Μειώνεται ο ΦΠΑ στις εργασίες επισκευής πλοίων.

Print Friendly, PDF & Email

Μειώνεται ο ΦΠΑ στις εργασίες επισκευής πλοίων.

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016

Μειώνεται ο ΦΠΑ στις εργασίες επισκευής πλοίων

Απλοποιούνται οι διαδικασίες με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις ναυπήγησης και επισκευής πλοίων να λειτουργήσουν µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και με τον τρόπο αυτό ανάβει το πράσινο φως προκειμένου να μειωθεί ο ΦΠΑ για ναυπηγικές εργασίες σε πλοία που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική ναυσιπλοΐα.

Με τη διάταξη όπως αναφέρει η Ναυτεμπορική που περιλαμβάνεται στο άρθρο 104 του σχεδίου νόμου «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής Αποκάλυψη Αδήλωτων Εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» τροποποιείται το άρθρο 39 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις ναυπήγησης και επισκευής πλοίων να λειτουργήσουν µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα µε βάση διαδικασία που καθορίζεται µε απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Πηγή: http://www.enikonomia.gr/

(Visited 13 times, 1 visits today)
Please follow and like us: