Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους.

Print Friendly, PDF & Email

Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους. Πρωτότυπο έγγραφο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α’, Β’ και Γ’ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδ.: 115 26 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 6987704, 729 FAX: 210 6987730 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015 Αριθ.Πρωτ.2/77159/0026 ΠΡΟΣ: Όλες τις Υ.Δ.Ε. και το Ειδικό Λογιστήριο στο ΥΠΕΘΑ ΘΕΜΑ: «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους». ΣΧΕΤ.: Έγγραφό μας αριθ. 2/72060/0026/11.11.2015 (ΑΔΑ: 7Τ2ΘΗ-Ε1Δ) Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, και με σκοπό την ομαλή εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού, τρέχοντος οικονομικού έτους, και την αποφυγή ακυρώσεων χρηματικών ενταλμάτων (ΧΕ) για τα οποία έχει προηγηθεί έκδοση γραμματίου είσπραξης από τις Δ.Ο.Υ. της χώρας σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα: 1. Ορίζουμε όπως, όλα τα σχετικά αιτήματα συμψηφισμών θα πρέπει να αποσταλούν προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., το αργότερο μέχρι και την 18-12-2015, δεδομένου ότι ο υπολειπόμενος χρόνος για την εκτέλεσή τους είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. 2. Εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις πληρωμής δαπανών θα αντιμετωπίζονται κατόπιν σχετικής συνεννόησης όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών. 3. Εφιστούμε την προσοχή για την άμεση εξόφληση των ΧΕ μετά την λήψη απάντησης περί διενέργειας σχετικού συμψηφισμού, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις η έκδοση γραμματίων είσπραξης από τις Δ.Ο.Υ συνεπάγεται την δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μαρία Νιφόρου

(Visited 6 times, 1 visits today)
Please follow and like us: