ΠΟΛ 1215/01.10.2015 Κατάργηση μείωσης συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά – Κοινοποίηση Κοινής Υπο

Print Friendly, PDF & Email

ΠΟΛ 1215/01.10.2015

Κατάργηση μείωσης συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά – Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 2115/Β/30.09.2015).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ

Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

ΤΜΗΜΑ Δ’: ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση 101 84 ΑΘΗΝΑ Καρ. Σερβίας 10

Πληροφορίες Διον. Ζορμπάνος

Τηλέφωνο 210 69.87.469

Fax 210 69.87.408

E – mail vat-customs@200 l.syzefxis.gov.gr

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2015

Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1215

ΠΡΟΣ :

Όπως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ : Κατάργηση μείωσης συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά – Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 2115/Β/30.09.2015)

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ.2 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015, σας κοινοποιούμε την αριθ. 10707/29.09.2015 Κ.Υ.Α του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2115/Β/30.09.2015, με την οποία καταργείται από 01.10.2015 η μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α στα νησιά του Αιγαίου Σαντορίνη (Θήρα), Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Ρόδο και Σκιάθο.

Για την αντιμετώπιση τυχόν θεμάτων που άπτονται της εφαρμογής της κοινοποιούμενης Κ.Υ.Α οδηγίες θα δοθούν με νεώτερη εγκύκλιο.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

(Visited 8 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com