Κονδύλι 56 εκατ. ευρώ για «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Print Friendly, PDF & Email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 09:15
Κονδύλι 56 εκατ. ευρώ για «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Περισσότερα από 56 εκατ. ευρώ εξασφαλίστηκαν προς το παρόν και διατίθενται άμεσα για την αύξηση των δικαιούχων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον». Σε πρώτη φάση, η υπαγωγή στο εν λόγω πρόγραμμα αφορά 5.046 νοικοκυριά συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 56.462.314,33 ευρώ. Η υπαγωγή έγινε ανά περιφέρεια με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης. Από τις 22 Αυγούστου 2016 οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα προβούν σε επικοινωνία με τους ωφελούμενους πολίτες για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Οι εν λόγω συμβάσεις θα πρέπει να έχουν υπογραφεί εντός 45 ημερών από την ανωτέρω ημερομηνία. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση τίθεται αυτοδίκαια εκτός απόφασης υπαγωγής ώστε να δοθεί δυνατότητα υπαγωγής σε επόμενες στη σειρά αιτήσεις.

Ο τελικός αριθμός των πρόσθετων δικαιούχων που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα αναμένεται να φθάσει τους περίπου 8.000, καθώς πρόκειται να εκταμιευθούν πρόσθετοι πόροι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Έντυπη

(Visited 13 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com