Σχετικά με αγροτικές αποθήκες εντός ορίων οικισμών (άρθρο 30 του Ν. 4269/2014).

Print Friendly, PDF & Email

Σχετικά με αγροτικές αποθήκες εντός ορίων οικισμών (άρθρο 30 του Ν. 4269/2014).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης

Τμήμα Α΄

Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17

Ταχ. Κωδ.: 115 23 Αθήνα

Πληροφορίες: Ε. Μπάκου

Τηλ.: 213-15.15.381

Fax: 210-64.52.606

E-mail: e.bakou@prv.ypeka.gr

Web: www.ypeka.gr

Αθήνα, 25 – 9 -2015

α.π.: 34378

Προς:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχ/σμού

Βασ. Ηρακλείου 12, 54625-Θεσ/νίκη

Κοιν:

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακ-Θράκης

Δ/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχ/σμού

Στρωμνίτσης 53, 54248-Θεσ/νίκη

2. Δήμο Σερρών

Υπηρεσία Δόμησης

Κων. Καραμανλή 36, 62123-Σέρρες

ΘΕΜΑ: Σχετικά με αγροτικές αποθήκες εντός ορίων οικισμών (άρθρο 30 του Ν. 4269/2014)

ΣΧΕΤ.: (α) Το με α.π. 155801/3078/28-7-2015 έγγραφο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (α.π. ΔΠΣ & ΤΓ ΥΠΑΠΕΝ 34378/6-8-2015)

(β) Το με α.π. 915/51470/3-6-2015 έγγραφο ΥΠΑΠΕΝ, Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Αγρ. Ανάπτυξης (α.π. ΠΔΣ & ΤΓ 25878/12-6-2015)

Σε συνέχεια του (α) σχετικού εγγράφου σας με το οποίο διατυπώνετε την άποψη ότι οι αγροτικές αποθήκες μπορούν να εγκατασταθούν εντός ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων ή και προϋφιστάμενων του 1923, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο Ν. 4269/2014 (Α΄142), άρθρο 30, για τις περιοχές εντός των ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων (ή και οικισμών προϋφιστάμενων του 1923) στους οποίους δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις γης, επιτρέπονται μια σειρά από χρήσεις, μεταξύ των οποίων και τα επαγγελματικά εργαστήρια και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης έως 600 τμ ανά γήπεδο. Μετά από σχετικό ερώτημα που απευθύναμε στην αρμόδια θεματική Δ/νση του Υπουργείου σχετικά με το περιεχόμενο της έννοιας των αγροτικών αποθηκών, προέκυψε ότι η έννοια της αγροτικής αποθήκης δεν συνάδει με την εξυπηρέτηση του οικισμού αλλά έχει σχέση με την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της αγροτικής εκμετάλλευσης (β σχετικό).

Κατά συνέπεια έχουμε την άποψη πως στις αποθήκες χαμηλής όχλησης του άρθρου 30 του Ν. 4269/2014 δεν περιλαμβάνονται οι αγροτικές αποθήκες.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ

(Visited 35 times, 1 visits today)
Please follow and like us: