Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού παράβολου πεντακοσίων (500) ευρώ.

Print Friendly, PDF & Email

Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού παράβολου πεντακοσίων (500) ευρώ.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 101 91 Παπάγου

Πληροφορίες : Α. Καραγιάννη

Τηλέφωνο : 213 1308464

Fax : 210 6508491

Παπάγου, 30 / 11 / 2015

Αρ. Πρωτ.: Γ4 / οικ. 73596 / 3792

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας

• Γ ενικούς Διευθυντές Μεταφορών

• Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τ μήματα,

Γ ραφεία

ΚΟΙΝ.: Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών

(Ιδίου Υπουργείου)

Υπουργείο Οικονομικών

Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων &

Διοικητικής Υποστήριξης

Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, 18346 Αθήνα

(και στο e-mail: eparavolo@gsis.gr)

ΘΕΜΑ : Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού παράβολου πεντακοσίων (500) ευρώ

Σας γνωρίζουμε ότι από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015, θα είναι δυνατή η έκδοση

ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ της υπ’ αριθμ. Β1 / οικ.7397 / 786 / 2012 (ΦΕΚ 249 Β’) υ.α. για τη θέση σε κυκλοφορία ιδιόκτητου ή μισθωμένου ΦΔΧ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3887/2010 (ΦΕΚ 174 Α’), όπως ισχύει.

Στην εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν:

Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Μεταφορών / Άδειες Οδήγησης – Άδειες Κυκλοφορίας

Κατηγορία Παραβόλου: Εισφορά / όχημα για κάθε νέο ΦΔΧ (αρχική χορήγηση)

Τύπος Παραβόλου: Ιδιόκτητο ή μισθωμένο για οδ. Εμπορ/κες μεταφορές

Ο Διευθυντής

Τρ. Παπατριανταφύλλου

(Visited 28 times, 1 visits today)
Please follow and like us: