης .

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:

“Contribution base for self-employed. As a prior action, the authorities amend the pension law so that, starting from 1 January 2018, the contribution base for the self-employed is defined as gross earnings before social security contribution obligations of the previous year. The contribution base is temporarily reduced by 15 percent in 2018, with no reductions thereafter.”

“Βάση εισφοράς για αυτοαπασχολούμενους. Ως προαπαιτούμενη δράση, οι αρχές τροποποιούν τον νόμο περί συντάξεων έτσι ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2018, η βάση εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους να ορίζεται ως τα ακαθάριστα κέρδη πριν από τις υποχρεώσεις εισφοράς κοινωνικής ασφάλισης του προηγούμενου έτους. Η βάση εισφορών μειώνεται προσωρινά κατά 15% το 2018, χωρίς περαιτέρω μειώσεις εφεξής.”

Πηγή: http://www.enikonomia.gr/

(Visited 20 times, 1 visits today)
Please follow and like us: