Διευκρινίσεις σχετικά με τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας.

Print Friendly, PDF & Email

Διευκρινίσεις σχετικά με τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας : 10184 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Χρ. Μήλιου

Τηλέφωνο : 2103375314-6

Fax : 2103375001

e-mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦΑ1130889 ΕΞ2016

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας.

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ.πρωτ. -2016 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου αναφορικά με την αποδοχή, για τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό, της Αίτησης για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (δίγλωσσο έντυπο) που προσκομίζει φορολογούμενος ο οποίος δεν αποκτά εισόδημα στη χώρα μας, διευκρινίζεται ότι, βάσει των οριζομένων στην παρ.2 της ΠΟΛ.1058/2015, αυτή γίνεται δεκτή, δεδομένου ότι ενσωματώνει το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α/α

ΘΑΝ. ΣΑΦΑΡΗΣ

(Visited 16 times, 1 visits today)
Please follow and like us: