Δηλώσεις υπεραξίας αυτοκινήτων – μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης.

Print Friendly, PDF & Email

Δηλώσεις υπεραξίας αυτοκινήτων – μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩN

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. : 210 3375315-6

ΦΑΞ : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2015

Αρ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1148506 ΕΞ 2015

ΠΡΟΣ: Όλες τις Δ.Ο.Υ

ΘΕΜΑ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΚΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με αφορμή την υποβολή γραπτών και προφορικών ερωτημάτων, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι, κατά την μεταβίβαση αυτοκινήτων-μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης από επιτηδευματίες, οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.1146/72 εξακολουθούν να ισχύουν και δεν έχουν καταργηθεί.

Συνεπώς, οι δηλώσεις υπεραξίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων εξακολουθούν να υποβάλλονται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Στην περίπτωση κατάργησης των εν λόγω διατάξεων θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος Αυτοτελούς

Τμήματος Διοίκησης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ε. Σαΐτης

(Visited 15 times, 1 visits today)
Please follow and like us: