Monthly Archives: February 2017

Χαρίτσης: Τον Μάρτιο θα ανακοινωθεί το στρατηγικό σχέδιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Χαρίτσης: Τον Μάρτιο θα ανακοινωθεί το στρατηγικό σχέδιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

Χαρίτσης: Τον Μάρτιο θα ανακοινωθεί το στρατηγικό σχέδιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο

“Από τον Ιανουάριο του 2016 έχει συσταθεί στο υπουργείο ειδική ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου”, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης.

Μέσα στο Μάρτιο θα ανακοινωθεί το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, σε εσπερίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, με θέμα τη μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Για την σύνδεση του ηλεκτρονικού εμπορίου με την ευρύτερη ψηφιακή στρατηγική της κυβέρνησης, το υπουργείο Οικονομίας συνεργάζεται ήδη με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, ώστε οι δράσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο να εναρμονίζονται στην συνολική ψηφιακή πολιτική της κυβέρνησης. Από τον Ιανουάριο του 2016 έχει συσταθεί στο υπουργείο ειδική ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και με βάση το πόρισμα, θα διαμορφωθεί η στρατηγική, που θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο και αυτό θα βοηθήσει και στο σχεδιασμό εξειδικευμένων δράσεων ΕΣΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως είπε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Ακόμη, προχωράει η κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι φορείς της αγοράς, σε συνεργασία με ενώσεις καταναλωτών και με την μεσολάβηση του υπουργείου Οικονομίας, συνεργάσθηκαν για την κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας, που αφορά αποκλειστικά το ηλεκτρονικό εμπόριο και θα αποτελεί οδηγό τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους καταναλωτές. Ο κώδικας θα οριστικοποιηθεί και θα υπογραφεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι επόμενες δράσεις της ομάδας, όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός είναι:

– Δράσεις ενημέρωσης και συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου, αν αυτό χρειασθεί, για τα trustmark (πραγματογνωμοσύνη σε ηλεκτρονικά καταστήματα, με την μορφή σήματος αξιοπιστίας, (Eltrun Trustmark).

– Δημιουργία μητρώου προμηθευτών εξ αποστάσεως. Εντός των προσεχών μηνών θα εκδοθεί υπουργική απόφαση για την πλήρη υλοποίηση Μητρώου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ως μέρους του ΓΕΜΗ, ούτως ώστε να υπάρξει πλήρης κατά το δυνατόν καταγραφή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, των καταστημάτων, πράγμα που θα συμβάλλει στην πληρέστερη αποτύπωση του κλάδου αφενός, αλλά και στην αξιοπιστία και ασφάλεια των καταναλωτών αφετέρου.

– Σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, προχωρά και μία σειρά από νομοθετικές και θεσμικές παρεμβάσεις, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ψηφιακής οικονομίας.

– Προωθείται αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου για την παράδοση δεμάτων. Στόχος είναι να μειωθούν τα εξαιρετικά υψηλά τιμολόγια στον τόπο προορισμού για τα δέματα και μάλιστα για τα μικροδέματα. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι για την μεταφορά δέματος βάρους 2 kg, οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κόστος 16 ευρώ, τη στιγμή που οι ανταγωνιστές τους σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε., πληρώνουν κατά μέσο όρο, για ίση απόσταση και ίσο βάρος, 8 ευρώ.

– Η αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων γεωγραφικών αποκλεισμών, ώστε να διευκολύνεται το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ και οι συναλλαγές να διεξάγονται με ασφάλεια προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Οι θέσεις της χώρας μας βρίσκονται πάρα πολύ κοντά με τις θέσεις που εκφράσθηκαν από τις ευρωπαϊκές ενώσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης.

– Εναρμόνιση του πλαισίου για τις ψηφιακές συμβάσεις, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να διεξάγουν ηλεκτρονικό εμπόριο σε ολόκληρη την Ευρώπη στην βάση ενιαίων κανόνων και να προστατεύονται οι καταναλωτές.

– Σχέδιο νόμου στην Βουλή τους επόμενους μήνες, το οποίο αντιμετωπίζει όλα τα κανονιστικά εμπόδια στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, τα οποία καταγράφηκαν σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και εκσυγχρονισμός της καταναλωτικής νομοθεσίας. “Πρόκειται για μια οριζόντια παρέμβαση, στην οποία καταλήξαμε από κοινού με τον ΟΟΣΑ και θα ωφελήσει όχι μόνο τους καταναλωτές, αλλά και τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, μειώνοντας τα διοικητικά βάρη”, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας.

Πηγή: http://www.euro2day.gr/

Please follow and like us:

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2356 ΕΞ/24.10.2016 Τρόπος λογιστικής παρακολούθησης παραγωγής και πώλησης λογισμι

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2356 ΕΞ/24.10.2016
Τρόπος λογιστικής παρακολούθησης παραγωγής και πώλησης λογισμικού.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Αθήνα, 24.10.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 2356 ΕΞ

ΘΕΜΑ: «Τρόπος λογιστικής παρακολούθησης παραγωγής και πώλησης λογισμικού»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Διαβάζοντας την με αριθμό πρωτ.202 ΕΞ 29-02-2016 απάντηση σας «ΠΕΡΙ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» παρακαλώ να μου απαντήσετε αν πρέπει να πράττω ανάλογα και στην περίπτωση ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

Πρόκειται για εταιρεία η οποία παράγει λογισμικό για πολιτικούς μηχανικούς με την συνεργασία ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι για τις αμοιβές πού λαμβάνουν εκδίδουν ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και σύμφωνα με το ΕΓΛΣ καταχωρούνται στον κωδικό 61. Το λογισμικό το πουλάμε με χρήση USB εκδίδοντάς ΤΙΜ.ΠΑΡ.ΥΠΗΡ. και τα έσοδα καταχωρούνται στον κωδικό 73 παροχή υπηρεσιών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) Λογισμικό που αγοράζεται έτοιμο από προμηθευτές με σκοπό την μεταπώλησή του, αφορά εμπόρευμα και ως εκ τούτου, μέχρι την πώλησή του αναγνωρίζεται ως απόθεμα.

(β) Λογισμικό που αναπτύσσεται εσωτερικά από την οντότητα είτε για ίδια χρήση είτε για μεταπώληση, αναγνωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο, εφόσον πληροί τα κριτήρια των δαπανών ανάπτυξης του ν. 4308/2015. Στις δαπάνες ανάπτυξης περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που επιρρίπτονται άμεσα ή έμμεσα στο στάδιο της παραγωγής και μέχρις ότου το στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση που προορίζεται, όπως μισθοδοσία, αναλώσεις υλικών, αποσβέσεις, λοιπά γενικά έξοδα και αμοιβές εξωτερικών συμβούλων και συνεργατών. Προαιρετικά μπορεί να περιλαμβάνονται και τόκοι δανείων, εφόσον η εν λόγω πολιτική επιλεγεί από την οντότητα.

Μόλις ολοκληρωθεί το εν λόγω στοιχείο και είναι έτοιμο για τη χρήση που προορίζεται, αποσβένεται με βάση την ωφέλιμη οικονομική ζωή του βάσει των προβλέψεων του ν. 4308/2015.

Αν οι δαπάνες δεν πληρούν τα κριτήρια των δαπανών ανάπτυξης αναγνωρίζονται άμεσα στα έξοδα της περιόδου που πραγματοποιούνται.

Οι διενεργούμενες πωλήσεις αναγνωρίζονται στα έσοδα ως έσοδααπό πωλήσεις της περιόδου που πραγματοποιούνται.

(γ) Λογισμικό που παράγεται για συγκεκριμένο πελάτη βάσει σύμβασης και δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της οντότητας, αναγνωρίζεται ως έξοδο και έσοδο στην περίοδο που πραγματοποιείται η παραγωγή, βάσει της μεθόδου του ποσοστού ολοκλήρωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Please follow and like us:

ΠΟΛ 1028/22.02.2017 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις απαλλαγές από τον φόρο ασφαλίστρων.

ΠΟΛ 1028/22.02.2017

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις απαλλαγές από τον φόρο ασφαλίστρων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΦΠΑ

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας : 10672 Αθήνα

Τηλέφωνο : 210-3644781,2103642570

Fax : 210-3645413

E-Mail :

Url : w ww . a ade . g r

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 22.02.2017

ΠΟΛ.1028

ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις απαλλαγές από τον φόρο ασφαλίστρων

Α. Α παλλαγές από τον φόρο ασφαλίστρων

Σε συνέχεια της ΠΟΛ 1158/17.07.2015 με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (80 Α΄), και κατόπιν υποβολής σχετικών ερωτημάτων, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. O φόρος ασφαλίστρων θεσπίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του ν. 3429/2006 (210 Α΄) καταργώντας, από 1.11.2006, τον φόρο κύκλου εργασιών που επιβαλλόταν μέχρι τότε στις πράξεις ασφάλισης.

Με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου προβλέφθηκε ότι όσες απαλλαγές είχαν χορηγηθεί έως τότε σε πράξεις ασφάλισης ως απαλλαγές από φόρο κύκλου εργασιών, θα εξακολουθούσαν να εφαρμόζονται εφεξής και ως απαλλαγές από τον φόρο ασφαλίστρων.

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1126/2006 δόθηκαν διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 29 του ν. 3429/2006 ενώ ειδικότερα σε σχέση με την παράγραφο 5 συμπεριελήφθη «Παράρτημα Απαλλακτικών Διατάξεων για την εφαρμογή του φόρου ασφαλίστρων».

Οι απαλλακτικές διατάξεις που περιελήφθησαν στο Παράρτημα ήταν οι εξής:

· Ασφάλιστρα κλάδου μεταφορών τα οποία αφορούν ασφαλίσεις σκαφών και αεροσκαφών καθώς και εμπορευμάτων που εισάγονται στην ημεδαπή ή εξάγονται στην αλλοδαπή (άρθρο 14 παρ. 4 ν. 1620/1951 σε συνδυασμό με το άρθρο 15 παρ. 7 ν.δ. 2561/1953).

· Ασφάλιστρα κλάδου πλοίων και αεροσκαφών καθώς και των ασφαλίσεων των πληρωμάτων αυτών (συνδυασμένες διατάξεις του άρθρο 3β του ν.δ. 551/1970 σε συνδυασμό με το άρθρο 32 παρ. 4 ν. 1041/1980).

· Ασφάλιστρα ζωής, εφόσον τα συναπτόμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών (άρθρο 52 παρ. 1 ν.δ. 400/1970).

· Ασφάλιστρα για την ασφάλιση ορισμένων κινδύνων επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις του ν.δ. 2687/1953 «περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού» (άρθρο 64 ν. 542/1977),

και

· Ασφάλιστρα επί φύλλων καπνού (άρθρο 6 παρ. 3 ν. 2281/1952 (297 Α΄).

2. Με τις διατάξεις της περ. β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (80 Α΄/16.7.2015) καταργήθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 29 του ν. 3429/2006, με την οποία είχε προβλεφθεί ότι θα είχαν εφαρμογή και για τον φόρο ασφαλίστρων, οι ίδιες απαλλαγές που ίσχυαν ως τότε επί ασφαλιστικών πράξεων, από τον φόρο κύκλου εργασιών.

3. Με την περ. α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 278 του ν. 4364/2016 (13 Α΄/5.2.2016), ορίσθηκαν ως καταργούμενες από 1.1.2016, μόνο οι διατάξεις των άρθρων 2, 4, 5 και 6 του ν. 551/1970.

Επιπλέον, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του άρθρου αυτού προβλέφθηκε ότι, «διατηρούνται σε ισχύ τα άρθρα 1, 3 και 3α, περί του αντικειμένου της ασφάλισης και περί του συνεταιρισμού θαλάσσιας ασφάλισης, τα οποία δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του νόμου».

4. Από τον συνδυασμό των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 3429/2006, της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 και της παραγράφου 2 του άρθρου 278 του ν. 4364/2016 συνάγεται ότι οι εν λόγω διατάξεις 1 και 3 του ν. 551/1970 έχουν διατηρηθεί σε ισχύ.

Συνεπώς υφίστανται οι ακόλουθες απαλλαγές από τον φόρο ασφαλίστρων:

· Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια πλοίων και αεροσκαφών του άρθρου 3 του ν.δ. 551/1970.

· Τα ασφάλιστρα ζωής εφόσον τα συναπτόμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών (άρθρο 29 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο ν. 3492/2006).

· Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνάπτονται από αλλοδαπές και ημεδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις που διέπονται από το ν. 27/1975, καθώς συνιστούν υποκειμενικές απαλλαγές που χορηγήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του νόμου αυτού στα συγκεκριμένα πρόσωπα (ν.π.ι.δ.) και δεν δύναται να καταργηθούν με μεταγενέστερη γενική διάταξη νόμου.

· Οι απαλλαγές που αποτελέσαν αντικείμενο Συμβάσεων οι οποίες στη συνέχεια κυρώθηκαν με νόμο, καθότι δεν δύναται να καταργηθούν με μεταγενέστερη γενική διάταξη νόμου. Για την κατάργηση οποιασδήποτε τέτοιας απαλλαγής απαιτείται τροποποίηση της αρχικής Σύμβασης.

· Τα αντασφάλιστρα. Κατά πάγια διοικητική πρακτική και δικαστηριακή νομολογία τα αντασφάλιστρα δεν υπόκεινταν σε φόρο κύκλου εργασιών κατά την έννοια των καταργηθεισών διατάξεων του άρθρου 14 του α.ν.1524/1950, ο οποίος κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.1620/1951 (Α΄ 2) και συνεπώς δεν υπόκεινται σε φόρο ασφαλίστρων και δεν περιλαμβάνονται στα απαιτητά ασφάλιστρα (Εγκύκλιος με αρ. πρωτ. Π.21327/Αρ. Εγκ. 181/1950, ΝΣΚ 876/1937, ΔΕφΑθ 829/1962).

Β. Λοιπά θέματα

Επί των λοιπών θεμάτων για τα οποία έχουν τεθεί ερωτήματα στην υπηρεσία μας, δίδονται οι κάτωθι οδηγίες:

i. Ασφάλιστρα επί καπνών σε φύλλα:

Στα ασφάλιστρα για την κάλυψη κινδύνου πυρκαγιάς επί καπνών σε φύλλα, διατηρείται και εξακολουθεί να εφαρμόζεται συντελεστής 15% (Υπ΄ αριθμ. 1093733/704/Τ&ΕΦ/ ΠΟΛ 1126/2006).

ii. Ακύρωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων:

Κατά την περίπτωση ακύρωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων, δεν συντρέχουν λόγοι επιστροφής του φόρου ασφαλίστρων ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, καθόσον το αχρεώστητο θα πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο απόδοσης του φόρου και δεν παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής του φόρου αυτού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Please follow and like us:

Με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη οι θέσεις μαθητείας.

Με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη οι θέσεις μαθητείας.

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

Με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη οι θέσεις μαθητείας

Οι μαθητευόμενοι έχουν όλα τα δικαιώματα, σύμφωνα με τη θεσμοθέτηση που ακολουθείται για τους μαθητές των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ, τη σχετική νομοθεσία και τη σύμβαση. Τι αναφέρει η ΚΥΑ των αρμόδιων υπουργείων.

Το κανονιστικό πλαίσιο ποιότητας μαθητείας καθορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Εργασίας, Οικονομίας, Οικονομικών και Παιδείας, σύμφωνα με την οποία οι ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς κανέναν εργαζόμενο, μπορούν να δέχονται έναν μαθητευόμενο.

Οι εργοδότες που απασχολούν από ένα έως δέκα άτομα μπορούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας που αντιστοιχούν στο 25% (ένα έως δύο άτομα) των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας.

Ειδικότερα, για εργοδότες που απασχολούν από ένα έως πέντε άτομα το αποτέλεσμα της ποσόστωσης στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ για εργοδότες που απασχολούν από έξι έως δέκα άτομα τα αποτελέσματα της ποσόστωσης στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω.

Οι εργοδότες που απασχολούν από δέκα άτομα και πάνω μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας, με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος.

Οι εργοδότες που απασχολούν πάνω 250 εργαζόμενους μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας ανά υποκατάστημα, με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος.

Tα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία δεν διαθέτουν υποκαταστήματα, μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των υπαλλήλων.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ, οι μαθητευόμενοι έχουν όλα τα δικαιώματα, σύμφωνα με τη θεσμοθέτηση που ακολουθείται για τους μαθητές των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ, τη σχετική νομοθεσία και τη σύμβαση. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι παρέχεται αμοιβή το 75% του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Επίσης, οι μαθητευόμενοι έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για το διάστημα της μαθητείας.

Σημειώνεται ότι ως μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Ο μαθητευόμενος συνδέεται με σύμβαση μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Η μαθητεία υλοποιείται με βάση πρόγραμμα μάθησης, το οποίο επιμερίζεται στον χώρο εργασίας και στην εκπαιδευτική δομή. Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και σε συγκεκριμένη ειδικότητα.

Η σύμβαση μαθητείας συνάπτεται μεταξύ μαθητευόμενου και εργοδότη και συνυπογράφεται από τον διευθυντή της οικείας εκπαιδευτικής δομής στην περίπτωση των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ή θεωρείται από τον διευθυντή της οικείας εκπαιδευτικής δομής στην περίπτωση των ΕΠΑΛ/ΙΕΚ και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του προγράμματος μάθησης στον χώρο εργασίας, διάρκειας ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος μαθητείας.

Πηγή: http://www.euro2day.gr/

Please follow and like us:

ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα για την πρόσληψη ανέργων άνω των 50.

ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα για την πρόσληψη ανέργων άνω των 50.

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα για την πρόσληψη ανέργων άνω των 50

Αύριο, Πέμπτη, στις 10 το πρωί, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο δύο νέων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, για την πρόσληψη σε θέσεις πλήρους απασχόλησης συνολικά 15.000 ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών.

Οι προσλήψεις θα γίνουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Οι 5.000 θέσεις αφορούν ανέργους άνω των 50 ετών που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, είναι δηλαδή εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα άνω των έξι μηνών και των 12 μηνών αντίστοιχα και οι οποίοι θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης (Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση).

Οι 10.000 θέσεις αφορούν εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα άνω των τριών μηνών και στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν εργοδότες που κατά το μήνα υποβολής των αιτήσεων απασχολούν προσωπικό έως 20 άτομα με πλήρη απασχόληση (Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών).

Οι επιχειρήσεις, προκειμένου να ενταχθούν στα προγράμματα δεν πρέπει πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους κατά τη διάρκεια του 12μηνου -για το πρόγραμμα των 5.000 θέσεων- ή του τριμήνου –για το πρόγραμμα των 10.000 θέσεων- πριν από την υποβολή της αίτησης. Διατηρούν επίσης το προσωπικό τους καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος.

Το ύψος της επιχορήγησης και στα δύο προγράμματα ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη και οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας- με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως.

Η διάρκεια επιχορήγησης ανά πρόγραμμα είναι η ακόλουθη:

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση:

Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε ιδιαίτερη μειονεκτική θέση (διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών) η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα μήνες. Σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματος η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για τρεις επιπλέον μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση δεν ισχύει η δέσμευση.

Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (διάρκεια ανεργίας έξι έως 12 μήνες) η διάρκεια της επιχορήγησης είναι εννέα μήνες χωρίς δυνατότητα επέκτασης. Οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό τους για τρεις επιπλέον μήνες.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών:

Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών) η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για εννέα μήνες. Σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματος η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για τρεις επιπλέον μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση δεν ισχύει η δέσμευση.

Για την πρόσληψη μη μακροχρόνια ανέργων (διάρκεια ανεργίας τρείς έως 12 μήνες) η διάρκεια επιχορήγησης είναι εννέα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα μήνες. Σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματος, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για έξι επιπλέον μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για τρεις επιπλέον μήνες.

Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα ανωτέρω προγράμματα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) αίτηση υπαγωγής – υπεύθυνη δήλωση που αφορά στο εκάστοτε πρόγραμμα και εμπεριέχει την εντολή κενής θέσης, (εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις), με την προϋπόθεση ότι έχουν παραλάβει κλειδάριθμο από τα ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της περιοχής τους, με τον οποίο έχουν πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (e-services).

Ο ΟΑΕΔ παρέχει στους ενδιαφερόμενους εργοδότες – επιχειρήσεις πρόσβαση στα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ανέργων, με βάση την ειδικότητά τους, την περιοχή στην οποία διαμένουν αλλά και σε πληροφορίες για την εργασιακή εμπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης και τις δεξιότητες του ανέργου. Σημειώνεται ότι ο εργοδότης έχει πρόσβαση μόνον στα καταχωρισμένα στοιχεία βιογραφικού των ανέργων (ειδικότητα, εργασιακή εμπειρία, εκπαίδευση) και όχι στα προσωπικά τους στοιχεία.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης του ΟΑΕΔ, να διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης, να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. Καλούνται να συμπληρώσουν ή να επικαιροποιήσουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα, είτε ως πιστοποιημένοι χρήστες με τη χρήση κλειδαρίθμου μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, είτε με τη συνεργασία Εργασιακού Συμβούλου στα ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ.

Οι δαπάνες για την εφαρμογή των προγραμμάτων προβλέπεται να καλυφθούν από τον λογαριασμό του ΕΛΕΚΠ και ειδικότερα του κλάδου ΛΑΕΚ.

Αναλυτικότερα, οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στα ανωτέρω Προγράμματα αναγράφονται στις σχετικές Δημόσιες Προσκλήσεις που είναι αναρτημένες στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/

Please follow and like us:

ΔΕΗ: Πως να «παγώσετε»… οφειλές 500 ευρώ.

ΔΕΗ: Πως να «παγώσετε»… οφειλές 500 ευρώ.

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

ΔΕΗ: Πως να «παγώσετε»… οφειλές 500 ευρώ

Χρωστάς στη ΔΕΗ λογαριασμούς συνολικού ύψους 600 ευρώ; Αν πληρώσεις τα 100 τότε η οφειλή των υπολοίπων 500 ευρώ “παγώνει” μέχρι το τέλος του χρόνου.

Κάπως έτσι, η δημόσια επιχείρηση επιδιώκει να παροτρύνει τους οφειλέτες του 500άρικου… να σπεύσουν και να υπαχθούν στο σχετικό πρόγραμμα διακανονισμού.

Και δεν είναι και λίγοι… Η ΔΕΗ τους έχει υπολογίσει σε 1.070.352 που έχουν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 174.704.240 ευρώ. Πρόκειται για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις που ηλεκτροδοτούνται από τη χαμηλή τάση και η εταιρία έχει βάλει σαν στόχο την είσπραξη όσο το δυνατόν περισσότερων χρημάτων.

Το πρόγραμμα διακανονισμού για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των 500 ευρώ ξεκινά σε επτά μέρες, για την ακρίβεια η υποβολή αιτήσεων αρχίζει από την 1η Μαρτίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 30 Απριλίου.

Από τη στιγμή που θα υπαχθούν στη ρύθμιση το χρέος των 500 ευρώ “παγώνει”, δηλαδή αναστέλλεται η πληρωμή του μέχρι το τέλος του 2017. Αν ο οφειλέτης από κει και πέρα είναι συνεπής, εμπρόθεσμος, στην πληρωμή των τρεχόντων λογαριασμών – έως την ημερομηνία λήξεως τους – τότε θα επωφελείται και με έκπτωση 10% επί της αξίας της χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης των τρεχόντων λογαριασμών, ο οφειλέτης θα χάνει την ευνοϊκή ρύθμιση, αυτόματα. Επίσης η αναστολή πληρωμής του ποσού μέχρι 500 ευρώ για ένα έτος, δεν συνεπάγεται απαλλαγή από τη χρέωση τόκων, ενώ από το συγκεκριμένο πρόγραμμα διακανονισμού εξαιρούνται οι περιπτώσεις ρευματοκλοπής και πελατών που απολαμβάνουν ήδη τιμολογιακών προνομίων (ειδικά τιμολόγια).

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι το τέλος του 2016 οι συνολικές οφειλές εκείνων που έχουν απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος της τάξης των 500 ευρώ ανέρχονται σε 205.787.695 ευρώ. Το συνολικό χρέος έχουν αφήσει 1.172.388 νοικοκυριά και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Από αυτούς μόλις 102.036 έχουν προχωρήσει σε διακανονισμούς συνολικού ύψους 31.083.455 ευρώ. Δηλαδή μόλις το 9% έχει ρυθμίσει το 15% των 205,7 εκατ. ευρώ.

Έτσι, ο μεγαλύτερος όγκος των οφειλετών της κατηγορίας του “500άρικου” δεν έχει διακανονίσει τους απλήρωτους λογαριασμούς και είτε δεν συμμετείχε στο περσινό πρόγραμμα των 36 δόσεων είτε υπάχθηκε στη ρύθμιση αλλά την έχασε… μη καταβάλλοντας κάποια μηνιαία ποσά.

Για τη ΔΕΗ οι καταναλωτές αυτοί είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος… καθώς τα συνολικά χρέη τους είναι υψηλά και αποτελούν μεγάλη πηγή άντλησης της ρευστότητας που έχει τόσο ανάγκη.

Πέραν, όμως, αυτών που χρωστούν ακριβώς 500 ευρώ, στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν κι εκείνοι που οφείλουν κάτι παραπάνω από το συγκεκριμένο ποσό. Για παράδειγμα αν κάποιος χρωστά 550 ή 600 ή 700 ευρώ, μπορεί να πληρώσει τη διαφορά και έτσι τα 500 ευρώ χρέος να “παγώσουν”.

Να σημειωθεί ότι μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου, στις 28, λήγει και το πρόγραμμα “δεύτερη ευκαιρία” της ΔΕΗ. Αφορά σε εκείνο των 36 δόσεων και σε όσους δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν πέρυσι με αποτέλεσμα η ρύθμιση να διακοπεί. Με τη ρύθμιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα διακανονισμού του συνόλου της οφειλής τους (δόσεις που δεν καταβλήθηκαν και τρέχοντες λογαριασμοί)κατόπιν αιτήσεως τους έως τις 28 Φεβρουαρίου, σε αριθμό δόσεων ίσο με τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων εκ των αρχικώς συμφωνηθέντων.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης.

Πηγή: http://www.enikonomia.gr

Please follow and like us:

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου από υπεργολάβο ανώνυμης τεχνικής εταιρείας για την εκτέλεση των εργασιών ε

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου από υπεργολάβο ανώνυμης τεχνικής εταιρείας για την εκτέλεση των εργασιών ενός έργου πρασίνου, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (ν. 4308/2014) και χρόνος κτήσης του σχετικού εισοδήματος.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄, Δ’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 210 – 33.75.312, 210 – 36.27.090

ΦΑΞ: 210 – 33.75.001, 210 – 3615052

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦ Β 1021836 ΕΞ2017

ΠΡΟΣ: …

ΚΟΙΝ:1….

2….

ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου από υπεργολάβο ανώνυμης τεχνικής εταιρείας για την εκτέλεση των εργασιών ενός έργου πρασίνου, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (ν. 4308/2014) και χρόνος κτήσης του σχετικού εισοδήματος.

ΣΧΕΤ: Η από ….

Απαντώντας στη σχετική αίτηση, η οποία υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας από τον κ. … για λογαριασμό της εταιρείας «…», αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 4308/2014, σε περίπτωση κατασκευής έργου, το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα, από την περίοδο στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί. Σημειώνεται ότι ο καθοριζόμενος, για κάθε περίπτωση χρόνος έκδοσης του τιμολογίου από το νόμο, δεν είναι δυνατόν να παραταθεί από συμφωνία, έγγραφη ή προφορική, των εμπλεκόμενων μερών (σχετ. εγκύκλιος ΠΟΛ. 1003/2014, όπως ισχύει).

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του.

4. Με την ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιό μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. ( ν.4172/2013), διευκρινίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι για την υπαγωγή εισοδήματος σε φόρο απαιτείται να συντρέχουν για το εισόδημα αυτό σωρευτικά δύο προϋποθέσεις: α) να έχει καταστεί δεδουλευμένο εντός του οικείου φορολογικού έτους και β) να έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής του εντός του ίδιου έτους. Οι δύο αυτές προϋποθέσεις για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2015 και μετά είναι ανάλογες με τις τιθέμενες από τα άρθρα 11 και 13 του ν. 4308/2014 προϋποθέσεις σχετικά με το χρόνο έκδοσης τιμολογίου ή στοιχείου λιανικής πώλησης. Επομένως, το εισόδημα θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι αποκτάται στο χρόνο που υπάρχει υποχρέωση έκδοσης των προβλεπόμενων παραστατικών, καθόσον κατά το χρόνο αυτό πληρούνται και οι δύο ως άνω προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που το σχετικό παραστατικό εκδίδεται εντός του επόμενου φορολογικού έτους, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014 (μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα), αλλά αφορά το προηγούμενο φορολογικό έτος, το σχετικό εισόδημα θεωρείται ότι έχει αποκτηθεί στο φορολογικό έτος το οποίο αφορά, δηλαδή το προηγούμενο. Όταν δεν έχει αποκτηθεί δικαίωμα είσπραξης για παροχή υπηρεσίας που διαρκεί πέραν του φορολογικού έτους, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η παροχή του συνόλου ή μέρους της υπηρεσίας αυτής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του προβλεπόμενου παραστατικού (β’ προϋπόθεση), το εισόδημα που καθίσταται λογιστικώς δεδουλευμένο δεν θεωρείται εισόδημα του φορολογικού έτους εντός του οποίου καθίσταται λογιστικώς δεδουλευμένο, αλλά του φορολογικού έτους εντός του οποίου ολοκληρώνεται το σύνολο ή μέρος της παροχής και υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του σχετικού παραστατικού.

5. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησης και με βάση όσα μας διευκρινίσθηκαν προφορικά, προκύπτει ότι η εταιρεία «…» ανέλαβε υπεργολαβικά το 1/3 των εργασιών ενός έργου πρασίνου (καθαρισμός πρανών, βοτάνισμα, συντήρηση πρασίνου, κλπ) από άλλο εργολάβο. Το έργο ξεκίνησε εντός του φορολογικού έτους 2015, η διάρκειά του είναι ετήσια και η αμοιβή της εταιρείας καθορίστηκε ως το 1/3 της αμοιβής του εργολάβου μειωμένο κατά το 1/3 των εξόδων του εργολάβου. Η πιστοποίηση των εργασιών της εταιρείας έλαβε χώρα μετά την πιστοποίηση των εργασιών του εργολάβου από τον κύριο του έργου και για την περίοδο του Δεκεμβρίου 2015 έλαβε χώρα εντός του μηνός Φεβρουαρίου 2016.

6. Ενόψει των ανωτέρω, δεδομένου ότι η εκτέλεση τμήματος αναληφθέντος έργου πρασίνου έχει ανατεθεί από την ανάδοχο-εργολήπτρια εταιρία σε υπεργολάβο, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τον υπεργολάβο προς την ανάδοχο εταιρία του υπόψη έργου, έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις της περ. β΄ του άρθρου 11 του ν. 4308/2014, ήτοι το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι τη 15η μέρα του επόμενου μήνα από την ολοκλήρωση και παράδοση του τμήματος του έργου στον ανάδοχο.

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου αποσυνδέεται από την αρχή του δεδουλευμένου, σχετικά με την αναγνώριση του εσόδου, η οποία δεν προϋποθέτει την έκδοση τιμολογίου, πράγμα που μπορεί να γίνεται και σε μεταγενέστερο χρόνο, το δε τιμολόγιο φέρει την ημερομηνία στην οποία εκδόθηκε (Οδηγία 2006/112/Ε.Ε.).

7. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω συνάγεται ότι ως χρόνος κτήσης του εισοδήματος που αποκτά η εταιρεία «…», ως υπεργολάβος του έργου, για τις εργασίες της περιόδου Δεκεμβρίου 2015, των οποίων η πιστοποίηση από τον κύριο του έργου πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016, νοείται το φορολογικό έτος 2015, εφόσον η ολοκλήρωση και παράδοση του σχετικού τμήματος του έργου στον ανάδοχο πραγματοποιήθηκε μέχρι το τέλος του ίδιου έτους. Στην περίπτωση αυτή, η υποχρέωση έκδοσης του προβλεπόμενου παραστατικού είναι μέχρι την 15η ημέρα του Ιανουαρίου του έτους 2016, ωστόσο, αυτό αφορά στο προηγούμενο φορολογικό έτος, στο οποίο και θεωρείται ότι αποκτάται το σχετικό εισόδημα, καθόσον, κατά τον χρόνο αυτό το υπόψη εισόδημα καθίσταται δεδουλευμένο και παράλληλα αποκτάται το δικαίωμα είσπραξής του, με βάση τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του παρόντος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΑΪΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Please follow and like us:

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ.: 14330/22.02.2017

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ.: 14330/22.02.2017
Δημόσια πρόσκληση Νο3/2017 προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για υποβολή αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8,

Τ.Κ. 17456, ΑΛΙΜΟΣ

Ημερ.: 22-02-2017

Αρ. Πρωτ.: 14330

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο3/2017 ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών»

Please follow and like us:

Κίνδυνος να βρεθούν «ανασφάλιστοι» εκατομμύρια Ελληνες.

Κίνδυνος να βρεθούν «ανασφάλιστοι» εκατομμύρια Ελληνες.

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017

Κίνδυνος να βρεθούν «ανασφάλιστοι» εκατομμύρια Ελληνες

Σπριντ για την έκδοση της ασφαλιστικής ικανότητας από τα στελέχη του ΕΦΚΑ. Φόβοι ότι η μετάπτωση των πληροφοριακών συστημάτων θα οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα. Ορόσημο για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη η 25η Φεβρουαρίου.

Σε αγώνα δρόμου, προκειμένου να αποτρέψουν τον ορατό κίνδυνο να βρεθούν εκτός ιατροφαρμακευτικής κάλυψης χιλιάδες ασφαλισμένοι, κυρίως συνταξιούχοι, επιδίδονται οι μηχανογραφικές υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στις 28 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία ηλεκτρονικής ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας και κάθε πιθανό πρόβλημα στη μετάπτωση από το ένα πληροφοριακό σύστημα στο άλλο ενδέχεται να «πετάξει» εκατομμύρια συνταξιούχους και ασφαλισμένους εκτός συστημάτος. Εάν κάτι τέτοιο συμβεί, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας εργαζομένων στα ταμεία (ΠΟΠΟΚΠ) Αντώνης Κουρούκλης, θα έχει ως αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να προσέρχονται σε νοσοκομεία, ιατρεία, ιατρικά κέντρα και κλινικές και να μην εμφανίζονται στο σύστημα, ή να εμφανίζονται ως ανασφάλιστοι.

Καμπανάκι χτύπησε και η πανελλήνια ομοσπονδία εργαζομένων στο ΙΚΑ, η οποία απέστειλε μάλιστα επιστολή στη διοίκηση του ΕΦΚΑ, όπου τονίζεται ότι διανύουμε ήδη τον δεύτερο μήνα μετά την «πανηγυρική» έναρξη λειτουργίας του υπερταμείου, με εμφανή οργανωτικά, διοικητικά και λειτουργικά προβλήματα στις υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την ΠΟΣΕ ΙΚΑ, οι εργαζόμενοι στα γκισέ της συναλλαγής εισπράττουν καθημερινά με βίαιο τρόπο την ταλαιπωρία των συναλλασσόμενων. Μάλιστα, πρόσφατα σημειώθηκε νέο επεισόδιο προπηλακισμού υπαλλήλου στο υποκατάστημα Αγίας Σοφίας Πειραιά, με τη λύση να δίνεται στο αστυνομικό τμήμα. Οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ καλούν τη διοίκηση να προβεί άμεσα και έγκαιρα σε όλες εκείνες τις παρεμβάσεις που απαιτούνται, για να γίνει ομαλά η σχετική ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας. Σε διαφορετική περίπτωση, τονίζουν, είναι δεδομένο ότι θα ζήσουμε έκρυθμες καταστάσεις.

Η διοίκηση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμά ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ομαλά, χωρίς προβλήματα, όμως εργαζόμενοι στη μηχανογράφηση θεωρούν ημερομηνία-ορόσημο την 25η Φεβρουαρίου, καθώς θα φανεί εάν το σύστημα είναι ικανό να “σηκώσει” χωρίς προβλήματα τη μετάπτωση.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η βίαιη ενοποίηση στον ΕΦΚΑ είχε ως αποτέλεσμα τεράστια οργανωτικά, διοικητικά και λειτουργικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα, σημαντικά διοικητικά και επιχειρησιακά κενά, τα οποία παρουσιάζει στην καθημερινή του λειτουργία ο ΕΦΚΑ. Προβληματική αναμένεται και η πορεία των εσόδων, μετά το συνεχιζόμενο «αλαλούμ» με τις εισφορές. Στον αέρα βρίσκεται το πρόγραμμα απονομής των δεκάδων χιλιάδων συντάξεων, που παραμένουν σε εκκρεμότητα για δύο ή και τρία χρόνια.

Παραμένουν τα 50 ένσημα για την ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας

Να σημειωθεί πάντως, ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας αναμένεται να καταθέσει ρύθμιση, με την οποία θα δίνεται δυνατότητα ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας για ένα ακόμη έτος, σε όσους εργαζόμενους έχουν το λιγότερο 50 ένσημα κατά τον προηγούμενο χρόνο, είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο.

Αναλυτικά, η διάταξη, που στην πράξη θα είναι μια επανάληψη της προηγούμενης, θα προβλέπει την ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας για άλλο ένα έτος, για:

*Ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ, πρώην ΙΚΑ και τα μέλη της οικογένειάς τους. Προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2016), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο.

* Άνεργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α’ 273), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

* Εργαζόμενους των επιχειρήσεων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ», «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης.

* Πωλητές Λαϊκού Λαχείου, οι οποίοι υπάγονται στο κεφάλαιο ΙΓ του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.

Ρούλα Σαλούρου

salourou@euro2day.gr

Πηγή: http://www.euro2day.gr/

Please follow and like us:

Συνάντηση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κ. Γεώργιο Πιτσιλή (17/02/2017) – Αναμένεται π

Συνάντηση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κ. Γεώργιο Πιτσιλή (17/02/2017) – Αναμένεται παράταση των ΜΥΦ.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2017

Θέμα: Συνάντηση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Συνάντηση είχε σήμερα ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κ. Γεώργιο Πιτσιλή. Η συζήτηση έγινε σε θετικό και ειλικρινές κλίμα και μεταξύ άλλων συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τόσο τον κλάδο όσο και την διαδικασία και τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων.

Σχετικά με το θέμα του αιτήματος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για παράταση των ΜΥΦ, ο κ. Πιτσιλής δήλωσε ότι αναμένεται και θα ανακοινωθεί η παράταση μέσα στις επόμενες μέρες

Please follow and like us: