Πότε θα πληρωθεί ο ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων.

Print Friendly, PDF & Email

Πότε θα πληρωθεί ο ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων.

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015

Πότε θα πληρωθεί ο ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων.

Με την ΠΟΛ 1180/12.08.2015 η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα ορίζεται ότι η δήλωση απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων υποβάλλεται μηνιαίως μέχρι και την 20η ημέρα του επόμενου μήνα για τα έσοδα που πραγματοποιούν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγούμενου μήνα.

Εξαιρετικά, κατά την πρώτη εφαρμογή, η δήλωση για το διάστημα από 1/1/2015 μέχρι και 30/4/2015 υποβάλλεται μέχρι και τις 30/9/2015 και για το διάστημα από 1/5/2015 μέχρι και 31/8/2015 υποβάλλεται μέχρι και τις 30/11/2015.

Σημειώνεται ότι με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1016/12.01.2015 η υποβολή της δήλωσης είχε οριστεί να γίνεται μια φορά τον χρόνο και συγκεκριμένα μέχρι την 20η Ιανουαρίου για τα έσοδα που πραγματοποιούσαν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγουμένου έτους.

(Visited 18 times, 1 visits today)
Please follow and like us: