Καταχώρηση λογαριασμού ΔΕΗ.

Print Friendly, PDF & Email

Καταχώρηση λογαρισμού ΔΕΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΤΕ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα

Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)

Fax : 210-3234141

www.elte.org.gr

Αθήνα, 19.01.2015

Αριθμ. Πρωτ.: 1423πε ΕΞ

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ».

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ερωτάται σε ποιο λογαριασμό καταχωρούνται οι λογαριασμοί ΔΕΗ σε εμπορική επιχείρηση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο λογαριασμός που καταχωρούνται είναι ο 62.00.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

(Visited 536 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com