Monthly Archives: September 2015

Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, τροποποίησης καταστατικού ΟΕ.

ΓΕΜΗ Αρ. Πρωτ. 455/28.09.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, τροποποίησης καταστατικού ΟΕ.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Αθήνα, 28, Σεπτεμβρίου 2015

Αρ. Πρωτ. 455

Προς :

• Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Σερρών

Κοινοποίηση :

• Γενική Γραμματεία Εμπορίου – Δ/νση Εταιρειών & ΓΕΜΗ

• Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΚΕΕΕ Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων

• Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων

Θέμα : «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, τροποποίησης καταστατικού ΟΕ»

Σχετικά : Επιστολή σας, με e-mail από 16-09-2015 και α.π. ΕΣ 435/18-09-2015

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, ως προς «την αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, τροποποίησης καταστατικού για αποχώρηση εταίρου από ΟΕ, το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ στις 16/09/2015, ενώ είχε ημερομηνία σύνταξης 09/01/2015 (δηλ. περίπου εννέα μήνες πρίν την υποβολή του)», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής :

– Μπορείτε να προχωρήσετε στην καταχώριση στο ΓΕΜΗ του συμφωνητικού, τροποποίησης καταστατικού, με ημερομηνία καταχώρισης την ημερομηνία υποβολής του και αφού αυτό σας υποβληθεί α) κωδικοποιημένο, με όλα τα άρθρα του καταστατικού όπως θα ισχύουν μετά την τροποποίηση (σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της ΥΑ Κ1-884/οικ/19-04-2012 -ΦΕΚ 1420/Β/30-04-2012) και β) θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και από το Ταμείο Νομικών της Περιοχής σας.

– Ως εκ του περισσού σας ενημερώνουμε ότι, η τροποποίηση του καταστατικού επέρχεται με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ (σύμφωνα με την παράγραφο 1, εδάφιο γ, του άρθρου 15 του Ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και όχι από την ημερομηνία υπογραφής του.

Ο

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Σφακινάκης

Please follow and like us:

Αποδεικτικό γλωσσομάθειας προγράμματος σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης.

Αποδεικτικό γλωσσομάθειας προγράμματος σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης.

Πρωτότυπο έγγραφο

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πληροφορίες: Μ.Τζωρτζάκη

Τηλέφωνο: 213 136 1220

Fax: 213 136 1239

Ε-mail: tada1.metanastefsi@ypes.gr

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2

Τ.Κ. 105 63 Αθήνα

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Α.Π.: 62868/2015

Προς:

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας

Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Θέμα : « Αποδεικτικό γλωσσομάθειας προγράμματος σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης ».

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής από τους ενδιαφερόμενους -κατά την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής για επαγγελματική κατάρτιση (άρθρο 44, ν.4251/2014) – αποδεικτικού επάρκειας γνώσης της γλώσσας που διδάσκεται το πρόγραμμα σπουδών, τα οποία θα πρέπει να είναι επιπέδου Β1, σύμφωνα με την αριθ. 30825/2014 κυα (1528 Β’), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι το θέμα των τίτλων/πιστοποιητικών που βεβαιώνουν το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας πρόκειται να ρυθμιστεί με την έκδοση υπουργικής απόφασης, μεταβατικά και μέχρι τον καθορισμό των εν λόγω θεμάτων από το αρμόδιο Υπουργείο , οι υπηρεσίες σας δύνανται να ανατρέχουν και να αναζητούν τα αποδεικτικά που προβλέπονται στο «Παράρτημα Ε’- Τίτλοι γλωσσομάθειας-Τρόποι Απόδειξης» του ΑΣΕΠ, τα οποία προσδιορίζονται στο πλαίσιο του καθορισμού προσόντων διορισμού σε θέσεις του δημόσιου φορέα. Ο σχετικός κατάλογος διατίθεται στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.asep.gr/asep/site/home/Library/Attach+Files/mob_E.csp

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου του Β1 επιπέδου γίνονται δεκτά, καθώς αποδεικνύουν και τη γνώση του ζητούμενου επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Ο Γενικός Γραμματέας

Β.Παπαδόπουλος

Please follow and like us:

Καθολική πρόσβαση στο ίντερνετ σχεδιάζουν Ζούκερμπεργκ και Γκέιτς

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Καθολική πρόσβαση στο ίντερνετ σχεδιάζουν Ζούκερμπεργκ και Γκέιτς

AFP

Ο ιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΟΗΕ, Γκέιτς Μπιλ

Κοινή δράση για καθολική πρόσβαση στο ίντερνετ από όλο τον πλανήτη, αναλαμβάνουν ο ιδιοκτήτης του Facebook Μαρκ Ζούκερμπεργκ και ο ιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς.

Οι δύο άνδρες που συγκαταλέγονται μεταξύ των   «κολοσσών» του ίντερνετ, αποφάσισαν με αυτό τον τρόπο να συνεισφέρουν στην προσπάθεια του ΟΗΕ για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, στόχος που θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί μέχρι το 2030.

Το Σάββατο, Ζούκερμπεργκ και Γκέιτς σε κοινή τους δήλωση, ανακοίνωσαν στον ΟΗΕ ότι στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν κοινή πρόσβαση στο ίντερνετ.

«Όταν οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στα εργαλεία και στη γνώση του Ίντερνετ, έχουν πρόσβαση σε μέσα που καθιστούν τη ζωή καλύτερη για όλους εμάς. Το Ίντερνετ ανήκει σε όλους, θα πρέπει να είναι προσβάσιμο απ’ όλους», αναφέρεται στην δήλωση που υπογράφεται ακόμα  και από τους Τζίμι Γουέιλς, συνιδρυτή της δωρεάν διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia, και τον τραγουδιστή των U2 Μπόνο.

Το ποσό που θα διατεθεί για αυτόν τον σκοπό, δεν έγινε γνωστό.

Please follow and like us:

Νέο ρεκόρ του τουρισμού τον Αύγουστο.

Νέο ρεκόρ του τουρισμού τον Αύγουστο.

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

Νέο ρεκόρ του τουρισμού τον Αύγουστο

Η ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού συνεχίστηκε και κατά το μήνα Αύγουστο, αφού, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, οι διεθνείς αφίξεις κατέγραψαν αύξηση +5%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014, φτάνοντας τα 3 εκατομμύρια αφίξεις. Αυτό τονίζεται σε στοιχεία του SETE intelligence και υπογραμμίζεται ότι σε επίπεδο οκταμήνου, σημειώθηκε αύξηση +6%, με συνολικά 11,7 εκτ. αφίξεις.

Η Αθήνα συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία και τον Αύγουστο, καταγράφοντας αύξηση +23% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2014 και +26% για το οκτάμηνο. Εντυπωσιακή, αν και σε μικρότερο βαθμό, +13%, είναι και η αύξηση στις Κυκλάδες. Με θετικό πρόσημο κινείται και το σύνολο σχεδόν των προορισμών στο οκτάμηνο Ιανουάριος-Αύγουστος 2015, με εξαιρέσεις τη Ρόδο, την Κω, το Ηράκλειο Κρήτης και την Καλαμάτα, όπου καταγράφονται μειώσεις -2%, -2%, -2% και -5%, αντίστοιχα.

Η ανοδική πορεία στην αεροπορική κίνηση εσωτερικού συνεχίστηκε και κατά το μήνα Αύγουστο, αφού, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, οι αφίξεις κατέγραψαν αύξηση +25%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014, ξεπερνώντας τις 800.000.

Σε επίπεδο οκταμήνου, η αύξηση ανέρχεται σε +28%, με συνολικά 4,6 εκτ. αφίξεις. Η αύξηση στον Δ.Α.Α (444 χιλ) αντιστοιχεί στο 80% περίπου της αύξησης στα υπόλοιπα αεροδρόμια (563 χιλ.). Σημαντικό μέρος αυτής της αύξησης οφείλεται σε connecting επιβάτες.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ

Please follow and like us:

Τα έξι νησιά που χάνουν την έκπτωση στο ΦΠΑ.

Τα έξι νησιά που χάνουν την έκπτωση στο ΦΠΑ.

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

Τα έξι νησιά που χάνουν την έκπτωση στο ΦΠΑ

Το πρώτο κύμα των νησιών που 1η Οκτωβρίου χάνουν το πλεονέκτημα του μειωμένου ΦΠΑ ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ. Υπόσχεται «στοχευμένα μέτρα» για τους κατοίκους με χαμηλό εισόδημα χωρίς να τα κατονομάζει. Στόχος η αναθεώρηση του μέτρου αν πιαστεί η φοροδιαφυγή.

Ρόδος, Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος και Σκιάθος περιλαμβάνονται στο πρώτο κύμα κατάργησης της έκπτωσης του ΦΠΑ. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών σε εφαρμογή των διατάξεων της Συμφωνίας, θα εκδοθεί κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, για την κατάργηση της μείωσης των συντελεστών κατά 30% στον Φ.Π.Α. στα συγκεκριμένα νησιά.

Με την απόφαση αυτή από 1.10.2015 στα νησιά θα ισχύσουν οι συντελεστές 6%, 13% και 23% που ισχύουν στην υπόλοιπη χώρα.

Στην σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί «πολιτική αναγκαιότητα» (και όχι επιλογή) που προκύπτει από τη συμφωνία με τους θεσμούς και βασικό στάδιο για να προχωρήσει η αξιολόγηση και τα επόμενα βήματα. Παραδέχεται ότι τα προβλήματα των νησιών μας είναι γνωστά και αποτελούν βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής σε πολλούς τομείς. Ειδικά για τα θέματα φορολογίας, επισημαίνουμε:

1. Όπως αναλυτικά έχει συμφωνηθεί (από τον Ιούλιο 2015, στις προαπαιτούμενες δράσεις) οι αυξήσεις των συντελεστών ΦΠΑ θα αναθεωρηθούν το 2016, με την προϋπόθεση ότι τα έσοδα από την φοροδιαφυγή, θα είναι μεγαλύτερα από τα προϋπολογισθέντα. Στην κατεύθυνση αυτή επικεντρώνει όλο το οικονομικό επιτελείο τις προσπάθειές του.

2. Συμφωνήθηκε επίσης ότι θα θεσπιστούν κατάλληλα και στοχευμένα μέτρα, για την αποζημίωση των κατοίκων εκείνων που έχουν περισσότερη ανάγκη. Στις αλλαγές που θα γίνουν το επόμενο διάστημα στην φορολογία εισοδήματος, θα υπάρξουν τέτοια μέτρα.

3. Οι φορολογικοί έλεγχοι στην τουριστική περίοδο, δημιουργούν ένα νέο φορολογικό τοπίο, τα έσοδα του οποίου θα επιτρέψουν πρωτοβουλίες και δράσεις που θα ανακουφίσουν πολίτες και επιχειρήσεις.

4. Η επιλογή των προαναφερόμενων νησιών, έγινε με μετρήσιμα, ενιαία και διαφανή κριτήρια, όπως θα γίνει και για τις άλλες δύο ομάδες νησιών (από 1.6.2016 και 1.1.2017). Τα απομακρυσμένα νησιά θα μπουν στην τελευταία ομάδα. Εξαίρεση αποτέλεσε η Ρόδος με βάση κριτήρια όπως ο πληθυσμός (115.490) και οι αφίξεις τουριστών το 2014 που ξεπέρασαν τα 2 εκατ.

Πηγή: http://www.euro2day.gr

Please follow and like us:

«Εκπτωση» 60% σε όσους έχουν προσφύγει για φορολογικές υποθέσεις.

«Εκπτωση» 60% σε όσους έχουν προσφύγει για φορολογικές υποθέσεις.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015

«Εκπτωση» 60% σε όσους έχουν προσφύγει για φορολογικές υποθέσεις

Με την καταβολή του 40% των φόρων και των προστίμων που τους έχουν επιβληθεί από τον ελεγκτικό μηχανισμό μπορούν να «καθαρίσουν» όσοι έχουν προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) του υπουργείου Οικονομικών, ή στα διοικητικά δικαστήρια. Επί της ουσίας πρόκειται για ένα εισπρακτικό σχέδιο, το οποίο εφόσον γίνει δεκτό από τους πιστωτές της χώρας (έχει την αρχική έγκριση των τεχνικών κλιμακίων) μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά έσοδα στα δημόσια ταμεία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας, το σχέδιο αυτό θα λειτουργήσει περίπου σαν «περαίωση», αλλά υποθέσεων που έχουν ελεγχθεί και εν συνεχεία αμφισβητηθεί από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οπως αναφέρουν παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, θα έχει συγκεκριμένη διάρκεια περίπου δύο ή τριών μηνών και όσοι αποφασίσουν να ενταχθούν στην «περαίωση» ελεγμένων υποθέσεων πληρώνοντας εφάπαξ ένα ποσό της τάξης του 40% των φόρων και των προστίμων που τους έχουν επιβληθεί, θα «κλείνει» οριστικά η υπόθεση.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, στα διοικητικά δικαστήρια εκκρεμούν περισσότερες από 87.000 φορολογικές υποθέσεις, με την αξία τους να ξεπερνά τα 7 δισ. ευρώ. Επίσης, στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έχουν υποβληθεί από τις αρχές του έτους μέχρι και τον περασμένο Αύγουστο 8.471 προσφυγές με τις οποίες οι ελεγχόμενοι αμφισβητούν τις πράξεις των ελεγκτικών αρχών. Από τον τεράστιο αυτό όγκο των προσφυγών η ΔΕΔ

αποφάσισε για τις 5.928 εξ αυτών τα εξής:

• Δεκτές έγιναν μόλις οι 345 προσφυγές.

• Απορρίφθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες οι 2.991.

• Με τις 2.592 υπόλοιπες δεν ασχολήθηκαν, διότι εξέπνευσε η προβλεπόμενη από τον νόμο καταληκτική ημερομηνία για εξέτασή τους.

Οι προσφυγές που έχουν κατατεθεί από τη σύσταση της Επιτροπή ανέρχονται σε 20.791. Από αυτές εξετάστηκαν οι 14.021, ενώ έγιναν δεκτές μόλις 1.718. Δηλαδή 6.165 απορρίφθηκαν, ενώ 6.105 δεν κατέστη ποτέ εφικτό να εξεταστούν, διότι εξέπνευσε η προβλεπόμενη από τον νόμο καταληκτική ημερομηνία. Μετά την απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, 7.623 ελεγχόμενοι που αμφισβήτησαν και τις αποφάσεις της Επιτροπής προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δανειστές της χώρας διαπιστώνουν ότι η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και συγκεκριμένα η αρμόδια επιτροπή δεν έχει φέρει τα αποτελέσματα για τα οποία συστάθηκε. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για μία ακόμη φορά. Μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, οι σχεδιασμοί του υπουργείου Οικονομικών και των τεχνικών κλιμακίων φαίνεται να οδηγούν στην καταβολή ποσού που ανέρχεται στο 40% των φόρων και των προστίμων που έχουν επιβληθεί στους ελεγχόμενους.

Είναι ενδεικτικό ότι το ελληνικό Δημόσιο εισπράττει μόλις το 1% από τους φόρους και τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Στο πλαίσιο αυτό στελέχη του υπουργείου Οικονομικών θεωρούν ότι με το ανωτέρω σχέδιο μπορούν να τονωθούν τα έσοδα του Δημοσίου που παρουσιάζουν απόκλιση άνω των 4 δισ. ευρώ και να «αδειάσει» η δεξαμενή των προσφυγών που έχουν κατατεθεί αλλά και των φορολογικών υποθέσεων που λιμνάζουν στα διοικητικά δικαστήρια

Πηγή: http://www.real.gr /

Please follow and like us:

Τρ. Αλεξιάδης: Καμία επιβάρυνση για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ.

Τρ. Αλεξιάδης: Καμία επιβάρυνση για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015

Τρ. Αλεξιάδης: Καμία επιβάρυνση για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ

Για μεγάλη έξαρση της καταστροφολογίας έκανε λόγο ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης αναφερόμενος στα ρεπορτάζ αναφορικά με τις αλλαγές στη φορολογία.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά Fm, είπε ότι δεν θα υπάρχει επιβάρυνση για εισόδημα έως 12.000 ευρώ, «διότι και να επιβαρύνεις αυτά τα εισοδήματα δεν θα έχεις κάποιο αποτέλεσμα».

Ακόμη, διέψευσε ότι υπάρχει στο γραφείο του εισήγηση για σκληρή φορολόγηση όσων έχουν εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ.

«Εδώ υπάρχει ο εξής κίνδυνος, αν πάμε και επιβαρύνουμε φορολογικά πολίτες και επιχειρήσεις σε υπέρμετρο βαθμό τα 80 δισ. περίπου ληξιπρόθεσμα που έχουμε αυτή τη στιγμή θα τα δούμε να μεγαλώνουνε, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει ο κόσμος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Αλεξιάδη, «στη φορολογία το τι πρόκειται να συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι σαφέστατα διατυπωμένο στη συμφωνία που ψηφίστηκε από την Βουλή στις 14/8». «Είναι σαφέστατο το τι πρόκειται να γίνει, δεν θα βγάλουμε λαγούς από τα μανίκια, δεν θα κάνουμε τίποτα θεαματικό, δεν θα γίνει κάτι που θα καταστρέψει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

Ερωτηθείς για τον ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση απάντησε ότι το θέμα αυτό «θα αντιμετωπιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι κάτι το οποίο ήδη μελετούμε». «Η δέσμευση όλων προεκλογικά ήταν ότι θα καταργηθεί -το τι θα γίνει τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο δική μου αρμοδιότητα, είναι αρμοδιότητα και άλλων», συνέχισε.

Φορολόγηση αυτοκινήτων

Για τη φορολόγηση των αυτοκινήτων ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ είπε ότι μελετώνται παρεμβάσεις για την επόμενη χρονιά για να γίνει το σύστημα πιο δίκαιο και πιο αναλογικό. «Γι’ αυτή τη χρονιά θα έχουμε πολύ μικρές παρεμβάσεις, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε πολλές παρεμβάσεις», συμπλήρωσε.

ΦΠΑ στα νησιά

Εξάλλου, ο κ. Αλεξιάδης ανέφερε ότι πιθανώς και σήμερα το απόγευμα θα ανακοινωθεί τι θα γίνει με τον ΦΠΑ στα νησιά. «Πρέπει να οριστικοποιηθεί το τι θα γίνει σε σχέση με το ΦΠΑ στα νησιά και να βγει η σχετική νομοθετική ρύθμιση ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν και οι επιχειρήσεις που θα πρέπει να τον εφαρμόσουν από την 1η του μήνα. Έχουμε ήδη καθυστερήσει λόγω της προεκλογικής περιόδου και δεν είναι ανοιχτή και η Βουλή, υπάρχουν κάποια νομοτεχνικά ζητήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε, και θα υπάρχει σήμερα μάλλον αργά το απόγευμα ανακοίνωση σχετική με αυτό το ζήτημα» είπε.

Σε ερώτηση για το ποια νησιά θα επιλεγούν στην πρώτη φάση, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι: «Θα επιλέξουμε νησιά με μεγάλη τουριστική κίνηση και νησιά που δεν είναι στα σύνορα της χώρας. Δεν μπορεί να μπουν νησιά τα οποία αυτή την εποχή αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης και λειτουργίας με τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές».

Συμπλήρωσε, πάντως, πως «υπάρχει σαφέστατη διάταξη που λέει ότι το 2016 θα δοθεί δυνατότητα να επανεξετάσουμε τους συντελεστές ΦΠΑ, με μια προϋπόθεση: να έχουμε πιάσει φοροδιαφυγή πιο πάνω από τον στόχο».

Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/

Please follow and like us:

Σχετικά με αγροτικές αποθήκες εντός ορίων οικισμών (άρθρο 30 του Ν. 4269/2014).

Σχετικά με αγροτικές αποθήκες εντός ορίων οικισμών (άρθρο 30 του Ν. 4269/2014).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης

Τμήμα Α΄

Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17

Ταχ. Κωδ.: 115 23 Αθήνα

Πληροφορίες: Ε. Μπάκου

Τηλ.: 213-15.15.381

Fax: 210-64.52.606

E-mail: e.bakou@prv.ypeka.gr

Web: www.ypeka.gr

Αθήνα, 25 – 9 -2015

α.π.: 34378

Προς:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχ/σμού

Βασ. Ηρακλείου 12, 54625-Θεσ/νίκη

Κοιν:

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακ-Θράκης

Δ/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχ/σμού

Στρωμνίτσης 53, 54248-Θεσ/νίκη

2. Δήμο Σερρών

Υπηρεσία Δόμησης

Κων. Καραμανλή 36, 62123-Σέρρες

ΘΕΜΑ: Σχετικά με αγροτικές αποθήκες εντός ορίων οικισμών (άρθρο 30 του Ν. 4269/2014)

ΣΧΕΤ.: (α) Το με α.π. 155801/3078/28-7-2015 έγγραφο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (α.π. ΔΠΣ & ΤΓ ΥΠΑΠΕΝ 34378/6-8-2015)

(β) Το με α.π. 915/51470/3-6-2015 έγγραφο ΥΠΑΠΕΝ, Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Αγρ. Ανάπτυξης (α.π. ΠΔΣ & ΤΓ 25878/12-6-2015)

Σε συνέχεια του (α) σχετικού εγγράφου σας με το οποίο διατυπώνετε την άποψη ότι οι αγροτικές αποθήκες μπορούν να εγκατασταθούν εντός ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων ή και προϋφιστάμενων του 1923, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο Ν. 4269/2014 (Α΄142), άρθρο 30, για τις περιοχές εντός των ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων (ή και οικισμών προϋφιστάμενων του 1923) στους οποίους δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις γης, επιτρέπονται μια σειρά από χρήσεις, μεταξύ των οποίων και τα επαγγελματικά εργαστήρια και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης έως 600 τμ ανά γήπεδο. Μετά από σχετικό ερώτημα που απευθύναμε στην αρμόδια θεματική Δ/νση του Υπουργείου σχετικά με το περιεχόμενο της έννοιας των αγροτικών αποθηκών, προέκυψε ότι η έννοια της αγροτικής αποθήκης δεν συνάδει με την εξυπηρέτηση του οικισμού αλλά έχει σχέση με την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της αγροτικής εκμετάλλευσης (β σχετικό).

Κατά συνέπεια έχουμε την άποψη πως στις αποθήκες χαμηλής όχλησης του άρθρου 30 του Ν. 4269/2014 δεν περιλαμβάνονται οι αγροτικές αποθήκες.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Please follow and like us:

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή τ

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α ..

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ &

Ε.Φ.Κ.

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ A’

Ταρ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Μ. Λύτρα

Τηλέφωνο : 210-6987 480

FAX : 210-6987 489

Email customs.value-dump@2001.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Αρ. Πρωτ. : ΔΔΘΤΟΚ Α 5020237 ΕΞ 2015

ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες

(για άμεση ενημέρωση των Τελωνείων αρμοδιότητάς τους)

ΚΟΙΝ: 1) ΕΛ.Υ.Τ Αττικής, Θεσ/νίκης

2) Ομοσπονδία Εκτ/στών Ελλάδος

ΘΕΜΑ : Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α

ΣΧΕΤ. : α. Άρθρα 168-172 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (Δ.1737/922/22.12.2000 Δ.Υ.Ο )

β. Άρθρο 126 ,παράγραφος 3 του Ν. 2960/2001 ( Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας )

γ. Άρθρα 19 και 20 , παράγραφος 3 του Ν. 2859/2000 ( Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α )

δ. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5017448 ΕΞ 2015/ 24.08.2015 Δ.Υ.Ο.

ε. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5018029 ΕΞ 2015/27.8.2015 Δ.Υ.Ο.

στ. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5019713 ΕΞ 2015/04.9.2015 Δ.Υ.Ο.

ζ. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΑ 5019217 ΕΞ 2015/11.9.2015 Δ.Υ.Ο.

η. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΑ 5019713 ΕΞ 2015/18.9.2015 Δ.Υ.Ο.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις “Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ” της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 23ης Σεπτεμβρίου 2015, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Σεπτεμβρίου , που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον Οκτώβριο 2015, με εξαίρεση την ισοτιμία του παρακάτω νομίσματος που θα ισχύει από την επόμενη Τετάρτη 30.09.2015:

1 Ευρώ

73,6019 ρούβλι Ρωσίας (RUB)

δεδομένου ότι η βεβαιωθείσα τιμή για το νόμισμα αυτό προς το ευρώ παρουσίασε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 169 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, απόκλιση (±5% ) από τις ήδη εφαρμοζόμενες ισοτιμίες που σας κοινοποιήθηκαν με τις ανωτέρω δ’, ε’ και στ’ σχετικές Δ.Υ.Ο.

Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2015, είναι οι επισυναπτόμενοι.

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (.pdf)

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Please follow and like us:

Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή μετρητά

ΠΟΛ 1204/04.09.2015

Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή μετρητά.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1204

(ΦΕΚ Β΄ 2077/23.09.2015)

Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή μετρητά.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έ χοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του α.ν. 1819/51 (ΦΕΚ 149 Α΄/1951) «Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75 Α΄/1980) και ισχύουν σήμερα.

2. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1056/11.05.2010 (ΦΕΚ 712 Β΄/2010) «Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή με μετρητά».

3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) περί Δημοσίου Λογιστικού, όπως ισχύουν.

4. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 130 και 372), «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/08−08−2013 (Β΄ 2003) και συμπληρώθηκε με την αριθ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25−09−2013 (Β΄ 2417) και την αριθ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23−12−2013 (Β΄ 3317).

5. Την υπ’ αριθ. 20 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 25−06−2014 «Επιλογή και διορισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

6. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1212/23.11.2012 (ΦΕΚ 3338 Β΄) «Πληρωμή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ.», όπως ισχύει.

7. Το γεγονός ότι η αύξηση των συναλλαγών με επιταγές έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των κινδύνων κλοπής και ληστείας τόσο κατά την μεταφορά των χρημάτων όσο και κατά την ώρα της συναλλαγής και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου διακίνησης πλαστών χαρτονομισμάτων.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Tο ποσό των παραγράφων 1 και 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1056/11.05.2010 (ΦΕΚ 712 Β΄/2010) ορίζεται σε διακόσια ευρώ (200,00 €).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Please follow and like us: