Λειτουργία ορισμένων Δ.Ο.Υ., για την εξυπηρέτηση των υποψήφιων βουλευτών, την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου

Print Friendly, PDF & Email

Λειτουργία ορισμένων Δ.Ο.Υ., για την εξυπηρέτηση των υποψήφιων βουλευτών, την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015, καθώς και των κομμάτων για την επίδοση των προτάσεων των υποψήφιων Βουλευτών Επικρατείας, την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015, για την ανάδειξη στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, των αντιπροσώπων στο Εθνικό Κοινοβούλιο.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ &

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2

Ταχ. Κώδικας :101 84 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο : 210-32.22.516, 32.22.577

Fax : 210-32.30.829

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015

Αρ. Πρωτ: Δ. ΟΡΓ. Δ 1112967 ΕΞ 2015

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Π. Δ.

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία ορισμένων Δ.Ο.Υ., για την εξυπηρέτηση των υποψήφιων βουλευτών, την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015, καθώς και των κομμάτων για την επίδοση των προτάσεων των υποψήφιων Βουλευτών Επικρατείας, την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015, για την ανάδειξη στις εκλογές της 20 ης Σεπτεμβρίου 2015, των αντιπροσώπων στο Εθνικό Κοινοβούλιο».

1. Σύμφωνα με το αριθ. 30082/28.8.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκλογών της Γενικής Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που αφορά στο παραπάνω σε περίληψη θέμα και του οποίου επισυνάπτουμε φωτοαντίγραφο και για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται σε αυτό, καθίσταται αναγκαίο να παραμείνουν ανοικτές οι παρακάτω Δ.Ο.Υ.:

α) Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015, μέχρι την δωδεκάτη νυχτερινή (24:00) ώρα, για την εξυπηρέτηση των υποψήφιων βουλευτών:

– Για την περιοχή των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Δυτικού, Κεντρικού, Βόρειου και Νότιου Τομέα Αθηνών, η Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών.

– Για την περιοχή των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων, η Δ.Ο.Υ. Γ’ Πειραιά.

– Για την περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης, η Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης και

– Για τις περιοχές των λοιπών Νομών της Ελλάδος, η Δ.Ο.Υ. που εδρεύει στην πρωτεύουσα κάθε Νομού και στις περιπτώσεις που λειτουργούν περισσότερες από μία Δ.Ο.Υ. στην πρωτεύουσα, η Α’ Δ.Ο.Υ. Αυτές οι Δ.Ο.Υ. αναγράφονται στον Πίνακα Διανομής του παρόντος, στους αποδέκτες για ενέργεια.

β) Την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015, μέχρι τη δωδεκάτη νυχτερινή (24:00) , για την εξυπηρέτηση των κομμάτων στην υποβολή των προτάσεών τους για τους υποψήφιους Βουλευτές Επικρατείας, μόνο η Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών.

2. Οι Προϊστάμενοι των παραπάνω Δ.Ο.Υ., παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των υποψήφιων βουλευτών, καθώς και των κομμάτων, προβαίνοντας προς τούτο σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (απασχόληση αναγκαίου προσωπικού κ.λπ.).

3. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία επικοινωνίας των Δ.Ο.Υ. (τηλέφωνα, ΦΑΞ, ταχυδρομικές διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα: www.gsis.gr και στην διαδρομή Επικοινωνία/Υπουργείο Οικονομικών, αρχεία: «Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Δ.Ο.Υ. Τελωνείων, Χημείου)» και «Κατάλογος τηλεφώνων και διευθύνσεων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ΣΥΖΕΥΞΙΣ-Δ.Ο.Υ.-ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ».

4. Οι Προϊστάμενοι των Φορολογικών Περιφερειών, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται να επιβλέψουν για την ορθή εφαρμογή του.

5. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο οποίο, επίσης, κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την παροχή της αναγκαίας συνδρομής προς τις προαναφερθείσες Δ.Ο.Υ., ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη προσέλευση των υποψηφίων ή των εκπροσώπων τους σε αυτές, κατά τις παραπάνω ημέρες και ώρες, για την προμήθεια του παραβόλου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ακριβές Αντίγραφο

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Ο/Η Προϊστάμενος/η του Αυτοτελούς

Τμήματος Διοίκησης

(Visited 18 times, 1 visits today)
Please follow and like us: