Αυτά είναι τα νέα φόρο – πρόστιμα

Print Friendly, PDF & Email

Αυτά είναι τα νέα φόρο – πρόστιμα
9

Του Σπύρου Δημητρέλη

Σε πλήρη αλλαγή της φιλοσοφίας του φορολογικού ελέγχου και των κυρώσεων για όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις προχώρησε υπό την καθοδήγηση της τρόικας το υπουργείο Οικονομικών. Από τα αυτοτελή πρόστιμα για κάθε απόδειξη που διαπιστώνεται ότι δεν έχει εκδοθεί πηγαίνουμε σε ένα καθεστώς όπου ο φορολογικός μηχανισμός δεν ασχολείται με την επιβολή προστίμων αλλά με την ουσιαστική στόχευση κατά της φοροδιαφυγής μέσω ενεργοποίησης ουσιαστικών φορολογικών ελέγχων.

Ας δούμε πως γίνεται αυτό. Με το καθεστώς που καταργήθηκε, για κάθε απόδειξη που διαπιστωνόταν ότι δεν έχει εκδοθεί από μια επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία επιβαλλόταν αυτοτελές πρόστιμο 250 ευρώ για κάθε απόδειξη. Για παράδειγμα, αν οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων διαπίστωναν ότι μια ταβέρνα δεν είχε εκδώσει 10 αποδείξεις της επιβαλλόταν συνολικό πρόστιμο 2.500 ευρώ. Ωστόσο, είχε διαπιστωθεί όχι μόνο ότι η εισπραξιμότητα αυτών των προστίμων ήταν εξαιρετικά περιορισμένη (ουσιαστικά μηδενική), αλλά και ότι δεν έφερνε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα στη φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων. Στην πράξη οι ταμειακές μηχανές έπαιρναν μπροστά όταν οι επιχειρήσεις μάθαιναν ότι το ΣΔΟΕ “κόβει βόλτες” στην περιοχή.

“Η φιλοσοφία της πρόληψης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αλλάζει ριζικά”, λέει αρμόδια πηγή του υπουργείου Οικονομικών. “Από τα αυτοτελή πρόστιμα περνάμε στη βεβαίωση λογικών προστίμων με βάση την αξία κάθε συναλλαγής και ενεργοποίηση του φορολογικού μηχανισμού στις περιπτώσεις υποτροπής”.

Με το νέο καθεστώς επιβάλλεται:

– Ο φόρος που αναλογεί στη συναλλαγή και ως πρόστιμο το 50% του φόρου που προκύπτει για την αξία της συναλλαγής στην οποία δεν εκδόθηκε η απόδειξη

– Σύνολο του ΦΠΑ που αναλογεί στη συναλλαγή και ως πρόστιμο το 50% του ΦΠΑ που περιλαμβάνει η συναλλαγή.

Ας δούμε ένα παράδειγμα. Ένα κατάστημα δεν εξέδωσε μια απόδειξη αξίας 123 ευρώ. Θα του επιβληθεί φόρος εισοδήματος 26% επί των 100 ευρώ της συναλλαγής που απεκρύβη, δηλαδή 26 ευρώ καθώς και άλλα 13 ευρώ ως πρόστιμο. Επίσης, θα επιβληθεί ο ΦΠΑ 23 ευρώ καθώς και πρόστιμο 50% του ΦΠΑ, δηλαδή άλλα 11,5 ευρώ. Το συνολικό ποσό που θα κληθεί να πληρώσει για τη μη έκδοση της απόδειξης ανέρχεται σε 73,5 ευρώ. Πρόκειται για σημαντική μείωση σε σχέση με τα 250 ευρώ που ίσχυαν έως την Παρασκευή το βράδυ.

Μόνο που αυτό το μέτρο θα συνοδευτεί από άλλα συμπληρωματικά μέτρα που θα επιτρέψουν στην εφορία να γνωρίζει τι γίνεται σε κάθε ταμειακή μηχανή της αγοράς. Αυτό θα γίνει μέσω της διασύνδεσής τους με το Taxis. Ουσιαστικά στο Taxis θα καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο η έκδοση αποδείξεων από κάθε ταμειακή. Όταν μια ταμειακή σιγεί και κατόπιν επίσκεψης ελεγκτικού συνεργείου (π.χ. σε ένα νησί) ξαναμπαίνει σε λειτουργία, η εφορία θα έχει το νομικό οπλοστάσιο να προχωρήσει σε καθολικό φορολογικό έλεγχο στην επιχείρηση και να της επιβάλλει σε επόμενη φάση ακόμη και κατ΄ εκτίμηση φόρο με βάση τα στοιχεία της φορολογικής της συμπεριφοράς.

(Visited 12 times, 1 visits today)
Please follow and like us: