Βοήθημα Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

Print Friendly, PDF & Email

ΕΦΚΑ Αριθ. Πρωτ. Σ23/1/02.05.2017
Βοήθημα Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΦΚΑ

Ενιαίος Φορέας

Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (102 41)

Πληροφορίες: Μ. Πολυχρονοπούλου Τηλέφωνο: 210 5215281

Fax: 210 5228747

Email: d.sintaxeon@efka.gov.gr

Αθήνα, 2. 5. 2017

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Αριθ. Πρωτ. Σ23/1

ΠΡΟΣ :

Όλες τις οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ

(Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ

Πατησίων 12, 10677 Αθήνα

ΘΕΜΑ : «Βοήθημα Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων».

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ.10035/47467/1094/6.3.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και σας διευκρινίζουμε ότι ο χρόνος λήψης του «Βοηθήματος Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων» του άρθρου 44, παρ. 2 του Ν. 3986/2011, δεν θεωρείται επιδοτούμενη ανεργία και επομένως δεν λαμβάνεται υπόψη για την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης που απαιτούνται για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

(Visited 24 times, 1 visits today)
Please follow and like us: